Týždeň v ľudských právach

Minulý týždeň sa toho vo svete ľudských práv udialo mnoho, prečítajte si náš prehľad a zapojte sa do obrany ľudských práv aj vy.

Vyzývame EK, aby zabránila výstavbe segregovanej školy v Trebišove

Spolu s Poradňou pre občianske a ľudské práva a Slovenským národným strediskom pre ľudské práva sme dňa 18. januára zaslali spoločný list Európskej komisii. Komisiu v liste upozorňujeme na využívanie finančných prostriedkov EÚ na vybudovanie novej základnej školy vo vylúčenej lokalite na Jesennej ulici v Trebišove.

V liste upozorňujeme na to, že:

  • Výstavbou novej školy na Jesennej ulici mesto rieši odstránenie dvojzmennej prevádzky a nedostatočné kapacity základnej školy I. Krasku navštevovanej výlučne rómskymi žiakmi a žiačkami.
  • Sme presvedčení a presvedčené, že vybudovanie novej základnej školy v danej lokalite prehĺbi už existujúcu segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní. Okrem toho prispeje k ďalšej fyzickej izolácii rómskeho obyvateľstva mesta.
  • Mesto musí hľadať také spôsoby riešenia nedostatočnej kapacity základnej školy I. Krasku na Jesennej ulici v Trebišove, ktoré budú v súlade s vnútroštátnou legislatívou, judikatúrou a právom EÚ.

Európa musí zastaviť navracanie ľudí z Kaukazu do Ruska

Podľa zistení Amnesty International sa štátne orgány viacerých európskych krajín pokúsili vyhostiť alebo deportovať žiadateľov o azyl, ktorí ušli pred prenasledovaním zo severného Kaukazu. Organizácia sa v správe s názvom Európa: Bod, z ktorého niet návratu venuje pokusom o vyhostenie žiadateľov o azyl z Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Poľska a Rumunska. Krajiny týmto konaním ľuďom na úteku pred prenasledovaním upreli právo na medzinárodnú ochranu.

Dôležité ľudskoprávne víťazstvo z Andorry

Vanessa Mendoza Cortés je aktivistka za reprodukčné práva z Andorry, ktorú dnes súd zbavil krivého obvinenia z ohovárania. Amnesty International považuje tento rozsudok za dôležité ľudskoprávne víťazstvo. Organizácia zároveň upozorňuje, že Vanesu Cortés v prvom rade nemali nikdy obviniť.

Pomôžte nám v boji za ľudské práva aj vy

Ďalšie novinky