Aj 10 rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou obete čelia štátnemu šikanovaniu

TLAČOVÁ SPRÁVA Equity, o.z., ERRC – Európske centrum pre práva Rómov, Amnesty International Slovensko
15. JÚNA 2023

Počas uplynulej dekády si obete z Budulovskej ulice prešli dlhú, traumatizujúcu cestu k aspoň čiastočnej spravodlivosti v podobe rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Dnes sa ukazuje, že ani štrasburský verdikt poukazujúci na neúčinné vyšetrovanie policajnej inšpekcie a prokuratúry nie je pomyselnou bodkou za raziou. Prokuratúra s inšpekciou prekvapivo otvorili už právoplatne ukončené vyšetrovanie a nanovo chcú prípad vyšetrovať.

Koalícia mimovládnych organizácií pripomína verejnosti, že 19. júna uplynie presne 10 rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, pri ktorej 65 policajtov napadlo približne 30 ľudí z rómskej komunity, a pri tejto príležitosti organizuje a srdečne pozýva budúci pondelok 19. júna o 18:00 v Novej Cvernovke na podujatie Spravili sme dosť pre obete policajného násilia?. Súčasťou programu bude diskusia, ktorej sa zúčastnia Jana Dubovcová, Mária Patakyová, Lýdia Šuchová a Michal Zálešák. Hostky a hosť dlhé roky poukazujú na bezdôvodnosť a právnu neopodstatnenosť policajnej razie, ktorá sa nikdy nemala udiať, nebola riadne, nezávisle vyšetrená a ktorá aj po 10 rokoch zostáva živou kauzou. Program otvorí rozhovor s obeťou policajného násilia Milanom „Igorom“ Hudákom a uzavrie koncertom raper Čavalenky.

Zbité obete boli počas 10 rokov osočované, zosmiešňované a nakoniec aj obžalované z krivej výpovede. „Aj dnes, keď si na to spomeniem, počujem krik, hluk, všetci kričia, že prišlo veľa policajtov a policajných áut. Prišli a začali nás biť a rozbíjať nám obydlia. Odvtedy sa policajtov bojíme a deti na Budulovskej sa aj dnes hrajú na kukláčov s palicami, akože obuškami. A tí policajti, čo nás zbili, si pokojne, bez viny fungujú naďalej a nás ten istý vyšetrovateľ, čo povedal, že klameme, bude s odstupom 8 či 9 rokov opäť vypočúvať a konfrontovať nás, či detaily výpovedí sedia alebo nie. Po toľkých rokoch od razie si nespomenieme na nič nové,“ povedala jedna z obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou.

Zjavná zaujatosť vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby v prípade policajnej razie

Hoci vyšetrovateľ v roku 2016 právoplatne ukončil vyšetrovanie prípadu zamietnutím podozrení na všetky trestné činy, ktorých sa policajti mali dopustiť, Okresná prokuratúra Prešov teraz nariadila tomu istému vyšetrovateľovi prípad opäť „nezávisle“ vyšetriť.

„Vyjadrujeme znepokojenie nad postupom opätovného začatia vyšetrovania, ako aj nad výberom osoby vyšetrovateľa, ktorý opäť vyšetruje prípad policajnej razie. Tak prokuratúra, ako ani vyšetrovateľ nespĺňajú podmienku miestnej príslušnosti, a keďže im nebola udelená zákonom stanovená výnimka, je započaté vyšetrovanie od počiatku nezákonné,“ hovorí Lýdia Šuchová z organizácie Equity.

Jeden z advokátov poškodených a spolupracovník organizácie Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) Michal Zálešák podal v mene obetí razie námietku zaujatosti. „Je dôležité pripomenúť, že vyšetrovaním bol poverený ten istý vyšetrovateľ, ktorý v minulosti zastával názor, že si poškodení vymýšľajú a zranenia si spôsobili sami alebo boli spôsobené náhodne, pričom uviedol, že ich motiváciou mohla byť aj vidina finančného odškodnenia,“ povedal Zálešák.

Organizácie tiež opätovne vyzývajú vedenie polície, ministerstvo vnútra a prokuratúru, aby podnikli kroky k zriadeniu nezávislého vyšetrovacieho orgánu, o ktoré žiadajú spolu s Kanceláriou verejného ochrancu práv od začiatku kauzy. Všetky požiadavky koalície mimovládnych organizácií sú dostupné na webe www.policajnarazia.sk.

Úrad, ktorý spravidla zamieta trestné veci voči príslušníkom Policajného zboru – aj v prípade policajnej razie

Mimovládne organizácie tiež upozorňujú, že na Slovensku je najnižšia dôvera v rešpektujúce zaobchádzanie polície v porovnaní so všetkými členskými krajinami EÚ. Podiel na tomto prvenstve má nepochybne nedostatočné a neúčinné vyšetrovanie zneužitia právomoci príslušníkov a príslušníčok polície, ktoré patrí do pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby, ale aj stále pribúdajúce prípady policajnej brutality voči Rómom a Rómkam na Slovensku.

Podľa Správy o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru približne 85 % prijatých trestných vecí úrad zamietne. Úrad rovnako nevedie evidenciu o počte a povahe prípadov s podozrením rasového motívu konania polície. „Absencia nezávislého vyšetrovania údajných pochybení polície nielenže umocňuje nedôveru verejnosti voči polícii ale zároveň vytvára priestor na ďalšie neprimerané a svojvoľné konanie zo strany polície. Beztrestné a svojvoľné konanie polície musíme poslať do minulosti,“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.

Mechanizmus, ktorý by chránil všetkých

Kratšie trestné konanie, ako aj vyvodenie osobnej zodpovednosti by boli reálnejšie, keby polícia mala pri zásahu telové kamery. „Ak dnes hovoríme o telových kamerách, nemáme o nich diskutovať výlučne v kontexte financií, ale predovšetkým v kontexte základných práv a slobôd, ku ktorým nás viaže jednak naša ústava, ale aj relevantné medzinárodné záväzky. Tie slúžia nielen preventívne na odradenie od nezákonného použitia sily, ale predovšetkým ako rukolapný dôkaz o tom, ako polícia zasahuje. Pripomíname, že dôkazné bremeno v týchto prípadoch nesie štát, ktorý musí vedieť preukázať, ako použil silu voči svojim občanom a občiankam,“ zdôraznil Marián Török, člen Európskeho ombudsmanského inštitútu.

Mimovládne organizácie považujú za nevyhnutné, aby na Slovensku konečne vznikol nezávislý orgán na vyšetrovanie možných pochybení príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru, aby zasahujúci policajti v záujme bezpečnosti všetkých boli vybavení telovými kamerami a aby sa už raz a navždy ukončila verejná debata, či je to potrebné a kde na to štát nájde peniaze.


Prečítajte si viac o našej práci