Stop mimosúdnym popravám v Etiópii

Amnesty Internationala vydala krátku správu, v ktorej sa venuje mimosúdnym popravám v etiópskom meste Bahir Dar v štáte Amhara. Vojaci Etiópskych národných obranných zložiek (ENDF) 8. augusta 2023 mimosúdne popravili šesť civilistov. O dva mesiace neskôr, 10. a 11. októbra, príslušníci ENDF mimosúdne popravili ďalších šesť mužov vrátane najmenej piatich civilistov. Podľa zistení Amnesty International v niektorých prípadoch odopierali rodinným príslušníkom obetí právo pochovať svojich blízkych.

V dôsledku odstávky internetu, čiastočného výpadku komunikácie a pretrvávajúceho rozsiahleho výnimočného stavu, ktorý ovplyvňuje slobodu prejavu a tlače a spôsobuje strach z represií, sa darí odhaľovať celkový vplyv ozbrojeného konfliktu na ľudské práva v štáte Amhara len veľmi pomaly.

„Etiópska vláda by mala urýchlene začať účinné nezávislé vyšetrovanie porušovania ľudských práv v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom v Bahir Dare a v celom štáte Amhara. V prípadoch, v ktorých existujú dostatočné dôkazy, musia byť osoby podozrivé z porušovania ľudských práv čeliť spravodlivosti,“ uviedol regionálny riaditeľ Amnesty International pre východnú a južnú Afriku Tigere Chagutah.

Porušovanie humanitárneho práva a systémová beztrestnosť

Závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sme zdokumentovali v tejto správe, môžu predstavovať vojnové zločiny a iné zločiny podľa medzinárodného práva. Mimosúdne popravy zároveň predstavujú porušenie práva na život, ktoré chráni medzinárodné právo v oblasti ľudských práv.

„Systémová beztrestnosť naďalej povzbudzuje páchateľov, aby pokračovali v páchaní týchto trestných činov. V Etiópii totiž absentujú dôveryhodné nástroje na vyvodenie zodpovednosti a dosiahnutie spravodlivosti za zločiny podľa medzinárodného práva. S týmto všadeprítomným nedostatkom trestnoprávnej zodpovednosti je načase skoncovať,“ doplnil Tigere Chagutah.

Viac ako rok po tom, čo došlo k ukončeniu násilia a bojov v etiópskom štáte Tigraj, vojaci ENDF naďalej porušujú ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo, tentoraz v štáte Amhara.

„Etiópske orgány musia zabezpečiť, aby došlo k vyšetreniu obvinení a vyvodeniu zodpovednosti za zločiny podľa medzinárodného práva, ktorých sa od konca roka 2020 dopustili vojaci ENDF. Je čas, aby sa Etiópia vrátila pod regionálny a medzinárodný dohľad. Spojenci vrátane členov Rady OSN pre ľudské práva musia okamžite podniknúť kroky potrebné na to, aby obnovili dohľad nad ľudskoprávnou situáciou v Etiópii. Zároveň by mali nadviazať na zistenia Medzinárodnej komisie ľudskoprávnych expertov na Etiópiu (ICHREE),“ doplnil Tigere Chagutah.

Dňa 9. februára 2024 Amnesty poskytla svoje predbežné zistenia ministerstvám spravodlivosti a zahraničných vecí Etiópie. V čase písania vydania tejto správy organizácia nedostala žiadnu odpoveď.

Kontext situácie

V auguste 2023 vypukol v etiópskom štáte Amhara ozbrojený konflikt medzi Etiópskymi národnými obrannými zložkami a milíciami Fano. (Fano je militarizované protestné hnutie za neutralizáciu hrozieb pre populáciu Amhary). ENDF a milície Fano boli v minulosti spojenci, medzi ktorými v novembri 2020 vypukol ozbrojený konflikt v severoetiópskom federálnom štáte Tigraj. Federálna vláda v novembri 2022 uzavrela dohodu o ukončení nepriateľských akcií (CoHA) s Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF). V apríli 2023 federálna vláda rozhodla o začlenení regionálnych špeciálnych jednotiek do federálnych síl. Nespokojní s týmto rozhodnutím sa príslušníci Špeciálnej jednotky amharskej polície (ASPF) pridali k milíciám Fano.

Dňa 1. augusta 2023 ENDF vydali verejné varovanie pred narušením mieru v krajine v mene Fano. Dňa 2. augusta 2023 obyvatelia niektorých častí štátu Amhara oznámili médiám, že boli svedkami stretov medzi ENDF a milíciami Fano.

V dôsledku stupňovania násilia v štáte Amhara, 4. augusta 2023 vyhlásila etiópska vláda šesťmesačný výnimočný stav v celej krajine. Výnimočný stav vláda 2. februára 2024 predĺžila o ďalšie štyri mesiace.

Zistite viac o našej práci