Spravodlivosť pre milióny ľudí v Jemene je stále v nedohľadne

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
25. MARCA 2024

Amnesty International pri príležitosti deviateho výročia vypuknutia ozbrojeného konfliktu v Jemene upozorňuje, že milióny ľudí naďalej znášajú dlhodobé následky prebiehajúceho ničivého konfliktu. Strany konfliktu pritom podľa organizácie chronicky zlyhávajú pri zabezpečení spravodlivosti a odškodnenia pre obete, resp. preživších zločinov podľa medzinárodného práva.

Organizácia opätovne vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorilo nezávislý medzinárodný mechanizmus na vyvodenie zodpovednosti. Úlohou mechanizmu by malo byť vyšetrovanie a informovanie verejnosti o prípadoch najzávažnejšieho porušenia ľudských práv a medzinárodného práva za uplynulých deväť rokov. Mechanizmus by mal okrem toho zhromažďovať a uchovávať dôkazy na účely budúceho trestného stíhania a nárokovania odškodnenia.

„Faktické prímerie viedlo k poklesu útokov. Jednotlivé strany konfliktu v Jemene však naďalej beztrestne podnikajú nezákonné útoky, pri ktorých zabíjajú [civilistov a civilistky] a obmedzujú pohyb a dodávky pomoci. Obyvateľstvo v Jemene už teraz čelí jednej z najhorších pretrvávajúcich humanitárnych kríz na svete. Nedávna vojenská eskalácia v krajine po leteckých útokoch USA a Spojeného kráľovstva na húsijské ciele predstavuje riziko zhoršenia už aj tak vážnej situácie civilného obyvateľstva,“ uviedla zástupkyňa regionálnej riaditeľky Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku, Grazia Careccia.

Atmosféra beztrestnosti a chýbajúci medzinárodný mechanizmus

Amnesty International zdokumentovala početné prípady, ktoré ilustrujú, ako rozšírená beztrestnosť dodáva odvahu páchateľom, ktorí porušujú ľudské práva, pokračovať v páchaní zločinov. Obrancovia ľudských práv, novinárky a ktokoľvek, koho štátne orgány vnímajú ako kritika alebo oponentku štátnej moci, čelia svojvoľnému zadržiavaniu, násilným zmiznutiam, mučeniu a nespravodlivým súdnym procesom.

„Na ukončenie cyklu beztrestnosti je absolútne kľúčové zaviesť nezávislý medzinárodný mechanizmus na vyvodenie zodpovednosti. Ten otvorí cestu k trestnej zodpovednosti a poskytne účinné odškodnenie obetiam, resp. preživším a pozostalým obetí porušovania ľudských práv. Tým, že medzinárodné spoločenstvo naďalej prehliada [nevyhnutnosť vyvodzovania] zodpovednosti, sklamalo ľudí, ktorí čelili porušovaniu ľudských práv v Jemene. Zároveň tým podnecuje všeobecnú atmosféru beztrestnosti, v ktorej zločiny podľa medzinárodného práva –⁠⁠⁠⁠⁠ spáchané v Jemene ani mimo neho –⁠⁠⁠⁠⁠ nezaznamenajú pokles,“ doplnila Careccia.

Situácia v Jemene naďalej predstavuje jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete. Podľa údajov UNHCR bolo v dôsledku konfliktu vysídlených približne 4,56 milióna ľudí. Vyše 70 000 ľudí je na úteku a/alebo požiadalo o azyl. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uvádza, že 18,2 milióna ľudí akútne potrebuje humanitárnu pomoc a ochranu. Najmenej 17,6 milióna ľudí v Jemene v súčasnosti čelí nedostatku potravín a výživy. Polovica všetkých detí mladších ako 5 rokov trpí stredne závažným až závažným spomalením rastu v dôsledku podvýživy.

Kontext situácie

V októbri 2021 členské krajiny Rady OSN pre ľudské práva tesne zamietli rezolúciu, ktorá by obnovila mandát Skupiny významných medzinárodných a regionálnych expertov a expertiek na situáciu v Jemene (GEE). Rada rezolúcie neschválila po tom, ako Saudská Arábia s podporou Spojených arabských emirátov lobovala u členov HRC, aby hlasovali proti. Rada zriadila GEE v roku 2017. GEE pritom bola jediným medzinárodným, nestranným a nezávislým vyšetrovacím orgánom, ktorý informoval o porušovaní ľudských práv v Jemene. Rozpustením GEE vznikla medzera, ktorú v súčasnosti nemôže vyplniť žiadny vnútroštátny mechanizmus. Žiadny z existujúcich mechanizmov totiž nespĺňa normy nestrannosti a nezávislosti. To sa týka zhromažďovania a uchovávania dôkazov, identifikácie obetí a dokumentovania porušovania ľudských práv na účely prípadného budúceho trestného stíhania a nárokovania si odškodného.

Dňa 26. júla 2023 vydalo viac ako 40 jemenských organizácií občianskej spoločnosti a združení obetí a pozostalých Jemenskú deklaráciu za spravodlivosť a zmierenie. Organizácie vo vyhlásení zdôrazňujú potrebu zabezpečiť po skončení konfliktu proces vedúci k spravodlivosti. Iba tak podľa nich bude možné napraviť a odškodniť krivdy, ktoré jemenský ľud utŕžil.

Zistite viac o našej práci