Pripomeňme si najväčšie ľudskoprávne víťazstvá prvého polroka 2022

Rok 2022 sa prehupol cez svoju polovicu, a pre Amnesty International to boli, ako vždy, rušné mesiace. Svet čelí vážnym výzvam v oblasti ľudských práv na toľkých frontoch, až sa môže stať, že človeku ľahko uniknú pozitívne zmeny, ktoré sa v tomto období udiali. Vďaka neúnavnej angažovanosti našich podporovateľov a podporovateliek prispela Amnesty International k oslobodeniu nespravodlivo väznených, prepracovaniu nespravodlivých a diskriminačných zákonov a vyvodeniu zodpovednosti voči mocným porušovateľom ľudských práv. Prinášame prehľad ľudskoprávnych víťazstiev uplynulého polroka, ktoré si rozhodne treba pripomenúť.

Január

Protest za spravodlivosť pre poľské aktivistky za práva LGBTI+ ľudí pred poľskou ambasádou v Haagu, 4. november 2021 (FOTO: Pierre Crom/Getty Images)

Poľský súd zamietol odvolanie proti oslobodzujúcemu rozsudku nad troma ženami, ktoré boli obvinené z „hanobenia náboženského presvedčenia“ za šírenie plagátov Panny Márie so svätožiarou vo farbách dúhovej LGBTI+ zástavy. Podporovatelia a podporovateľky Amnesty v ich prospech zverejnili viac ako 276 000 prejavov solidarity.

V Kazachstane vstúpil do platnosti zákon, ktorý zrušil možnosť uložiť odsúdeným trest smrti bez ohľadu na to, za aký trestný čin boli odsúdení. Toto je významné ľudskoprávne víťazstvo v našom dlhoročnom boji za zrušenie trestu smrti. Kazachstan sa tak stal 109. krajinou, ktorá úplne zrušila trest smrti, a v marci pristúpil k zásadnej medzinárodnej dohode o zrušení trestu.

Ministerstvo obrany USA zverejnilo výsledky nezávislého vyšetrovania spoločnosti RAND Corporation, ktoré si objednalo v súvislosti s postupmi Pentagonu pri hlásení civilných obetí. Jedným z podnetov na vyšetrovanie boli správy Amnesty International o civilných obetiach spôsobených americkými a spojeneckými ozbrojenými silami v sýrskej Rakke v roku 2017; správa RAND Corporation viac ráz cituje závery nášho multimediálneho výskumu Vojna v Rakke:rétorika verzus realita.

Ghanský parlament zamietol návrh zákona, ktorý by v ešte väčšej miere kriminalizoval príslušnosť k LGBTI+ komunite. Navrhovatelia homofóbneho a transfóbneho zákona chceli zaviesť tresty odňatia slobody pre každého, kto vyjadruje podporu alebo „súcit“ k LGBTI+ osobám, a podporovali konverznú terapiu na „nápravu pohlavia“ u detí. Proti návrhu sa postavili priamo v parlamente viaceré skupiny vrátane Amnesty International.

V Afganistane bol po kampani Amnesty International a ďalších organizácií prepustený profesor Faizulláh Džalál, ktorého svojvoľne zatkol a zadržiaval Taliban. Džalálova dcéra uviedla, že jeho prepustenie by nebolo možné bez toho, aby sa oň zasadzovala Amnesty International.

Február

Oslavy dekriminalizácie interrupcií v Kolombii, 21. február 2022. (FOTO: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Po takmer 30 rokoch advokačných aktivít a kampaní Amnesty International Slovinsko sa prezident krajiny konečne verejne ospravedlnil tisícom ľudí z ostatných bývalých juhoslovanských republík, ktorým bolo po vyhlásení nezávislosti Slovinska v roku 1992 zrušené povolenie na pobyt v krajine. Takzvané „vymazanie“ ponechalo približne 26 000 ľudí bez oficiálneho pobytu a ekonomických a sociálnych práv, čím ich pripravilo o zdravotné a sociálne zábezpeky.

Kuvajtský ústavný súd zrušil zákon kriminalizujúci „napodobňovanie opačného pohlavia“, ktorý Amnesty International kritizovala vo svojej predchádzajúcej výročnej správe.

Po dlhodobej kampani Amnesty International a ďalších organizácií občianskej spoločnosti v Kolumbii dekriminalizovali interrupcie vykonané počas prvých 24 týždňov tehotenstva. Toto víťazstvo, ktoré nasledovalo po legalizácii interrupcií v Argentíne (2020) a dekriminalizácii interrupcii v Mexiku (2021), vlialo novú energiu hnutiu za sexuálne a reprodukčné práva v celej Latinskej Amerike.

V Hondurase po dva a pol roku bezpodmienečne prepustili z väzenia tzv. guapinolskú osmičku, skupinu ôsmich obrancov práva na vodu. Amnesty International vyvíjala viac ako rok intenzívne snahy o ich prepustenie, pozostávajúce z advokačnej činnosti a mediálnej kampane s cieľom upozorniť na porušovanie ich ľudských práv.

Dipti Rani Das, 17-ročná dievčina z bangladéšskej hinduistickej menšiny, bola prepustená na slobodu po viac ako 16 mesiacoch, ktoré strávila vo väzbe za zverejnenie príspevku na Facebooku. Amnesty International spustila naliehavú petíciu za jej prepustenie a poskytla jej pomoc na pokrytie právnych výdavkov.

Marec

Z väzenia boli prepustení dvaja ľudia, ktorých prípady boli nedávno zahrnuté do nášho najväčšieho každoročného podujatia – Maratónu písania listov. Jedným z nich bol Bernardo Caal Xol, domorodý mayský environmentalista a väzeň svedomia v Guatemale neprávom väznený za aktivizmus, ktorého prepustili pred vypršaním trestu. Druhým bol Magai Matiop Ngong, odsúdený v Južnom Sudáne na smrť v roku 2017, keď mal 15 rokov, ktorého prepustili po tom, ako najvyšší súd uznal, že v čase zločinu, za ktorý bol odsúdený, bol dieťaťom.

UNHRC obnovila mandát Komisie pre ľudské práva v Južnom Sudáne, ktorá je v súčasnosti jediným nezávislým mechanizmom schopným zhromažďovať dôkazy o porušovaní ľudských práv s cieľom vyvodiť zodpovednosť voči jeho páchateľom. Amnesty International sa aktívne zasadzovala za obnovenie mandátu prostredníctvom spoločných otvorených listov členským štátom UNHRC, bilaterálnych stretnutí s členskými štátmi UNHRC, ako aj prostredníctvom vlastných aktivít juhosudánskej sekcie Amnesty.

Apríl

Tayebe Abassi, FOTO: Amnesty International

V roku 2018 Amnesty International spustila kampaň za Tayebe Abassi, vtedy 18-ročné dievča, ktorého rodine hrozila deportácia z Nórska do Afganistanu. Rodina žila v Nórsku od roku 2012. V apríli tohto roka matka Tayebe konečne získala povolenie na pobyt, ktoré ju oprávňuje zostať so svojimi deťmi v Nórsku. Tayebe zverejnila nasledujúci odkaz, v ktorom ďakuje Amnesty International za podporu:

„Rada by som poďakovala Amnesty International a všetkým ľuďom, ktorí nás – mňa a moju rodinu – počas nášho boja podporovali. Všetky tie povzbudivé odkazy na pohľadniciach, ktoré som dostala od členov a členiek Amnesty z celého sveta, mi vlievali neuveriteľnú silu. ❤❤ – Tayebe.“

V Líbyi bol desať mesiacov po svojom nútenom zmiznutí prepustený na slobodu Mansúr Atti, novinár, bloger a vedúci Výboru Červeného polmesiaca a Komisie pre občiansku spoločnosť. Amnesty International k jeho prípadu spustila naliehavú petíciu, vydala verejné vyhlásenie a tlačovú správu a zmobilizovala svoju členskú a podporovateľskú základňu do rozsiahlej kampane na sociálnych sieťach, so spoločnou požiadavkou, aby bol Mansúr Atti okamžite bezpodmienečne prepustený.

Ďalším víťazstvom dlhodobej kampane Amnesty International a ďalších organizácií, ktoré sa zasadzujú za celosvetové zrušenie trestu smrti, bol krok, ktorým sa Papua-Nová Guinea vzdala tohto neľudského trestu 30 rokov po jeho opätovnom zavedení v roku 1991.

Po mesiacoch advokačných aktivít a kampane Amnesty International a ďalších organizácií občianskej spoločnosti dosiahla Európska únia politickú dohodu o Zákone o digitálnych službách (DSA). Tento prelomový regulačný rámec bude okrem iného vyžadovať, aby technologické spoločnosti, ktoré prevádzkujú rozsiahle používateľské platformy, posudzovali a znižovali systémové riziká, akými sú napríklad schvaľovanie nenávisti a šírenie dezinformácií.

V reakcii na výskum Amnesty International a jej partnerov začali orgány v Mali vyšetrovať „protiteroristickú operáciu“ v meste Moura, ktorú uskutočnili malijské ozbrojené sily a žoldnieri zo skupiny wagnerovcov a pri ktorej zahynulo najmenej 203 ľudí. Spoločný výskum Amnesty International a ďalších organizácií dospel na základe zozbieraných očitých svedectiev k záveru, že počas operácie boli nezákonne zabité desiatky civilistov a civilistiek.

Máj

Dolná komora španielskeho parlamentu schválila zákon o sexuálnom násilí a znásilnení, ktoré sú definované ako sexuálne aktivity bez súhlasu niektorej zo zúčastnených osôb. Nový zákon je významným úspechom ženského hnutia v Španielsku a kampane Amnesty International, do ktorej sa zapojila široká aktivistická základňa.

Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) obnovila zbrojné embargo na územie Južného Sudánu o ďalší rok. Amnesty International prispela k tomuto výsledku prostredníctvom svojho výskumu,  cielenou advokáciou vrátane aprílových bilaterálnych stretnutí s členmi BR OSN v New Yorku, ako aj prostredníctvom aktivít iniciovaných jednotlivými sekciami Amnesty International.

Deň po vydaní výročnej správy Amnesty International o treste smrti prezident Zambie oznámil, že krajina začne proces zrušenia trestu smrti.

V Guinei sa začalo súdne vyšetrovanie bývalých čelných politických a policajných predstaviteľov z porušovania práva na život, nútených zmiznutí, svojvoľného zadržiavania osôb a mučenia, ku ktorým došlo po ústavnej kríze z roku 2020. Amnesty International opakovane vyzvala na ukončenie beztrestnosti tohto porušovania ľudských práv, pričom vydala výskumnú správu a viacero ďalších výstupov odsudzujúcich nezákonné zabitie desiatok protestujúcich a svojvoľné zadržiavanie desiatok politických aktivistov a predstaviteliek občianskej spoločnosti.

V Indii sme sa dočkali pozitívneho kroku pre právo na slobodu prejavu, keď najvyšší súd pozastavil platnosť zákona o poburovaní, ktorý bol v platnosti 152 rokov.

Jún

V Ženeve sa zišli predstavitelia a predstaviteľky štátov, občianskej spoločnosti a medzinárodných organizácií, aby dokončili text politickej deklarácie zameranej na posilnenie ochrany civilného obyvateľstva pred dôsledkami používania výbušných zbraní v obývaných oblastiach. Amnesty International sa dlho zasadzovala o uskutočnenie takéhoto stretnutia. Očakáva sa, že štáty túto politickú deklaráciu podpíšu ešte v priebehu tohto roka.

Zaznamenali sme aj ďalší úspech v pokračujúcej kampani Amnesty International za zrušenie trestu smrti, keď malajzijská vláda oznámila, že začne proces zrušenia povinného trestu smrti, ktorý v súčasnosti platí pre 11 trestných činov.


Tieto úspechy by sme nemohli dosiahnuť bez podpory mnohých z vás. Pomôžte nám dosiahnuť ďalšie ľudskoprávne víťazstvá!