V Gaze hrozí ďalší výpadok prúdu

Ak okamžite nedôjde k adekvátnym dodávkam paliva, okupované pásmo Gazy sa vo štvrtok pravdepodobne ponorí do ďalšieho úplného výpadku telekomunikačných služieb. Výpadok by podľa Amnesty International zhoršil beztak katastrofálnu humanitárnu situáciu.

Skupina Paltel a firma Jawwal, dve najväčšie telekomunikačné spoločnosti v oblasti, dnes (v stredu 15. novembra) vydali spoločné vyhlásenie. V ňom informovali, že ich hlavné dátové servery a prepínače sa postupne vypínajú z dôvodu vyčerpania paliva. Výpadok služieb, ktoré spoločnosti Paltel a Jawwal poskytujú, by sa nedal obnoviť, kým sa neobnoví dodávka paliva do pásma Gazy. Nakoľko ide o dvoch najväčších operátorov v oblasti, výpadok ich sietí by mal katastrofálne následky.

Izrael dnes povolil, aby do pásma Gazy vstúpila prvá dodávka paliva v objeme 24 000 litrov jedným nákladným autom UNRWA. To však pokrýva sotva 9 % denných potrieb paliva. Hoci ďalšie palivo zostáva na hraniciach k dispozícii, Izrael naďalej blokuje jeho vstup do pásma.

Odstavenie telekomunikačných služieb ohrozí poskytovanie životne dôležitej pomoci

„Ak bude Izrael aj naďalej odmietať dostatočné dodávky paliva a obnovenie dodávky energií do pásma Gazy, spôsobí to v oblasti úplnú odstávku telekomunikačných sietí. To vážne ovplyvní aj poskytovanie životne dôležitých služieb vo zvyšku zdravotníckych zariadení, v ktorých sa liečia tisíce chorých a zranených v dôsledku neutíchajúceho útoku. Výpadok telekomunikačných služieb by zároveň sťažil záchranu ľudí, ktorí uviazli pod troskami zničených budov. Situáciu ešte zhorší kolaps komunikačných služieb, ktorý by sám osebe mohol predstavovať porušenie medzinárodného práva,“ uviedla Rasha Abdul Rahim, programová riaditeľka Amnesty Tech.

Okamžitý prísun dostatočného množstva paliva je nevyhnutný na to, aby zdravotníctvo mohlo poskytovať život zachraňujúce služby. Umožniť prísun paliva a obnoviť dodávky energie predstavuje akútny humanitárny imperatív, ktorý sa za žiadnych okolností nesmie ďalej odkladať.

Odrezanie civilistov od kontaktu s rodinami aj vonkajším svetom

Podľa údajov spoločností IODA (Internet Outage Detection & Analysis) a Netblocks je od 11. októbra úroveň telekomunikačného spojenia v pásme Gazy na úrovni 30 % oproti obdobiu pred eskaláciou konfliktu. Ďalší výpadok telekomunikačného spojenia odreže obyvateľstvo pásma od kontaktu s blízkymi aj vonkajším svetom. Okrem toho však výpadok znemožní záchranu zranených a ľudí uviaznutých pod troskami. Ľudia stratia prístup k životne dôležitým informáciám vrátane toho, kde nájdu bezpečnejší úkryt. Okrem toho nebudú schopní kontaktovať záchranné služby. Dôjde tiež k vážnemu narušeniu kriticky dôležitej práce humanitárnych agentúr, pretože pracovníci agentúr stratia vzájomný kontakt.

Výpadky komunikácie bránia medzinárodným a miestnym organizáciám dokumentovať porušovanie ľudských práv vrátane nezákonného zabíjania a neprimeraného použitia sily bezpečnostnými silami. Od prístupu k internetu závisí aj možnosť slobodne kritizovať postup orgánov či dokumentovať a šíriť informácie o porušovaní ľudských práv.

Tieto aktivity chráni aj medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, podľa ktorého sú neodôvodnené odstávky internetu nezákonné. Vypnutie telekomunikačných služieb v pásme Gazy môže poskytnúť krytie pre ďalšie závažné porušovanie medzinárodného práva a napomáhať beztrestnosti zločinov spáchaných pod rúškom tmy.

Výpadky v Gaze sú kombináciou technických porúch a cielených útokov na kriticky dôležitú infraštruktúru

K dnešnému dňu hlásilo úplný výpadok telekomunikačných služieb až 15 poskytovateľov internetových služieb. Tieto výpadky ovplyvnili telefonickú aj internetovú komunikáciu v celom pásme Gazy. K výpadkom dochádza v kontexte sústavného bombardovania pásma Gazy vrátane nezákonných útokov a útokov, pri ktorých sa nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Útoky vyhladili celé rodiny a spôsobili rozsiahle škody vrátane poškodenia civilnej infraštruktúry, kriticky dôležitú komunikačnú infraštruktúru nevynímajúc. Organizácie ako Access Now potvrdili, že výpadky sú výsledkom kombinácie útokov a technických porúch.

„Na pozadí ničivých leteckých útokov na kriticky dôležitú civilnú infraštruktúru a ubúdajúcich zásob paliva by ďalší výpadok služieb spôsobil, že civilná populácia v pásme Gazy sa na dlhú dobu ocitne v tme a bez možnosti komunikovať s okolitým svetom. Izrael musí okamžite uvoľniť blokádu pásma Gazy a umožniť prísun a distribúciu paliva a životne dôležitej pomoci pre civilnú populáciu. Izrael vystavuje civilné obyvateľstvo kolektívnemu trestu, ktorý je nezákonný a nemožno ho ospravedlniť. Zároveň ľudí odrezáva od kontaktu s ich blízkymi a zvyškom sveta,“ uviedla Rasha Abdul Rahim.

Pravidelné a dlhotrvajúce výpadky energii, telekomunikačných služieb a prístupu k pomoci

Od 7. októbra došlo v pásme Gaze najmenej k trom úplným výpadkom telekomunikačných služieb. Každý z nich trval 24 až 48 hodín. Počas týchto výpadkov nemohli obyvatelia a obyvateľky vyhľadať pomoc, získať prístup k záchranným službám a zistiť, či sú ich rodinní príslušníci a blízki v bezpečí a nažive. To ešte zvýšilo prevládajúci pocit neistoty a strachu.

Netstream, jeden z posledných fungujúcich poskytovateľov telekomunikačných služieb v pásme Gaze, sa 26. októbra odmlčal a 27. októbra o 12.00 hod. miestneho času hlásil úplný výpadok signálu. Od 27. októbra nasledovalo takmer 48 hodín úplnej tmy, pričom pripojenie sa postupne obnovilo v skorých ranných hodinách 29. októbra.

Počas tohto obdobia došlo k bombardovaniu v okolí nemocníc Al Shifa, Al Quds a Indonézskej nemocnice. Počas výpadku prúdu bolo nahlásených najmenej 302 obetí, čím sa počet obetí zvýšil zo 7 703 na 8 005.

Výpadok 31. októbra a útok na tábor Džabalia

Dňa 31. októbra, približne od 21.05 hod. miestneho času do 10.00 hod. dňa 1. novembra, došlo v pásme Gazy k ďalšiemu úplnému výpadku elektrickej energie. Počas výpadku stúpol počet obetí z 8 866 na 9 061. Počas intenzívnych, ničivých bombových náletov na utečenecký tábor Džabalia zahynulo najmenej 195 Palestínčanov a Palestínčaniek.

Medzi 5. a 6. novembrom, od 18.00 hod. do 9.00 hod. miestneho času, došlo v pásme Gazy k ďalšiemu úplnému výpadku telekomunikačných služieb. Počas 24-hodinového výpadku dosiahol počet mŕtvych 10 022 vrátane 4 104 detí. Predchádzajúci údaj z 5. novembra hovoril o 9 770 obetiach.

Žiadame ochranu všetkých civilistov a civilistiek

Amnesty International opakuje svoju naliehavú výzvu na okamžité uzavretie prímeria všetkými stranami konfliktu. Naliehavo musí dôjsť aj k obnove internetovej a telekomunikačnej infraštruktúry, aby sa tak umožnili záchranné operácie nevyhnutné na záchranu civilistov a civilistiek uprostred prudkých izraelských náletov a rozširujúcich sa pozemných operácií. Počas izraelských útokov prišlo o život viac ako 11 000 Palestínčanov a Palestínčaniek a viac ako 1,6 milióna osôb muselo nútene opustiť svoje domovy. Vzhľadom na absenciu dodávok paliva Amnesty International tiež vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby naliehalo na Izrael a Egypt, aby umožnili a uľahčili rýchly a nerušený prísun humanitárnej pomoci civilistom a civilistkám v pásme Gaze. Egyptské orgány by mali aktivovať roamingové služby egyptských poskytovateľov, aby sa ľudia v pásme Gazy mohli pripojiť na ich siete.

Všetky strany konfliktu naďalej pokračujú v závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva vrátane páchania vojnových zločinov. Amnesty International zdokumentovala dôkazy o porušovaní medzinárodného práva vrátane vojnových zločinov všetkými stranami konfliktu. Organizácia vyzýva na uzavretie prímeria, prepustenie rukojemníkov a vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny.

Zistite viac o našej práci