Výzva NR SR, aby podporila pozmeňovací návrh k novele Trestného zákona, ktorý prispeje k ochrane obyvateľstva Slovenska pred znásilnením 

Tlačová správa Amnesty Inernational Slovensko 
14. 6. 2023 

Amnesty International Slovensko spolu s viac ako 70 odborníkmi a odborníčkami v témach pomoci preživším sexuálneho násilia, terapeutickej praxe, práva, rodovej rovnosti, a sociálnej spravodlivosti vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby podporili pozmeňovací návrh k novele Trestného zákona, ktorý obsahuje definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu všetkých osôb pri sexuálnych aktivitách a dopĺňa nedostatočnú definíciu znásilnenia, ktorá je obsiahnutá v novele Trestného zákona. 

Amnesty International Slovensko sa už viac ako tri roky usiluje o posilnenie ochrany obyvateľstva pred sexualizovaným násilím a znásilnením. Kľúčovým cieľom kampane Hovorme o súhlase je pritom legislatívna zmena definície znásilnenia na takú, ktorá by sa zakladala na absencii súhlasu pri sexuálnych aktivitách. Takáto definícia už prispieva k funkčnej ochrane pred znásilnením v mnohých európskych krajinách. Potvrdzuje to aj švédska prokurátorka Christina Voigt. Tá v rozhovore pre Amnesty International hovorí, že legislatíva by mala odrážať realitu. „…každý človek má právo na bezpečie a ochranu pred znásilnením. Ak niekto nechce mať v určitej chvíli s určitou osobou sex, tá musí jeho vôľu rešpektovať. Legislatíva založená na súhlase odráža túto realitu. Každý rok to chápu vo viacerých krajinách… Podobné prípady, na akých pracujem dnes, sme mali aj pred prijatím novej legislatívy. Skutočne ma znepokojovalo, že sa nepovažujú za znásilnenie.“

Na potrebnosti takejto legislatívy sa na Slovensku zhoduje nielen odborná, ale ako vyplýva z výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus z marca 2023, aj širšia verejnosť. 

Novela trestného zákona je premeškanou príležitosťou

Príležitosťou na túto potrebnú zmenu pritom bola dlho plánovaná a potrebná novelizácia Trestného zákona. Proces zmeny Trestného zákona začal ešte v roku 2021. Jeho súčasťou bola pôvodne aj zmena §199 upravujúceho znásilnenie tak, aby sa pri posudzovaní týchto trestných činov v prvom rade zohľadňovala slobodná vôľa preživších. „Táto iniciatíva predstavovala významný pokus štátu o prijatie legislatívy, ktorá by odstraňovala bariéry pri nahlasovaní a stíhaní týchto trestných činov a pri poskytovaní ochrany preživším. Po viac ako rok trvajúcom legislatívnom procese, ktorý sprevádzala debata odborníkov a odborníčok z rôznych oblastí, je však v parlamente návrh redefinície znásilnenia, ktorý je veľkým sklamaním pre ľudí, ktorí čelili, čelia a budú čeliť znásilneniu a sexuálnemu násiliu,“ povedal riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda. Tieto negatívne zmeny oproti pôvodnému návrhu nastali v období po výmene vedenia Ministerstva spravodlivosti SR. 

Amnesty International Slovensko preto 25. apríla 2023 vyzvala poslancov a poslankyne NR SR otvoreným listom – pod ktorý sa podpísalo takmer 80 organizácií, odborníkov a odborníčok venujúcich sa témam rodovej rovnosti, pomoci preživším sexuálneho násilia, sociálnej spravodlivosti, právnej ochrane preživších alebo terapeutickej praxi – na to, aby sa postavili za ľudské práva a ochranu ľudí pred sexualizovaným násilím a podnikli všetky kroky pre to, aby poslanci a poslankyne upravili nedostatočnú definíciu obsiahnutú v návrhu novely Trestného zákona. Urobili sme tak pred jednou z posledných parlamentných schôdzí tohto volebného obdobia.

Vítame iniciatívu na zmenu definície znásilnenia, pozmeňovací návrh k novele Trestného zákona musí NR SR prijať

Amnesty International Slovensko preto mimoriadne víta iniciatívu na zmenu definície znásilnenia obsiahnutú v novele Trestného zákona na takú, ktorá bude založená na súhlase. Konkrétny posun by predstavovalo schválenie pozmeňovacieho návrhu poslankyne NR SR Márie Kolíkovej. Ten obsahuje definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu pri sexuálnych aktivitách. „Vyzývame všetky poslankyne a poslancov NR SR, aby návrh podporili. Nemôžeme predsa ďalej zatvárať oči pred tým, že súčasná definícia znásilnenia je nedostatočná. Toto je unikátna príležitosť pre poslancov a poslankyne priložiť ruku k dielu. Spoločnými silami môžu presadiť väčšiu ochranu ľudí pred sexualizovaným násilím a znásilneniami. Zároveň môžu ukázať, že im skutočne záleží na ľudských právach,“ povedal Sloboda. 

Vo štvrtok 8. júna 2023 pred zasadnutím parlamentných výborov doručila Amnesty International Slovensko poslancom a poslankyniam infobalíček. Balíček obsahoval infografiku s argumentami, prečo Slovensko potrebuje definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu, výpovede preživších znásilnenia, ktoré v anonymnej podobe Amnesty zozbierala, ako aj rozhovor so švédskou prokurátorkou Christinou Voigt, ktorá sa dlhodobo venuje prípadom sexuálneho násilia a znásilnenia, o vplyve takejto legislatívy na vyšetrovanie prípadov znásilnenia vo Švédsku. 

Amnesty International Slovensko tiež uskutočnilo rozhovor s jednou z popredných švédskych právničiek zaoberajúcich sa prípadmi domáceho násilia, znásilnenia a sexuálneho násilia, Silviou Ingólfsdóttir Åkermark. V rozhovre sme sa zhovárali o jej skúsenosti s takouto legislatívou. V rozhovore s titulkom “Vo Švédsku si často kladieme otázku, prečo sme túto legislatívu nemali skôr” tiež zdieľala svoj pohľad na niektoré z hlavných výhrad, ktorými argumentujú ľudia skeptickí k podobnej zmene právnych predpisov na Slovensku. 

Rozhovor so Silviou Ingólfsdóttir Åkermark si môžete prečítať na tomto odkaze.

Celý text výzvy je dostupný na tomto odkaze.

Infobalíček doručený poslancom a poslankyniam NR SR nájdete na tomto odkaze.

Prečítajte si viac o našej práci v téme