Poslanci a poslankyne musia prestať útočiť na kvír ľudí

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
7. MÁJA 2023

Národná rada SR našťastie neposunula do druhého čítania návrh na zmenu zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle, za prijatie zákona však hlasovalo 23 poslancov a poslankýň. Tí a tie tak podporili de facto znemožnenie úradnej zmeny rodu, t. j. právnej tranzície, ktorá je na Slovensku legálna dlhé desaťročia.

„Fakt, že návrh na zmenu zákona o rodnom čísle neprešiel do druhého čítania, je dobrou správou. Rozhodnutie časti poslancov a poslankýň hlasovať za návrh však považujeme za tragickú ukážku kvírnegativity a neznalosti. Transrodoví ľudia sú a vždy boli a budú plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti. Majú rovnaké potreby, záväzky aj práva ako cisrodoví ľudia a štát by mal dbať na to, aby si tieto práva mohli plnohodnotne uplatňovať. Život v súlade s prežívaným rodom nie je privilégium, ale ľudské právo, ktoré má Slovensko povinnosť chrániť.

Vyžadovať od transrodových osôb genetický test na potvrdenie ich rodovej identity by bolo v rozpore nielen s modernou vedou, ale aj s medzinárodnými ľudskoprávnymi predpismi. Nepodporiť tento návrh zákon, ako to dnes urobila väčšina poslancov a poslankýň, preto považujeme za dobré rozhodnutie. Pri odmietnutí tohto zlého zákona to však nesmie skončiť. Slovenská politická scéna musí prestať s útokmi na LGBTI+ ľudí. Zároveň, ministerku zdravotníctva vyzývame, aby obnovila platnosť odborných dokumentov, ktoré štandardizujú postupy medicínskej tranzície vrátane Štandardného postupu a Odborného usmernenia, ktoré sa týkajú medicínskych tranzícií,“ uviedla Daniela Mužíková, koordinátorka pre komunikáciu a kampane Amnesty International Slovensko.

Návrh na zmenu zákona o rodnom čísle neprichádza prvýkrát, tranzície na Slovensku sú beztak komplikované

Proces tranzície vôbec nie je jednoduchý. Ľudia na Slovensku môžu podstúpiť právnu tranzíciu, ktorá zahŕňa aj zmenu rodného čísla a mena, na základe splnenia zákonných podmienok vrátane podstúpenia psychiatrického posudku, hormonálnej liečby a ďalších krokov.

Človek, ktorému je umožnená úradná zmenu rodu, automaticky dostáva nové rodné číslo. Zmeniť rod v dokladoch bez zmeny rodného čísla na Slovensku nemožno. Zároveň nie je možné zmeniť občianske meno na také, ktoré neprislúcha úradnému rodu. (Ak má osoba v rodnom čísle indikátor ženského rodu, matrika jej nepovolí zmeniť si meno na mužské a naopak).

Ak by tieto zmeny neboli možné, transrodoví ľudia by neustále čelili nedobrovoľnému sociálnemu coming-outu a s tým súvisiacim rizikám šikany, diskriminácie či násilia.

Viac noviniek