Navrhovaná novela školského zákona je ďalšou premrhanou šancou ukončiť nezákonnú segregáciu rómskych detí

Čo sme sa na Slovensku naučili od vydania správy Lekcia z diskriminácie v roku 2017? Navrhovaná novela školského zákona ukazuje, že takmer nič.

Novela mala byť krokom k zlepšeniu alarmujúceho stavu segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Realita medzirezortného pripomienkovania však ukázala nezáujem riešiť diskriminačnú prax.

Od roku 2015 vedie Európska komisia voči Slovenskej republike konanie pre porušenie smernice o rasovej rovnosti. Namiesto nápravy nezákonného stavu však aj naďalej dochádza k jeho prehliadaniu a neriešenie situácie má podľa posledných výskumov FRA za následok nárast počtu detí, ktoré sú vzdelávané segregovane. Ministra školstva preto vyzývame, aby nepremrhal šancu umožniť rovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti.

Celú správu Lekcia z diskriminácie si môžete prečítať na tomto odkaze: https://www.amnesty.sk/…/02/Amnesty-report-Slovak-WEB.pdf.

Zistite viac o našej práci