Chce to souhlas

Aj Česko potrebuje ochranu pred znásilnením

Krátke stanovisko Amnesty International Slovensko k českému návrhu zákona o znásilnení
14. júna 2023

Amnesty International Slovensko sa od roku 2021 usiluje o to, aby sme mali na Slovensku definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu pri sexuálnych aktivitách. Práve v nasledujúcich týždňoch bude parlament prijať v tejto téme kľúčové rozhodnutie. Zmena Trestného zákona by mala zaviesť novú právnu definíciu znásilnenia na takú, ktorá zakladá na súhlase. Poslanci a poslankyne by tak zlepšili ochranu ľudí na Slovensku pred sexuálnym násilím. Kampaň Hovorme o súhlase má v Česku dvojičku s rovnakým cieľom a názvom Chce to souhlas.

Kampaň Chce to souhlas organizácií Konsent a Amnesty Česká republika beží už dva roky s rovnakým cieľom v Česku. Momentálne však česká vláda prichádza s návrhom zákona, v ktorom definícia znásilnenia nie je založená na absencii súhlasu a ktorý vyvoláva obavy z nedostatočného pokrytia všetkých okolností, pri ktorých k znásilneniam dochádza.

Na Slovensku aj v Česku potrebujeme kvalitnú legislatívu, ktorá zabezpečí posilnenie ochrany obyvateľstva pred sexuálnym násilím a znásilnením.

Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením

Znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ale absencia vôle venovať sa sexuálnym aktivitám.

Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o téme súhlasu a telesnej autonómie podporujú a normalizujú existenciu znásilnenia, sexuálneho, sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia v našej spoločnosti. V dôsledku týchto škodlivých fenoménov sa váha zodpovednosti a viny často kladie na plecia ľudí, ktorí sa stali terčom sexuálneho násilia, kým páchatelia sú ospravedlňovaní a vyviňovaní.

Veríme, že Slovensko má šancu rozšíriť počet krajín, ktoré pochopili, že deliacou čiarou medzi sexom a znásilnením je súhlas. Je to však šanca, ktorá môže byť využitá, len ak ukončíme dekády trvajúcu politickú ignoranciu či hanebnú toleranciu násilia na ženách a dievčatách v našej krajine. Potrebujeme reálne a dôrazné kroky.

Prečítajte si viac o našej práci