Taliansko ratifikovalo nebezpečnú dohodu s Albánskom

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
15. FEBRUÁARA 2024

Talianska poslanecká snemovňa 24. januára schválila ratifikáciu nebezpečnej dohody o automatickom zadržiavaní ľudí na úteku v Albánsku. Dohodu následne posunula na schválenie senátu. Dňa 29. januára dal dohode zelenú aj albánsky ústavný súd.

Talianska vláda sa 6. novembra 2023 dohodla s Albánskom na výstavbe dvoch záchytných stredísk. V nich majú albánske úrady automaticky a svojvoľne zadržiavať ľudí zachránených alebo zadržaných na mori talianskymi štátnymi orgánmi. Toto konanie má údajne odradiť ľudí na úteku od prekračovania hraníc po mori.

Amnesty International považuje rozhodnutie talianskeho senátu ratifikovať dohodu o automatickom zadržiavaní ľudí na úteku v Albánsku za hanebné

„Taliansky parlament práve dal zelenú dohode o svojvoľnom zadržiavaní. Táto dohoda ublíži tisícom ľudí, ktorých budú po záchrane na mori talianske orgány automaticky prevážať do Albánska, aby ich tam svojvoľne zadržiavali.

Po vylodení v Albánsku ich prevezmú miestne úrady, ktoré ich umiestnia do tamojších stredísk, kde ich budú automaticky zadržiavať. Títo ľudia vrátane ľudí na úteku a žiadajúcich o azyl nebudú môcť stredisko opustiť po dobu až do 18 mesiacov. Medzinárodné právo považuje automatické zadržiavanie osôb za vo svojej podstate svojvoľné a teda nezákonné,“ uviedol výskumný pracovník Amnesty International pre migráciu a azylové konania Matteo De Bellis.

De Bellis upozorňuje, že talianske orgány by na základe dohody ľudí počas prepravy do Albánska držali na lodiach o niekoľko dní dlhšie, ako je potrebné. Toto nebezpečné ohýbanie pravidiel pátracích a záchranných operácií by mohlo ohroziť životy ľudí na úteku. Takéto konanie by zároveň negatívne zasiahlo ľudí, ktorí sa po náročnej ceste nachádzajú v zraniteľnej pozícii. Taliansku by tak pribudla ďalšia hanebná kapitola v histórii zaobchádzania s ľuďmi na úteku.

„Je najvyšší čas, aby európske inštitúcie uznali, že dohoda medzi Talianskom a Albánskom by vytvorila nezákonný a škodlivý systém a tento proces treba zastaviť. Namiesto umocňovania utrpenia by mali [štátne aj európske] orgány zabezpečiť pre ľudí na úteku prístup k účinnému azylovému konaniu, primeranému prijatiu a bezpečným migračným cestám,“ doplnil Matteo De Bellis.

Amnesty International vydala podrobnú analýzu o vplyve taliansko-albánskej dohody na ľudské práva, ktorú si môžete v angličtine alebo taliančine prečítať na tomto odkaze.

Zistite viac o našej práci