Reakcia Amnesty International na demonštráciu sily na hranici s Maďarskom

Polícia SR včera podnikla akciu na maďarskej hranici s cieľom zamedziť prístup na Slovensko ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou či prenasledovaním. Polícia pri akcii použila drony, obrnené autá, kone aj člny. Toto konanie vyvoláva obavy z porušenia medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov Slovenska. Na zásah reagoval aj riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

„Amnesty International nesúhlasí s automatickým zadržiavaním ľudí bez dokladov na účely kontroly alebo zamedzenia migrácie. Každý človek, vrátane všetkých migrantov a žiadateliek o azyl, a to bez ohľadu na ich právny status, má právo na voľný pohyb a ochranu pred svojvoľným zadržaním. Akékoľvek obmedzenie práva na slobodu pohybu možno vykonať len za špecifických a výnimočných okolností. Rutinné alebo automatické zadržiavanie neregulárnych migrantov a migrantiek je porušením medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti ľudských práv.

Amnesty International rovnako pripomína, že samotný princíp kontroly hraníc, tak ako bol komunikovaný ministrom vnútra a premiérom, je vo svojej podstate diskriminačný. Cieľom je zamedziť ľuďom prístup do krajiny, resp. odstrašiť ich od prekročenia štátnych hraníc. To všetko iba na základe ich príslušnosti k rasizovanej, etnickej či religióznej skupine.

Amnesty International je presvedčená, že všetci ľudia majú právo na ochranu tak, aby nemuseli počas migrácie podstupovať nebezpečné cesty. Tie ich vystavujú ďalšiemu porušovaniu ľudských práv vrátane ohrozenia práva na život. Prekročenie hranice ani hľadanie útočiska nie sú zločinmi,“ uviedol Sloboda.

Zistite viac o našej práci