Vzdelávanie o súhlase

Prostredníctvom vzdelávania o súhlase prispievame k búraniu mýtov a predsudkov o sexuálnom vzdelávaní a šírime povedomie o prevencii sexualizovaného násilia a podpore a pomoci pre preživšie a preživších. Školy a rôzne kolektívy prejavujú o tieto a ďalšie témy, ktoré by mali byť súčasťou komplexného sexuálneho vzdelávania, veľký záujem. Pre našu prácu je kľúčové priniesť do vzdelávacieho procesu atmosféru bezpečia, ktorá umožňuje mladým ľuďom hovoriť o téme súhlasu a sexualizovaného násilia otvorene, úprimne a citlivo.

So súhlasom na školy

V Amnesty International Slovensko poskytujeme workshopy o súhlase pod vedením odborne vyškoleného školiteľstva. S témou súhlasu chodíme najčastejšie na stredné školy po celom Slovensku, ale workshopy ponúkame aj pre druhý stupeň základných škôl. Workshopy robíme pre menšiu skupinu mladých ľudí, maximálny počet zúčastnených na 1 workshope je 20.

Počas našich workshopov študentov a študentky učíme

  • rozpoznávať, čo je to súhlas pri sexuálnych aktivitách a aké sú podmienky na to, aby bol človek schopný dať legitímny súhlas na sex;
  • porozumieť tomu, ako súhlas vedie k rešpektujúcim a plnohodnotným vzťahom;
  • uvedomiť si, kde sú ich osobné hranice v rôznych situáciách;
  • asertívne komunikovať o svojich hraniciach a povedať nie v situáciách, v ktorých sa necítia bezpečne alebo príjemne;
  • uvedomiť si, prečo je rola súhlasu a rešpektovania osobných hraníc v romantických, platonických aj sexuálnych vzťahoch kľúčová;
  • pochopiť, prečo absencia súhlasu pri sexe vedie k negatívnym dôsledkom.

V roku 2022 sme o súhlase hovorili s viac ako 300 mladými ľuďmi.

Okrem toho, že o súhlase vzdelávame mládež, realizujeme aj workshopy pre pedagogické zbory o prevencii sexualizovaného násilia na školách.

Vzdelávanie o súhlase pre iné kolektívy

Workshopy robíme aj pre aktivistické kolektívy či iniciatívy. Takisto pravidelne organizujeme 2-dňové školenie o rovesníckom vzdelávaní o súhlase pre mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov. Ľudia, ktorých na tomto školení vyškolíme následne vo svojich kolektívoch organizujú rovesnícke vzdelávacie aktivity rôzneho typu v téme súhlasu.

Ak máte záujem o vzdelávanie o súhlase na vašej škole alebo vo vašom kolektíve, ozvite sa nám na [email protected].

Metodiky o súhlase

Uvedomujeme si, že nedokážeme pokryť potreby všetkých študentov a študentiek v každej triede a škole na Slovensku. Preto sme vytvorili Metodiky o súhlase, vďaka ktorým môžu učiteľky a učitelia realizovať vzdelávacie aktivity o súhlase na svojich školách.

Vytvorili sme päť metodík, ktoré sprevádzajú učiteľstvo a ďalších ľudí pracujúcich s mládežou workshopmi v nasledujúcich prierezových témach: Hovorme o bezpečných vzťahoch, Hovorme o súhlase, Hovorme o mýtoch a prevencii, Hovorme o pomoci a podpore a Hovorme o ochrane a zákonoch. Každá metodika sprevádza učiteľku alebo lektora jedným workshopom s odporúčaným trvaním 90, respektíve 120 minút. Workshopy je možné realizovať v prezenčnej aj v online forme. Odporúčaný vek študentov a študentiek na účasť na workshopoch je 13 až 19 rokov, respektíve 16 až 19 rokov v prípade workshopu podľa Metodiky č. 5.

Metodiky sme písali s nádejou, že vďaka nim budú môcť motivované učiteľky, učitelia a ďalšie pracovníctvo v školstve sprevádzať mladých ľudí témou prevencie sexualizovaného násilia. Naším cieľom je tzv. „kultúru znásilnenia“ nahradiť kultúrou súhlasu a rešpektu. Veríme, že aj vďaka týmto metodikám sa nám spoločne podarí priblížiť k dosiahnutiu tohto cieľa.

Kurz Násilie páchané na ženách

Absolvujte náš 15-minútový kurz Násilie páchané na ženách: Aká je úloha súhlasu. Na konci kurzu budete schopní a schopné:

  • Rozumieť súvislosti medzi znásilnením a právom na ochranu pred mučením a iným neľudským zaobchádzaním;
  • Vysvetliť, prečo je absencia súhlasu kľúčovým prvkom pri definovaní prípadov súvisiacich so znásilnením;
  • Podniknúť kroky v rámci kampane Hovorme o súhlase.


Viac o kampani Hovorme o súhlase