Filters applied

133 results

Sort by
Európa Ochrana pred mučením

Európa mlčí o preletoch

Európske vlády nekonajú napriek jednoznačným dôkazom o ich spoluúčasti na ilegálnych presunoch väzňov. Štáty Európy napomáhali programu nezákonných prevozov väzňov vedenému USA. Umožnili a aktívne asistovali pri ilegálnom a tajnom presune ľudí do krajín, kde boli vystavení mučeniu, svojvoľnému...
USA Právo na spravodlivý súdny proces

Piate výročie Guantánama

Amnesty International uznáva, že tzv. terorizmus predstavuje hrozbu pre základné ľudské práva. AI však zároveň upozorňuje, že porušovanie medzinárodného práva oslabuje dôveryhodnosť a efektívnosť boja proti terorizmu. Doteraz tiež neexistuje definícia pojmu „terorizmus“. Pred piatimi rokmi, 11....
USA Trest smrti

Tisíca poprava v USA

30. novembra sa má v štáte Virgínia, USA uskutočniť tisíca poprava od roku 1976, kedy Najvyšší súd Spojených štátov znovu zaviedol trest smrti. „Trest smrti neodstrašuje od zločinov. Naopak, dehumanizuje celú spoločnosť, vrátane traumatizovania väzenského personálu, ktorý popravy vykonáva. Peniaze...