Veľké spoločnosti nerobia dosť pre zníženie emisií a zmiernenie klimatickej krízy

Organizácia Carbon Market Watch zverejnila 9. apríla nový výskum, v ktorom sa zaoberá dopadom 51 veľkých spoločností na klimatickú krízu. Podľa výsledkov výskumu tieto firmy robia príliš málo pre zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré produkujú a pomohli tak zachovať nárast globálnej teploty pod hodnotou 1,5 °C.

Výskumníčka Amnesty International pre klimatickú spravodlivosť Candy Ofime v tejto súvislosti uviedla, že „globálne otepľovanie najviac zasahuje marginalizované komunity, ktoré čelia klimatickej kríze v prvej línii. Podľa týchto zistení budú beztak najohrozenejšie komunity naďalej doplácať na kultúru klimatickej nezodpovednosti. Správne rady podnikov, ktoré situáciu zhoršujú, pritom prijímajú svoje rozhodnutia v rokovacích miestnostiach vzdialených od týchto komunít tisíce kilometrov.

Greenwashing a prázdne sľuby namiesto skutočnéhho znižovania emisií

Veľké spoločnosti by mali prijať naliehavé opatrenia, aby zabránili eskalácii klimatickej krízy a porušovaniu ľudských práv miliárd ľudí. Namiesto toho mnohé z nich siahajú po greenwashingu* a ponúkajú len prázdne sľuby. Zavádzajú tak svojich spotrebiteľov, akcionárky a daňových poplatníkov a poplatníčky.

[Prázdne sľuby spoločností] obsahujú vágne plány minimálne znížiť emisie, ktoré produkujú. Spoliehajú sa pritom na neoverené technológie alebo pochybné schémy odpočtu uhlíkovej stopy. Mnohé spoločnosti, ktoré ťažia a spracúvajú fosílne palivá medzitým naďalej rozširujú svoje prevádzky a pokračujú v podnikaní ako doteraz.

Vlády [všetkých štátov] musia zakročiť a prijať usmernenia a politiky, ktoré prinútia veľké podniky, (mnohé vo vlastníctve štátu alebo podporované štátom), aby urýchlili skutočné znižovanie emisií. Zároveň musia rázne zakročiť proti tým [spoločnostiam], ktoré pre zmiernenie globálneho otepľovania nerobia vôbec nič.“

Kontext situácie

Organizácie NewClimate Institute a Carbon Market Watch každoročne vydávajú správu o podnikovej klimatickej zodpovednosti. V najnovšej správe skúmali klimatické záväzky, ktoré sa 51 veľkých spoločností zaviazalo naplniť do roku 2030. Skúmané firmy pôsobia v automobilovom, energetickom, módnom a poľnohospodárskom priemysle a maloobchode.

Podľa výskumov vedú stopy až 80 % emisií oxidu uhličitého, ktorý bol vyprodukovaný v rokoch 2016 – 2022, k 57 spoločnosiam, ktoré vyrábajú cement alebo ťažia a spracúvajú fosílne palivá.

Spoločnosť Shell nedávno znížila svoje ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. V súčasnosti prebieha odvolacie konanie proti rozsudku holandského súdu z roku 2021, podľa ktorého musí Shell do roku 2030 znížiť uhlíkové emisie o 45 % vrátane emisií, ktoré produkuje pri ťažbe a produkcii ropy a zemného plynu a s nimi súviciacich produktov.

Amnesty International vyzýva na úplné, rýchle a spravodlivo financované ukončenie využívania fosílnych palív a na prechod na obnoviteľné zdroje energie.

*Greenwashing pomenúva fenomén toho, keď firmy využívajú na označenie svojich služieb, výrobkov alebo politík nejasne definované pojmy ako „ekologické“, „zelené“, „udržateľné“, „prírodné“, pričom tieto pojmy nemajú ich podložené vedeckými štúdiami a dôkazmi a mnohokrát nimi zavádzajú a predstierajú, že sa pokúšajú o ochranu životného prostredia.

Viac noviniek