Týždeň v ľudských právach

Minulý týždeň sa toho vo svete ľudských práv udialo mnoho. Prečítajte si náš prehľad a zapojte sa do obrany ľudských práv aj vy.

Petrochemický priemysel v USA ničí miestne komunity

Výskumné správy Amnesty International a Human Rights Watch odhaľujú ničivú daň, ktorú si na ľudských právach vyberá fosílny a petrochemický priemysel v USA. Organizácie sa v správach venujú znečisteniu v štátoch Texas a Louisiana. Amnesty aj HRW vyzývajú štátne a federálne orgány, aby prijali okamžité opatrenia na riešenie škôd, ktoré znečistenie spôsobuje miestnej populácii.

Organizácie sa vo svojich výstupoch zhodujú v tom, že keď miestne komunity čelia vážnemu porušovaniu ľudských práv. Väčšina populácie má však len malý alebo dokonca žiadny prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti, náprave alebo odškodneniu. Deti, ktoré navštevujú školy v zasiahnutých oblastiach, dlhodobo vdychujú výpary z petrochemických závodov. O tých je známe, že spôsobujú rakovinu, ochorenia dýchacích ciest a vrodené abnormality.

Mnohé petrochemické závody v preverovaných oblastiach v minulosti otrasným spôsobom zanedbávali bezpečnosť. Okrem toho porušovali zákony a predpisy a opakovane vypúšťali škodlivé chemikálie do prírody bez toho, aby museli čeliť zmysluplným sankciám. Amnesty International žiada zásadnú revíziu právnych predpisov regulujúcich ropný priemysel. Zároveň žiadame zastavenie expanzie petrochemického priemyslu v týchto „obetných zónach“ a rýchle a spravodlivé ukončenie používania fosílnych palív.

16 ľudskoprávnych organizácií vyzýva na zastavenie presunov zbraní do Izraela a palestínskym ozbrojeným skupinám

16 popredných ľudskoprávnych a humanitárnych organizácií vrátane Amnesty International vyzýva všetky štáty sveta, aby zastavili dodávky zbraní, súčiastok a munície pre izraelskú armádu aj pre palestínske ozbrojené skupiny. Podľa organizácií dodávanie zbraní a zbrojného materiálu podnecuje humanitárnu krízu v pásme Gazy a vedie k početným stratám na civilných životoch. Organizácie vo výzve upozorňujú, že OSN a jej členské krajiny si túto povinnosť mali splniť už dávno.

Od 7. októbra, kedy v Izraeli pri útokoch palestínskych ozbrojených skupín zahynulo najmenej 1200 ľudí. Pri odvetných útokoch Izraela prišlo o život viac ako 25-tisíc Palestínčanov a Palestínčaniek vrátane 10-tisíc detí. Populácia Gazy čelí vyhladovaniu a väčšina populácie oblasti nemá prístup k čistej vode. Situácia v pásme Gazy je taká zúfalá, že najvyšší predstavitelia organizácií poskytujúcich humanitárnu pomoc vyhlásili, že v pásme Gazy už nie sú podmienky na zmysluplné poskytovanie humanitárnej pomoci. 

Medzinárodný súdny dvor, ktorý sa zaoberá podnetom Juhoafrickej republiky a potenciálnym porušením Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy zo strany Izraela, zároveň minulý týždeň nariadil šesť predbežných opatrení vrátane toho, aby sa Izrael zdržal konania, ktoré by tento dohovor porušovalo, aby štát zabránil priamemu a verejnému podnecovaniu ku genocíde a potrestal takéto výzvy a aby prijal okamžité a účinné opatrenia na zabezpečenie humanitárnej pomoci civilistom a civilistkám v Gaze. Súd tiež nariadil Izraelu, aby uchoval dôkazy o genocíde a do mesiaca predložil súdu správu o všetkých opatreniach prijatých v súlade s jeho príkazom. 

Zničenie príbytkov na Astronomickej ulici v Bratislave je v rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami slovenských úradov 

Mestská časť Ružinov v priebehu uplynulých dní zbúrala a odstránila príbytky ľudí v bytovej núdzi v blízkosti Astronomickej ulice v Bratislave. Zbúraniu predchádzali viaceré výjazdy psovodov Mestskej polície Bratislava do lokality a vyjadrenia starostu Mestskej časti Ružinov Martina Chrena na sociálnych sieťach o plánoch na „vyčistenie lokality“. 

K zbúraniu príbytkov by malo dochádzať len v naozaj výnimočných situáciách a vždy musia prebehnúť v súlade s platnou legislatívou a ľudskoprávnymi záväzkami. Mestská časť zároveň pristúpila k búraniu príbytkov v zimných mesiacoch, kedy teplota často klesá pod bod mrazu, čím ohrozila právo na zdravie ľudí obývajúcich príbytky. Podľa informácií z médií mestská časť vopred neinformovala ani organizácie, ktoré sa venujú pomoci ľuďom v bytovej núdzi, a nezabezpečila sociálnu podporu ani náhradné ubytovanie pre všetkých zasiahnutých ľudí.

Môžeme s istotou povedať, že ľudia, ktorí obývali zbúrané príbytky sa nachádzali a nachádzajú v situácii bezdomovectva. Zásah starostu Chrena pri zbúraní týchto príbytkom sa dotkol v drvivej miere práve ľudí bez domova, ktorí v lokalite bývali. Je pritom jedno, či sa v lokalite nachádzali ľudia z Pentagonu, alebo nie. Mestská časť má povinnosť uplatňovať rovný prístup pri ochrane svojho obyvateľstva a pri zabezpečení dodržiavania práva na bývanie, pričom prioritou musia byť práve zraniteľné skupiny.

Čína sa vo svetle hodnotenia ľudskoprávnej situácie v krajine pokúša zbaviť zodpovednosti

Univerzálne periodické hodnotenie (ďalej len „UPR“ alebo „hodnotenie“) je proces, v rámci ktorého Rada OSN pre ľudské práva každých pár rokov skúma stav dodržiavania ľudských práv vo všetkých členských štátoch OSN. Po treťom UPR v roku 2018 sa Čína v súčasnosti podrobuje štvrtému hodnoteniu. Dňa 23. januára 2024 si početná čínska vládna delegácia v Ženeve vypočula odporúčania štátov týkajúce sa širokého spektra ľudskoprávnych tém.

Delegácia takisto odpovedala na otázky týkajúce sa stavu dodržiavania ľudských práv v krajine. Čína odporúčania prijme alebo vezme na vedomie a Rada pre ľudské práva v júni prijme záverečnú správu z hodnotenia. Deklarovaným cieľom UPR je slúžiť ako „kooperačný mechanizmus“ zameraný na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v praxi.

Pomôžte nám v boji za ľudské práva aj vy

Ďalšie novinky