Taliansko musí odmietnuť škodlivú a nezákonnú migračnú dohodu s Albánskom

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
22. januára 2024

V talianskom parlamente sa v pondelok 22. januára začala rozprava o ratifikácii dohody s Albánskom o zadržiavaní ľudí zachránených na mori. Na základe dohody by osoby zachránené, respektíve zadržané talianskymi loďami navracali do záchytných stredísk v Albánsku. Amnesty International vyzýva poslancov a poslankyne talianskeho parlamentu, aby túto dohodu odmietli a ľuďom na úteku umožnili prístup k azylovému konaniu v súlade s európskou legislatívou.

Plán na vybudovanie záchytných stredísk v Albánsku je súčasťou širšieho medzinárodného trendu presúvať kontrolu hraníc do tretích krajín. Tento krok ohrozuje ľudské práva migrujúcich a ľudí na úteku a môže prehĺbiť ich utrpenie.

„Cieľom dohody je presunúť spracúvanie žiadostí o azyl a zadržiavanie osôb za talianske štátne hranice. Ide o ďalší hanebný pokus obísť medzinárodné právo a právo EÚ, akých sme v Taliansku videli už niekoľko. Tento krok by mal vážne dôsledky pre ľudí, ktorí hľadajú v Európe azyl,“ povedal Matteo de Bellis, výskumný pracovník pre migráciu a azyl v Amnesty International.

„Navrhnutý systém je nefunkčný, škodlivý a nezákonný. Ľudí v núdzi by vystavil zbytočným dlhým presunom po mori a následne automatickému zadržaniu, potenciálne na dlhú dobu. Ide o predvídateľné dôsledky, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom,“ zdôraznil Matteo de Bellis.

Analýza migračnej situácie v Stredozemnom mori potvrdzuje, že dohoda by ohrozila ľudské práva

Amnesty International v novej rozsiahlej analýze vyjadruje obavy, že migračná dohoda medzi Talianskom a Albánskom by zasiahla do ľudských práv.

Väčšina plavidiel križuje Stredozemné more v jeho centrálnej časti. Práve tu sa pravidelne objavuje aj najviac vrakov a prevrátených člnov. Na tejto trase delia Taliansko od Albánska stovky kilometrov. Dohoda preto zjavne porušuje povinnosť Talianska vylodiť ľudí čo najskôr po ich záchrane. Dohoda tiež môže oslabiť pátrací a záchranný systém a ešte viac ohroziť bezpečnosť ľudí, ktorí potrebujú záchranu na mori.

Navrhnutý systém pracuje s predpokladom, že Taliansko si v strediskách na zadržiavanie migrujúcich na území Albánska zachová súdnu právomoc. V tom sa odlišuje od pokusov iných európskych krajín externalizovať svoje záväzky spojené s imigráciou (ako napríklad migračná dohoda Spojeného kráľovstva s Rwandou). Uplatňovanie talianskej jurisdikcie zadržaným osobám zdanlivo zaručí prístup k procesným zárukám a právam na medzinárodnú ochranu v súlade s talianskym právom a právom EÚ. V praxi by však mohlo prístup k týmto zárukám, naopak, značne sťažiť.

Po prevezení do záchytných stredísk v Albánsku by všetky osoby vrátane žiadateľov a žiadateliek o azyl automaticky zadržali. Automatické zadržiavanie osôb je vo svojej podstate svojvoľné, a preto nezákonné. V kombinácii s ďalšími nedávnymi zmenami talianskej legislatívy by dohoda mohla viesť k zadržiavaniu dotknutých osôb na dlhú dobu. V niektorých prípadoch by mohlo ísť o nepretržité zadržiavanie po dobu viac ako 18 mesiacov. Systém by im zároveň sťažil prístup k právnej pomoci a právnemu zastupovaniu, s ktorým by mohli v Taliansku napadnúť zákonnosť zadržania. Viesť tento proces na diaľku by bolo oveľa komplikovanejšie.

Dohoda ohrozuje systém ochrany detí, tehotných žien a ďalších zraniteľných osôb

Migračná dohoda medzi Talianskom a Albánskom by mohla narušiť systém identifikácie a ochrany osôb, ktoré potrebujú osobitnú starostlivosť. Ide o osoby zo zraniteľných skupín, ako sú napríklad deti, tehotné ženy a osoby, ktoré prežili obchodovanie s ľuďmi alebo mučenie. V dohode sa neuvádza jasný postup, akým by sa posudzovala zraniteľnosť jednotlivých osôb. Nešpecifikuje ani spôsob, akým by sa zabezpečovala ochrana maloletých a ďalších zraniteľných osôb, ktoré nemožno zadržať.

„Deti, tehotné ženy a osoby, ktoré prežili obchodovanie s ľuďmi a mučenie, budú musieť znášať dlhé a zbytočné presuny po mori. V dôsledku nedostatkov v posudzovaní by ich mohli vystaviť ďalšej ujme. Po vylodení v Albánsku ich budú svojvoľne zadržiavať. Títo ľudia budú čeliť vážnym problémom pri prístupe k azylovému konaniu a účinným prostriedkom nápravy porušovania ľudských práv.

Namiesto ratifikácie škodlivej dohody by mali poslanci a poslankyne talianskeho parlamentu podporiť opatrenia, ktoré zabezpečia primerané prijímanie osôb v Taliansku. To zahŕňa v prvom rade prístup k účinnému azylovému konaniu. Súčasťou [funkčných a zákonných opatrení] musia byť aj bezpečné, regulárne prístupové trasy pre ľudí, ktorí chcú požiadať o medzinárodnú ochranu,“ povedal Matteo de Bellis.

Kontext situácie a prístup k azylovému konaniu

Talianska vláda podpísala 6. novembra 2023 dohodu s Albánskom o vybudovaní dvoch záchytných stredísk na albánskom území. Strediská majú slúžiť na zadržiavanie osôb zachránených alebo zadržaných na mori talianskymi štátnymi loďami. Dohoda by viedla k extrateritoriálnemu riešeniu žiadostí o azyl, respektíve extrateritoriálnemu zadržiavaniu osôb, ktoré Taliansko následne nútene navráti do krajiny pôvodu. Deklarovaným cieľom dohody je odradiť migrujúcich ľudí od rozhodnutia podstúpiť plavbu cez more.

V Albánsku proces ratifikácie dohody dočasne pozastavili, kým Ústavný súd preskúma zákonnosť postupu použitého na jej uzavretie.

Zistite viac o našej práci