Filters applied

5 results

Sort by
Chorvátsko Práva ľudí na úteku

Stovky ľudí na úteku, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní cez noc v ťažkých podmienkach na chorvátsko-slovinskej hranici

Amnesty International vyzýva chorvátske a slovinské úrady, aby okamžite prišli s efektívnymi riešeniami po tom, čo boli cez noc stovky utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní na hraniciach medzi obidvomi krajinami. Výskumný tím Amnesty International...