Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina: Diskriminácia Rómov začína už na základných školách

Rómske deti v balkánskych štátoch nemôžu naplno využívať svoje právo na vzdelanie. Bráni im v tom veľká chudoba, diskriminácia na školách a ignorancia kultúrnej a jazykovej odlišnosti vo vzdelávacom systéme. Toto zistenie priniesol najnovší výskum AI.

Rómskym deťom sú niekedy zdarma poskytované učebnice, strava a doprava, ale iné problémy zostávajú. Niektoré deti žijú v preplnených a nedostatočne vykurovaných dokoch, v ktorých iba ťažko nachádzajú dostatočné podmienky pre plnenie školských povinností. Často tiež majú problém porozumieť učiteľom, pretože veľa detí ovláda iba rómsky jazyk. K diskriminácii rómskych detí v niektorých prípadoch prispievajú aj učitelia. AI zaznamenala školy, deti boli segregované do tried, ktoré tvorili výlučne Rómovia. V takýchto triedach sa učivo preberalo iba v obmedzenom rozsahu. Učitelia segregáciu vysvetľovali: “Rodičia týchto detí sú často alkoholici a aj deti sú potom náchylné ku krádežiam, hádkam a bitkám. Len čo sa k nim učiteľ otočí chrbtom, začnú sa strácať veci…” Nepravidelná školská dochádzka alebo zlý prospech bývajú často vysvetľované ako “rómsky spôsob života”.