Holandsko prijalo definíciu znásilnenia založenú na súhlase

CITÁCIA AMNESTY INTENATIONAL HOLANDSKO
19. MARCA 2024

Holandský senát odhlasoval prijatie novej zákonnej definície znásilnenia, ktorá je založená na súhlase. Riaditeľka Amnesty International Holandsko, Dagmar Oudshoorn, považuje toto hlasovanie za historické víťazstvo.

„Holandsko urobilo posledný krok k zmene zastaralej legislatívy. Holandský zákon konečne uznáva, že sex bez súhlasu je znásilnenie. Je to dôležitý krok smerom k prevencii a boju proti sexuálnemu násiliu a k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti pre preživšie a preživších.

Prijatie tohto zákona je historickým krokom. Je to dlho očakávané víťazstvo pre osoby, ktoré prežili sexuálne násilie, a svedectvo rokov neúnavnej práce aktivistiek a skupín osôb, ktoré zažili sexuálne násilie,“ uviedla Dagmar Oudshoorn.

Európsky kontext: Hovorme o súhlase

Holandský senát v utorok 19. marca odhlasoval zmenu zákona, ktorý doteraz za znásilnenie považoval iba akty, počas ktorých došlo k použitiu fyzickej sily, hrozieb alebo nátlaku. Holandsko sa tak stane sedemnástou z 31 európskych krajín, ktorá uznáva, že sex bez súhlasu je znásilnením. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2024.

Za prijatie zmeny hlasovalo 73 prítomných poslankýň a poslancov, proti boli 2. Amnesty International Holandsko spolu so stovkami aktivistiek, aktivistov a akčnou skupinou žien, ktoré zažili sexuálne násilie, roky viedla kampaň za prijatie zákonnej definície znásilnenia založenej na súhlase.

Mireille, jedna z členiek akčnej skupiny, v reakcii na zmenu zákona uviedla: „Po štyroch rokoch kampane sme sa konečne dočkali uznania. To, čo sme zažili, teraz oficiálne existuje [uznáva to aj zákon].“

Zistite viac o našej práci