Letecké a lodné dodávky nie sú vhodnou alternatívou k dodávkam pomoci po súši

Amnesty International a ďalších 24 mimovládnych organizácií vyzvalo vlády, aby vo svetle narastajúceho počtu obetí chorôb a podvýživy v pásme Gazy uprednostnili prímerie a pozemné poskytovanie humanitárnej pomoci pred leteckými dodávkami. Hoci štáty v poslednom čase zintenzívnili letecké dodávky pomoci do pásma Gazy, humanitárni pracovníci upozorňujú, že tento spôsob poskytovania pomoci sám o sebe v žiadnom prípade nedokáže uspokojiť potreby 2,3 milióna ľudí, ktorí žijú v katastrofálnych podmienkach.

Ľudskoprávne a humanitárne organizácie pôsobiace v pásme Gazy od začiatku súčasnej eskalácie konfliktu opakujú, že jediným spôsobom, ako uspokojiť bezprecedentné humanitárne potreby v enkláve, je zabezpečiť okamžité a trvalé prímerie a bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do všetkých oblastí pásma a cez všetky pozemné priechody. Organizácie v stanovisku uvádzajú, že štáty sa nemôžu skrývať za letecké výsadky a snahy o otvorenie námorného koridoru, aby vytvorili ilúziu, že robia dosť. Ich prvoradou zodpovednosťou je zabrániť zločinom podľa medzinárodného práva. Okrem toho musia vyvinúť účinný politický tlak na ukončenie neutíchajúceho izraelského bombardovania a obmedzení, ktoré bránia bezpečnému a dostatočnému poskytovaniu humanitárnej pomoci.

Každý človek v pásme Gazy zažíva hlad na krízovej úrovni

Už niekoľko mesiacov zažíva každý človek v pásme Gazy hlad na krízovej úrovni. To predstavuje najväčší podiel obyvateľstva zažívajúci potravinovú krízu, aký kedy zaznamenali v IPC (Integrovanej klasifikácii potravinovej bezpečnosti a výživy). Rodiny už mesiace pijú vodu, ktorá nie je vhodná na pitie, a celé dni sú bez jedla. Zdravotnícky systém sa pod tlakom epidémií a vážnych zranení spôsobených neustálym bombardovaním úplne zrútil. Desiatky detí už zomreli na ťažkú podvýživu, dehydratáciu a súvisiace choroby. Situácia sa každým dňom zhoršuje. Ak budú izraelské orgány naďalej brániť prístupu humanitárnej pomoci do pásma Gazy, hlad a choroby povedú k ďalším úmrtiam. OSN varovala, že v pásme Gazy hrozí hladomor.

Letecké dodávky nedokážu poskytnúť také objemy pomoci, aké možno prepraviť po zemi. Konvoj piatich nákladných vozidiel má kapacitu na prepravu približne 100 ton životne dôležitej pomoci. Nedávne letecké dodávky mali kapacitu len niekoľko ton denne. Letecké dodávky môžu byť mimoriadne nebezpečné. V pásme Gazy už bolo hlásených najmenej 5 prípadov, keď bedne s pomocou pri páde usmrtili civilistov a civilistky.

Humanitárnu pomoc nemožno poskytovať improvizovane

Poskytovanie humanitárnej pomoci nemôže byť improvizované. Pomoc musia poskytovať profesionálne tímy s odbornými znalosťami v oblasti organizácie distribúcie a poskytovania priamych služieb na záchranu životov. Dodávky pomoci musia mať ľudskú tvár: nielen preto, aby bolo možné správne posúdiť potreby ľudí zasiahnutých konfliktom, ale aj preto, aby traumatizované a zúfalé obyvateľstvo znova získalo nádej a dôstojnosť. Po piatich mesiacoch nepretržitého bombardovania a prežívania v neľudských podmienkach majú deti, ženy a muži v pásme Gazy právo na viac než len skromnú charitu, ktorá im padá z neba. Hoci je akákoľvek humanitárna pomoc prichádzajúca do pásma Gazy vítaná, preprava leteckou alebo námornou dopravou by sa mala považovať za doplnok k pozemnej doprave, nie za jej náhradu.

Niektoré štáty, ktoré nedávno uskutočnili letecké dodávky pomoci, konkrétne USA, Spojené kráľovstvo a Francúzsko, zároveň poskytujú zbrane izraelským orgánom. Štáty nemôžu špekulatívne poskytovať pomoc a očakávať, že sa tak vyhnú svojej medzinárodnej zodpovednosti a povinnostiam vyplývajúcim z medzinárodného práva vrátane povinnosti predchádzať vojnovým zločinom. Na to, aby si tieto štáty splnili svoje záväzky v oblasti medzinárodného práva, musia zastaviť všetky dodávky zbraní, pri ktorých hrozí, že budú použité na spáchanie zločinov podľa medzinárodného práva. Okrem toho sa musia zapojiť do opatrení vedúcich k okamžitému prímeriu, neobmedzenému prístupu humanitárnej pomoci do pásma Gazy a vyvodeniu zodpovednosti voči páchateľom vojnových zločinov.

Námorný koridor problém nerieši

Tretie štáty nedávno oznámili úsilie o otvorenie námorného koridoru z Cypru vrátane zriadenia plávajúceho prístavu na pobreží Gazy, ktorý však nebude plne funkčný skôr ako o niekoľko týždňov. Rodiny hladujú a nemajú čas, kým sa podarí vybudovať pobrežnú infraštruktúru. Záchrana ich životov si vyžaduje okamžité uvoľnenie blokády pásma Gazy a povolenie vstupu čakajúcich humanitárnych nákladných vozidiel plných potravín a liekov.

Okrem toho dodávky pomoci z novovybudovaného prístavu do distribučných miest v pásme Gazy budú čeliť rovnakým prekážkam, s akými sa v súčasnosti stretávajú konvoje s humanitárnou pomocou vstupujúce cez priechod v Rafahu. Medzi tieto prekážky patria pretrvávajúce ohrozenie, vysoká miera odmietania prístupu zo strany izraelských ozbrojených síl a nadmerné čakanie na kontrolných stanovištiach izraelskej armády. Zriadenie prístavu podstatne nezmení katastrofálnu humanitárnu situáciu, pokiaľ sa nespojí s okamžitým prímerím a neobmedzeným prístupom pomoci do všetkých oblastí pásma cez všetky pozemné priechody. Obavy vyvoláva aj nedostatočná transparentnosť, pokiaľ ide o to, ktorý subjekt bude zodpovedný za infraštruktúru a bezpečnosť dodávok pomoci na pobrežie. Štáty musia zabezpečiť, aby vytvorenie námorného koridoru neviedlo k legitimizácii predĺženej izraelskej pozemnej vojenskej okupácie pásma pod zámienkou, že prístav slúži ako nástroj na dodávanie pomoci.

Obyvateľstvo pásma Gazy potrebuje každú pomoc, ale nesmieme vytvoriť nebezpečné precedensy

Uznávame, že v súčasnom hroznom kontexte je potrebná každá pomoc. Zároveň však upozorňujeme na možné ničivé dôsledky vytvorenia nebezpečných precedensov, ktoré by mohli viesť k zhoršeniu prístupu humanitárnej pomoci po súši a predĺženiu ozbrojených útokov. Vhodnou reakciou na obrovské potreby populácie pásma Gazy je neobmedzený prístup pomoci a profesionálneho humanitárneho personálu, ktorý už niekoľko mesiacov čaká na egyptskej strane hranice. Možnosť 2,3 milióna ľudí v pásme Gazy najesť sa, vyliečiť sa a mať strechu nad hlavou doteraz závisí výlučne od uváženia izraelských orgánov. Tento stav nemôže pokračovať. Humanitárne organizácie majú logistické kapacity na zabezpečenie potrieb palestínskej populácie v pásme Gazy. Čo chýba, je politická vôľa štátnych aktérov na presadenie prístupu pomoci do pásma Gazy.

Humanitárne organizácie od tretích štátov očakávajú, že urýchlene využijú svoj vplyv na uzavretie okamžitého prímeria a prinútia izraelské orgány, aby zastavili úmyselnú blokádu životne dôležitej pomoci vo všetkých častiach pásma Gazy, a to aj prostredníctvom úplného otvorenia priechodov a zrušenia obmedzení na priechodoch Rafah, Kerem Shalom / Karam Abu Salem, Erez / Beit Hanoun a Karni. Pripomíname, že okamžité a trvalé prímerie je jediným spôsobom, ako umožniť rapídne zlepšenie a zintenzívnenie toku humanitárnej pomoci potrebnej na zmiernenie utrpenia 2,3 milióna ľudí v pásme Gazy.

Zistite viac o našej práci