Žiadame zrušenie evakuačného príkazu pre nemocnice v pásme Gazy

Dňa 13. októbra izraelská armáda vydala príkaz, ktorým 23 nemocniciam na severe pásma Gazy a v meste Gaza nariadila evakuáciu do južnej časti pásma. Nemocniciam naďalej telefonujú dôstojníci izraelskej armády a na personál vyvíjajú nátlak, aby sa podriadili evakuačnému rozkazu. Tieto nemocnice v Gaze poskytujú život zachraňujúcu starostlivosť viac ako 2 000 pacientom a pacientkam. Okrem toho slúžia ako jediné bezpečné útočisko pre desaťtisíce vnútorne vysídlených rodín v oblasti.

Uprostred humanitárnej katastrofy, v ktorej sa obyvateľstvo Gazy nachádza, vrátane akútneho nedostatku paliva je prakticky nemožné, aby nemocnice v Gaze uposlúchli príkaz na nútenú evakuáciu. Presun pacientov a pacientok cez zničené oblasti a bez dostatku pohonných hmôt nie je realistický. Takéto „evakuácie“ by viedli k úplnému kolapsu systému zdravotnej starostlivosti v Gaze. Podľa slov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by presuny predstavovali „rozsudok smrti“ pre osoby, ktoré utrpeli vážne zranenia alebo trpia vážnymi ochoreniami. Izraelské orgány musia príkazy na „evakuáciu“ nemocníc zrušiť. Okrem toho musia zabezpečiť ochranu zdravotníckych zariadení a ich pacientov a personálu tak, ako to vyžaduje medzinárodné humanitárne právo.

Pridajte sa k nám a adresujte list ministrovi obrany Izraela Joavovi Galantovi, v ktorom ho požiadate:

  • aby ministerstvo okamžite ustúpilo od nerealizovateľného evakuačného príkazu pre nemocnice v Gaze.

Výzvu môžete vytlačiť a podpísať alebo list použiť ako vzor a výzvu napísať vlastnými slovami. Výzvy by ste mali napísať v angličtine alebo hebrejčine. Vzor listu v angličtine, ktorý si môžete stiahnuť a poslať, nájdete na odkaze nižšie.

Znenie výzvy v slovenčine:

Joav Galant
Minister obrany Izraela,
Ministerstvo obrany Izraela
Hakirya, 6473424,
Tel-Aviv, Izrael
E-mail: [email protected]
Twitter: @yoavgallant

Vážený pán Joav Galant,

týmto listom Vás žiadam, aby ste okamžite zrušili príkazy na nútenú evakuáciu, ktoré ste vydali nemocniciam v severnej časti pásme Gazy a v meste Gaza. Tiež Vás žiadam, aby ste zabezpečili bezpodmienečnú ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníčok a desaťtisícov vnútorne vysídlených osôb, ktoré hľadajú útočisko v nemocničných objektoch.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila, že 23 nemocníc v severnej časti pásma Gazy a v meste Gaza dostalo opakovane príkaz na evakuáciu. Nemocnice v pásme Gazy v súčasnosti ošetrujú viac ako 2 000 pacientov a pacientok. Okrem toho slúžia ako jediné bezpečné útočisko pre desaťtisíce civilistiek a civilistov, ktorí hľadajú útočisko pred izraelskými náletmi. Nútiť týchto ľudí a personál k evakuácii a presunu do južnej časti Gazy, kde sú zdravotnícke zariadenia už na pokraji kolapsu a nad rámec maximálnej kapacity, sa podľa WHO rovná rozsudku smrti.

Nemocnice v severnej Gaze a meste Gaza sú už teraz preťažené

Tieto zariadenia sa snažia riešiť humanitárnu krízu spôsobenú nepretržitým izraelským bombardovaním. Situáciu ešte zhoršilo rozhodnutie izraelských orgánov sprísniť existujúcu blokádu Gazy jej úplným odrezaním od elektriny, paliva, vody a zdravotníckeho materiálu. Tieto nemocnice denne ošetrujú stovky zranených, okrem iného aj tehotných žien, detí v inkubátoroch a ťažko chorých pacientov a pacientok. To núti zdravotnícky personál operovať na chodbách a v stanoch mimo nemocničných priestorov. Keďže zásoby paliva sa míňajú a výpadky elektriny sú stále častejšie, životy tisícov pacientov a pacientiek sú v bezprostrednom ohrození. Vylúčenie pohonných hmôt z vážne nedostatočnej humanitárnej pomoci, ktorá sa nedávno dostala do Gazy cez prechod Rafah, bude mať pre civilnú populáciu Gazy zničujúce dôsledky.

While Amnesty International is still investigating the 17 October attack on the al-Ahli Arab Baptist hospital, it has already verified that this very hospital had been deliberately targeted by two Israeli artillery shells on 14 October. And on 22 October, the Israeli army sent a new warning to Al-Quds hospital, run by the Palestinian Red Crescent Society to evacuate and on the same day proceeded to bomb the vicinity of the hospital.

Niektoré z týchto 23 nemocníc už boli terčom útokov a utrpeli škody

Amnesty International stále skúma dokumentáciu útoku na baptistickú nemocnicu Al-Ahli Al-Arabi zo 17. októbra. Organizácia však už overila, že práve túto nemocnicu 14. októbra zasiahli dva izraelské delostrelecké granáty. Dňa 22. októbra izraelská armáda poslala do nemocnice Al-Quds, ktorú prevádzkuje palestínska Spoločnosť Červeného polmesiaca, nové varovanie na evakuáciu. V ten istý deň pristúpila k bombardovaniu okolia nemocnice.

Vzhľadom na bezprostredné ohrozenie života desaťtisícov pacientov, vysídlených civilistiek a zdravotníckeho personálu Vás naliehavo žiadam, aby ste okamžite zrušili príkaz na evakuáciu a zabezpečili ochranu zdravotníckych zariadení, zdravotníckeho personálu, pacientov a vnútorne vysídlených osôb pred útokmi tak, ako to vyžaduje medzinárodné humanitárne právo.

S úctou,

Kontext situácie

Podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) prišlo počas pokračujúcich izraelských útokov v Gaze od 7. októbra do 22. októbra o život viac ako 4 650 Palestínčanov a Palestínčaniek vrátane 1 823 detí. Viac ako 14 245 ľudí utrpelo zranenia. OCHA tiež odhaduje, že od vypuknutia eskalácie ozbrojených útokov bolo vnútorne vysídlených viac ako 1,4 milióna ľudí.

Izraelská armáda vydala 13. októbra v skorých ranných hodinách prvú výzvu, ktorou nariadila viac ako 1,1 miliónu ľudí žijúcich severne od údolia Wadi Gaza, aby sa do 24 hodí presunuli na juh. Bez ohľadu na termín „evakuácie“, ktorý aj izraelská armáda uznala za nesplniteľný, nemožno tento príkaz považovať za účinné varovanie pred útokmi. Tento príkaz môže predstavovať nútené vysídlenie civilnej populácie, teda porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Následný príkaz nemocniciam na nútenú evakuáciu je potrebné vnímať v kontexte hrozieb núteného vysídlenia.

Evakuáciu nie je možné vykonať

„Evakuácia tejto nemocnice je prakticky nemožná, pretože presun pacientov a pacientok z jednotky intenzívnej starostlivosti, novorodencov v inkubátoroch a viac ako päťdesiat zranených osôb je jednoducho nemožný,“ uviedol pre Amnesty International lekár z nemocnice Al-Quds. Nemocnica je jednou z 23 nemocníc, ktorým hrozí nútená evakuácia a ktoré zároveň poskytujú útočisko viac ako 8 000 vnútorne vysídlených osôb.

Izrael nemôže považovať celé pásmo Gazy vrátane nemocníc a civilnej infraštruktúry za vojenský cieľ. Lekári a lekárky, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál v pásme Gazy sa hrdinsky snažia zachraňovať ľudské životy. Svoju prácu vykonávajú uprostred nepredstaviteľnej hrôzy. Mnohí z nich stratili rodinných príslušníkov, priateľov a kolegyne, ale aj napriek tomu vytrvalo poskytujú svoje služby.

Izraelské orgány musia rešpektovať medzinárodné humanitárne právo vrátane toho, že okamžite zrušia príkazy na nútenú evakuáciu nemocníc a umožnia okamžité a bezpodmienečné dodávky humanitárnej pomoci a zdravotníckeho materiálu do pásma Gazy. Izraelské orgány musia tiež obnoviť dodávky vody a paliva do pásma Gazy a urobiť tak prvý krok k ukončeniu kolektívneho trestu, ktorý už 16 rokov spôsobuje utrpenie civilnej populácii oblasti.

Amnesty bude situáciu sledovať aj naďalej

Výskum Amnesty International poukázal na to, že 7. októbra Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny z okupovaného pásma Gazy vypálili na Izrael rakety a pri útokoch nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Okrem toho vyslali na územie Izraela bojovníkov, ktorí sa dopustili závažného porušovania medzinárodného práva vrátane hromadného zabíjania civilistov a brania rukojemníkov. Tieto činy predstavujú vojnové zločiny a ako také ich musia príslušné orgány aj vyšetriť.

Organizácia tiež zdokumentovala usvedčujúce dôkazy o vojnových zločinoch, ktorých sa dopustili izraelské ozbrojené sily počas ofenzívy v pásme Gazy. Tieto zločiny zahŕňajú útoky, pri ktorých nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi, a zločin kolektívneho trestu. Následkom tohto konania boli masové straty na životoch civilistov a civilistiek, vyhladenie celých rodín a zničenie obytných štvrtí. Tieto porušenia ľudských práv sa takisto musia vyšetriť ako vojnové zločiny.

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín.

Zistite viac o našej práci