Starší ľudia so zdravotným znevýhodnením na Ukrajine trpia v dôsledku invázie zanedbávaním a izoláciou

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
1. DECEMBRA 2023

Z novej výskumnej správy Amnesty International vyplýva:

  • že mnohé dočasné prístrešky pre ľudí na Ukrajine sú pre osoby so zdravotným znevýhodnením neprístupné,
  • preťažený systém starostlivosti poskytuje starším ľuďom len málo alternatív k ústavnej opatere,
  • štátne orgány aj humanitárne subjekty, ktoré na Ukrajine pôsobia, musia zabezpečiť, aby pomoc, ktorú poskytujú, bola inkluzívna aj pre staršie osoby a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Amnesty International vydala novú výskumnú správu s názvom Temný život: Izolácia starších ľudí a nedostatočný prístup k bývaniu počas ruskej invázie na Ukrajinu. Správa sa venuje situácii vnútorne vysídlených starších ľudí so zdravotným znevýhodnením na Ukrajine. Podľa zistení organizácie títo ľudia nemajú fyzicky ani finančne prístup k primeranému bývaniu a starostlivosti v čase pokračujúcej ruskej invázie. Niekedy je ich jedinou alternatívou personálne aj finančne poddimenzovaná ústavná starostlivosť.

Preťažený systém starostlivosti, vylúčenie a izolácia

Ruská invázia na Ukrajinu od februára 2022 bezprecedentne zaťažuje beztak preťažený ukrajinský systém starostlivosti. V dôsledku tejto situácia sa mnoho starších ľudí vrátane starších ľudí so zdravotným znevýhodnením ocitlo v odlúčení od svojich rodín. To viedlo k ich ďalšiemu vylúčeniu a izolácii.

Ukrajina je krajinou, ktorá má jednu z najstarších populácií na svete. Takmer štvrtina obyvateľstva (10 z približne 41 miliónov obyvateľov a obyvateliek), bola vo februári 2022 staršia ako 60 rokov. Ruské útoky, pri ktorých armáda nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi, a ďalšie vojnové zločiny ruskej armády, vyhnali z domovov milióny ukrajinských civilistov a civilistiek.

„Aj po presídlení do bezpečnejších častí Ukrajiny čelia starší ľudia, najmä tí so zdravotným znevýhodnením, obrovským ťažkostiam v snahe žiť dôstojne. Majú naozaj veľký problém získať prístup k primeranému bývaniu, podporným službám a zdravotnej starostlivosti,“ uviedla výskumníčka Amnesty International pre práva starších ľudí a ľudí so zdravotným znevýhodnením Laura Mills.

Jednoduché zmeny by mohli rapídne zlepšiť životy starších ľudí so znevýhodnením

„Ruská invázia spôsobila obrovský nápor na ukrajinský systém sociálnej starostlivosti, ktorý už aj tak zápasí s problémami. Humanitárna reakcia pritom nedokáže uspokojiť naliehavú potrebu dostupného bývania a podporných služieb. V dôsledku toho sú tisíce starších ľudí so zdravotným znevýhodnením vyčleňované zo spoločnosti a umiestňované v ústavoch. Títo ľudia sa ocitajú v izolácii od svojich blízkych a od svojich komunít.

Umiestnenie do ústavu by sa nemalo považovať za štandardné riešenie potrieb vnútorne vysídlených starších osôb vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením. Jednoduché zmeny, ako napríklad vybudovanie prístupových rámp v dočasných prístreškoch, môže zabezpečiť, aby rodiny zostali spolu. To by výrazne zlepšilo kvalitu života ľudí, ktorí potrebujú podporu mobility,“ doplnila Mills.

Amnesty International v období od mája do septembra 2023 uskutočnila rozhovory so 159 ľuďmi vrátane 89 starších ľudí. Mnohí z nich majú zdravotné znevýhodnenie. Okrem toho sme sa rozprávali s 22 sociálnymi a zdravotnými pracovníčkami a pracovníkmi. Výskumný tím počas výskumu navštívil 24 dočasných prístreškov pre vnútorne vysídlené osoby.

Ochrana práv civilistov a civilistiek bez toho, aby Rusko okamžite ukončilo agresiu na Ukrajine, nie je možná

V Amnesty International si plne uvedomujeme, že prvým predpokladom ochrany ľudských práv ukrajinskej populácie je ukončenie ruskej agresie. Preto od začiatku ruskej invázie vyzývame na ochranu práv civilistov a civilistiek, zastavenie útokov, pri ktorých sa nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi, a zastavenie páchania ďalších vojnových zločinov.

Okrem toho však starší ľudia na Ukrajine, obzvlášť ľudia so zdravotným znevýhodnením, čelia viacerým dlhodobým problémom. Tie zahŕňajú nedostupné bývanie, nedostatok kvalitnej zdravotnej starostlivosti a problémy s vylúčením a izoláciou.

Neprístupné bývanie

Väčšina vnútorne vysídlených osôb na Ukrajine žije v nájomnom bývaní. Extrémne nízke dôchodky a vysoké nájomné náklady spôsobujú, že tento typ bývania je pre mnohých starších ľudí nedostupný. V dôsledku toho starší ľudia často žijú v početných skupinách v dočasných prístreškoch pre vysídlené osoby. Tie sa nachádzajú v školách, na internátoch a v iných verejných budovách.

Takmer všetky dočasné prístrešky, ktoré Amnesty International navštívila, boli v čase našej návštevy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením čiastočne alebo úplne neprístupné. V mnohých z nich chýbali rampy na vstup do budovy, výťahy, držadlá na sprístupnenie toaliet či dostatočný priestor na to, aby sa človek na vozíku mohol úplne otočiť.

Amnesty International sa rozprávala aj s vedením mládežníckeho tábora v meste Koviahy v Charkovskej oblasti, ktorý prerobili na dočasný prístrešok. Riaditeľ centra uviedol, že k nim prišli „ľudia na vozíčkoch. Nemohli sme ich však prijať ani na noc, museli sme ich odmietnuť. Pred budovou totiž nemáme rampu.“

Ukrajina je zmluvnou stranou Dohovoru o právach osôb so zdravotným znevýhodnením (CRPD), čo znamená, že ukrajinská vláda má povinnosť zabezpečiť ľuďom so zdravotným znevýhodnením rovnaké možnosti pohybu vo verejnom priestore ako pre zvyšok populácie, a to aj v čase ozbrojeného konfliktu. Medzinárodní partneri Ukrajiny by mali krajinu podporiť finančne a tiež poskytnúť materiály na zabezpečenie fyzickej prístupnosti podzemných bezpečnostných krytov.

Viacero osôb z radov personálu dočasných prístreškov pre vysídlené osoby sa pre výskumný tím Amnesty International vyjadrilo, že vzhľadom na fyzickú neprístupnosť väčšiny prístreškov nemajú inú možnosť, ako posielať staršie osoby so zdravotným znevýhodnením do ústavnej starostlivosti.

Nedostatok primeranej zdravotnej a sociálnej starostlivosti

85-ročná Nina Melnyčenko opísala, že po výbuchu v blízkosti jej domu v Mykolajivskej oblasti utrpela trvalé zranenia: „Do môjho dvora vleteli šrapnely. Stratila som vedomie… Na ľavé oko už nevidím… Predtým som chodila len s jednou barlou, teraz potrebujem dve.“

Starší ľudia so zdravotným znevýhodnením vrátane narastajúceho počtu ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré získali v dôsledku konfliktu, často nemajú prístup k službám alebo zdravotnej starostlivosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Tento nedostatok starostlivosti a podpory sa ešte zhoršuje tým, že mnohí mladší príbuzní, ktorí im predtým pomáhali, utiekli pred vojnou alebo slúžia v armáde.

V dôsledku tejto situácie sú na Ukrajine sociálne pracovníčky, ktoré poskytujú domácu starostlivosť, preťažené. Nedokážu napĺňať potreby a poskytovať primeranú podporu všetkým starším ľuďom, ktorí ju potrebujú. Nedostatok sociálnych pracovníčok, ktoré by im poskytovali špecializovanú podporu v ich domovoch, prispel k umiestňovaniu starších ľudí so zdravotným znevýhodnením do ústavnej starostlivosti.

Najťažšie je, že nemáte žiadne sociálne väzby

Starší ľudia so zdravotným znevýhodnením po umiestnení do ústavnej starostlivosti často stratia kontakt s príbuznými, ktorí žijú v prístreškoch pre bežnú populáciu. Oddeľovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením do ústavnej starostlivosti vrátane dlhodobej hospitalizácie predstavuje podľa Výboru CRPD formu segregácie.

Inštitucionalizácia starostlivosti o zdravotne znevýhodnené osoby môže viesť k mnohým porušeniam ich ľudských práv vrátane fyzického týrania, zanedbávania a ohrozenia práva na zdravie. Ako uviedla jedna sociálna pracovníčka, mnohí starší ľudia na Ukrajine dnes majú „veľmi temný život“.


Zistite viac o našej práci