Maďarsko porušilo práva transrodových ľudí

Maďarsko porušilo práva transrodových ľudí, konkrétne právo na rešpektovanie ich súkromného života, keďže im neposkytuje primerané možnosti na právne uznanie rodu. Tento stav viedol k dlhodobým negatívnym následkom na duševné zdravie ľudí žiadajúcich o právne uznanie rodu (v zákone používaný pojem zmena pohlavia). Rozhodol o tom Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo svojom náleze z 22. júna 2023.

Súd pripomenul, že členské štáty majú povinnosť zabezpečiť pre transrodových ľudí účinné a dostupné postupy právnej zmeny rodu. ESĽP skúmal právne prostredie v Maďarsku do mája 2020. Práve v máji 2020 maďarský parlament prijal zákon, ktorý vyžaduje, aby sa rod (resp. v zákone používaný pojem pohlavie) osôb zaznamenával pri narodení v matrike a nemohol sa dodatočne meniť. Zákon bráni transrodovým osobám zmeniť si meno a získať súvisiace dokumenty v súlade s ich rodovou identitou. 

Maďarsko porušuje práva viacerých ohrozených skupín

Maďarsko zároveň požadovalo, aby osoby žiadajúce o medzinárodnú ochranu začali svoje azylové konanie mimo krajiny. Záväzné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ uvádza, že Maďarsko týmto postupom porušilo práve predpisy EÚ.

Na zistenia reagoval riaditeľ Amnesty International Maďarsko, Dávid Vig. „Maďarské orgány v snahe obmedzovať ľudské práva už roky útočia na transrodové osoby, ako aj na osoby, ktoré hľadajú bezpečie. Preto vítame rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ. Tieto jednoznačne konštatujú, že maďarská vláda porušila práva transrodových aj osôb, ktoré hľadajú bezpečie.“

„Európsky súd pre ľudské práva dnes vyslal transrodovým ľuďom v Maďarsku aj maďarskej vláde zásadný odkaz. Boj za účinný a dostupný postup právneho uznania rodu sa zďaleka neskončil. Vláda musí urýchlene ukončiť svoju nenávistnú kampaň proti LGBTI+ ľuďom. Okrem toho musí zaručiť rovnaké práva pre všetkých ľudí v Maďarsku,“ doplnil Vig. 

Na podporu transrodových ľudí v Maďarsku sa postavilo viac ako 100 000 ľudí naprieč Európou

Toto nie je prvýkrát, čo Maďarsko porušilo práva transrodových ľudí. Amnesty International v roku 2020 zozbierala viac ako 100 000 podpisov na podporu transrodových ľudí v Maďarsku. Maďarská vláda v apríli 2022 zorganizovala celoštátne referendum na podporu zákona zakazujúcehozobrazovanie a propagáciu homosexuality a zmeny pohlavia“ na školách a v médiách. V reakcii na to Amnesty International Maďarsko, Háttér Society a ďalších 12 organizácií občianskej spoločnosti zmobilizovali viac ako 1,7 milióna ľudí. Referendum bolo nakoniec vyhlásené za neplatné. 

„Legislatíva EÚ stanovuje právo ľudí požiadať o azyl. Požiadavka maďarských orgánov, aby ľudia, ktorí hľadajú bezpečie, najprv zo zahraničia žiadali o povolenie na vstup do krajiny, je absurdná a nesplniteľná. Maďarsko tým, že núti ľudí hľadajúcich azyl prichádzajúcich do krajiny cestovať na maďarské veľvyslanectvá v Srbsku a na Ukrajine, aby tam požiadali o povolenie na vstup do krajiny, porušuje azylové právo EÚ. Azylové konanie musí byť podľa práva EÚ,účinné, jednoduché a rýchle‘,“ uviedol v súvislosti s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ Dávid Vig.

Prečítajte si viac o našej práci