Často kladené otázky k tlačovej správe Amnesty International zo 4. augusta 2022

„Rozumiem rozrušeniu a hnevu, ktoré spôsobila tlačová správa o ukrajinskej bojovej taktike, ktorú sme publikovali 4. augusta 2022. Podľa môjho názoru sa v niektorých formuláciách tlačovej správy, v kontexte, ktorý tlačová správa opisovala, v nedostatočnom dôraze na zodpovednosť Ruska za vojnu, ako aj v komunikácii tlačovej správy, objavili nedostatky, ktoré znemožnili dosiahnuť to, na čo nám v Amnesty International Slovensko záleží najviac – apelovať na ochranu ľudských práv a životov. Ľutujem, že sme ako ľudskoprávne hnutie neurobili viac pre to, aby sme zabránili zneužitiu našej tlačovej správy ruskou propagandou.

Proces prípravy tlačovej správy zanechal v niektorých našich kolegoch a kolegyniach pocit, že sa s nimi nikto neporadil, neboli dostatočne pripravení alebo neboli vypočutí. Ako globálne hnutie sme silnejší, keď hovoríme jednotným hlasom. Amnesty International Slovensko podporilo a bude podporovať hĺbkové preskúmanie procesov, ktoré viedli k uverejneniu predmetnej tlačovej správy, s cieľom zamedziť podobným nedostatkom v budúcnosti, zlepšiť spôsob našej spolupráce a používanie nášho jednotného hlasu v prospech ľudských práv všetkých ľudí.

Ochrana ukrajinských civilistov a civilistiek bola a naďalej zostáva naším prvoradým záujmom. Pokladám za dôležité zdôrazniť, že nič z toho, čo Amnesty International publikovala, neschvaľuje a neospravedlňuje útoky ruskej armády ani zločin agresie, ktorého sa Ruská federácia inváziou na Ukrajinu dopustila. Preto Amnesty v uplynulých šiestich mesiacoch uverejnila desiatky výskumných správ, informačných prehľadov a tlačových správ o krutých a smrtiacich útokoch Ruska na miestach, ako sú Mariupoľ, Charkov, Odesa, Boroďanka a Černihiv.

Moji kolegovia a kolegyne strávili mesiace priamo na týchto miestach vyšetrovaním otrasných mimosúdnych popráv, ktoré vykonali ruské sily v mestách a dedinách ako Buča, Andrijivka, Zdvyživka a Vorzeľ, a informovali sme o používaní všeobecne zakázanej kazetovej munície Ruskom, napríklad v meste Ochtyrka, kde neboli v bezpečí ani ľudia ukrývajúci sa v jasliach a škôlke. Od vypuknutia ruskej agresie žiadame, aby sa vojnové zločiny spáchané Putinovými silami v plnej miere vyšetrili a potrestali a aby boli jednotliví vojaci spolu s ich vojenskými veliteľmi a ich politickými nadriadenými postavení pred súd. Budeme pokračovať v zhromažďovaní dôkazov s cieľom postaviť páchateľov pred súd a aj týmto spôsobom prispievať k ochrane životov a ľudských práv civilného obyvateľstva Ukrajiny.“

Rado Sloboda,
Riaditeľ Amnesty International Slovensko

Ako Amnesty reaguje na kritiku svojej správy?  

Amnesty International hlboko ľutuje rozrušenie a hnev, ktorý správa o bojovej taktike ukrajinskej armády vyvolala. Mrzí nás, že naša správa je zneužívaná ruskou propagandou k ospravedlneniu ruských vojnových zločinov. O ničom takom v správe nehovoríme. Ruská agresia na Ukrajine je neobhájiteľná.  

Amnesty International Slovensko podporila a bude podporovať detailné preskúmanie procesov, ktoré viedli k publikovaniu predmetnej tlačovej správy, nakoľko v nej vidíme viacero nedostatkov. Naším cieľom je ochrana ľudských životov a ľudských práv – v tom môžeme byť úspešní, len ak sa v budúcnosti podobným nedostatkom vyhneme.  

Nič z toho, čo sme zdokumentovali o konaní ukrajinskej armády, v žiadnom prípade neospravedlňuje ruské vojnové zločiny, rozpútanie vojny ani porušovanie ľudských práv, ktorých sa Rusko na Ukrajine preukázateľne dopúšťa. Za porušenie ľudských práv, ktorých sa dopustilo voči ukrajinským civilistom a civilistkám, je zodpovedné iba a jedine Rusko. Práca Amnesty za posledných šesť mesiacov a stovky správ, dôkazov a reportov o ruských zločinoch proti ľudskosti a vojnových zločinoch poukazujú na obrovský rozsah ruských útokov a závažnosť ich dopadu na civilistov. Hlavným zmyslom vydania našej správy bolo zvýšenie ochrany civilistov na Ukrajine a zaistenie ich maximálnej bezpečnosti. 

Kde sa táto tlačová správa nachádza v širšom kontexte odhaľovania vojnových zločinov páchaných na Ukrajine od začiatku ruskej invázie? 

Amnesty International v priebehu svojej výskumnej misie na Ukrajine zdokumentovala celý  rad prípadov vojnových zločinov páchaných Ruskom a od začiatku invázie volá po ich riadnom vyšetrení a vyvodení zodpovednosti voči zodpovedným. Amnesty International Slovensko prinieslo informácie o nich aj v slovenskom prostredí. O viacerých z nich sme rozprávali aj v médiách a nájdete ich aj na našich sociálnych sieťach. Napríklad: 

Správa odsudzujúca útok v meste Serkhiiv, pri ktorom zahynuli civilisti: https://www.amnesty.sk/pri-bezohladnych-ruskych-utokoch-na-obytnu-oblast-v-serhiivke-zahynuli-civilisti/ 

Výskum o útoku na divadlo v Mariupole, ktorý je vojnovým zločinom: https://www.amnesty.sk/smrtiaci-utok-na-divadlo-v-mariupole-bol-zjavnym-vojnovym-zlocinom-ruskych-ozbrojenych-sil-novy-vyskum/ 

Výskum dokumentujúci stovky úmrtí po ruských útokoch na Charkov: https://www.amnesty.sk/pri-ruskych-utokoch-na-charkov-zahynuli-stovky-ludi-novy-vyskum-amnesty/ 

Výzva na ochranu vojnových zajatcov v Azovstale: https://www.amnesty.sk/prava-ukrajinskych-vojnovych-zajatcov-z-azovstalu-musia-byt-respektovane/ 

Výzva na vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny spáchané v blízkosti Kyjeva: https://www.amnesty.sk/amnesty-international-vyzyva-na-vyvodenie-zodpovednosti-za-vojnove-zlociny-spachane-severozapadne-od-kyjeva/ 

Správa dokumentujúca mimosúdne popravy civilistov ruskou armádou: https://www.amnesty.sk/amnesty-ziskala-nove-svedectva-o-mimosudnych-popravach-ukrajinskych-civilistov/ 

Výzva na vyšetrenie vojnových zločinov v Buči: https://www.amnesty.sk/vojnove-zlociny-v-buci-musia-byt-vysetrene/ 

Výskum o dopadoch obliehacej vojny Ruska na početné úmrtia ukrajinských civilistov: https://www.amnesty.sk/nove-vysetrovanie-amnesty-international-odhalilo-ze-ruska-taktika-obliehacej-vojny-viedla-k-mnohym-civilnym-umrtiam/ 

Správa upozorňujúca na bombardovanie civilných objektov na Ukrajine: https://www.amnesty.sk/ruska-armada-pri-utokoch-na-ukrajine-nerozlisuje-medzi-civilnymi-a-vojenskymi-cielmi/ 

Ako Amnesty reaguje na obvinenia ukrajinskej vlády, resp. Centra pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť? 

V pondelok 8. augusta 2022 zverejnilo Centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť (Centre for Strategic Communications and Information Security) sériu nepravdivých tvrdení o pochybnosti zdrojov dôkazov, ktoré Amnesty International použila v predmetnej tlačovej správe. 

Amnesty International kategoricky odmieta tieto ničím nepodložené a nepravdivé tvrdenia. Žiadna z osôb, s ktorými sme sa rozprávali, sa nenachádzala v ruských väzniciach alebo tzv. filtračných táboroch, ani na územiach kontrolovaných Ruskom. Amnesty na tieto územia nemá ani nemala žiadny prístup. Všetky svedecké výpovede sme získali dobrovoľne, v bezpečných podmienkach a na územiach kontrolovaných Ukrajinou. 

Závery výskumu, ktoré sme zverejnili 4. augusta vykonali tí istí experti Amnesty, ktorí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu systematicky dokumentujú porušovanie medzinárodného humanitárneho práva zo strany ruskej armády. 

Prečo tlačová správa neuviedla kontext situácie a nerozoberala aj útoky agresora, ktorý je za vojnu zodpovedný? 

V kontexte, ktorý tlačová správa opisuje, vnímame nedostatky a Amnesty Slovensko bude presadzovať hĺbkové prehodnotenie procesov v našom globálnom hnutí, aby sme sa im v budúcnosti vyhli. Je síce pravda, že v predmetnej tlačovej správe sa na niekoľkých miestach uvádza kontext situácie, ale považujeme to za nedostatočné.  

Hneď v úvode tlačovej správy, kde sa píše, že „Pri snahách odraziť ruskú inváziu ukrajinské jednotky…“. Správa taktiež hovorí o ruských vojnových zločinoch a o miestach, ktoré sú nezákonným terčom ruských útokov: „Amnesty International zdokumentovala v uplynulých mesiacoch mnohé útoky, pri ktorých ruská armáda použila nepresné zbrane, ako sú výbušné zariadenia so širokým rozptylom pri zásahu vrátane kazetovej munície (väčšina krajín sveta jej používanie zakazuje, Rusko ani Ukrajina však k Dohovoru o kazetovej munícii dodnes nepristúpili). Pri iných boli použité riadené strely s rôznou úrovňou presnosti, v niektorých prípadoch také, ktoré je možné zacieliť na konkrétne objekty. Prípady, keď sa ukrajinská armáda rozmiestnila v obývaných oblastiach nijako neospravedlňuje nerozlišujúce ruské útoky.” 

Čomu sa venuje tlačová správa o ukrajinskej armáde?  

Amnesty International (ďalej Amnesty) vydala vo štvrtok 4. augusta tlačovú správu, ktorá obsahuje závery z výskumu, ktorý odborný tím Amnesty uskutočnil na 19 lokalitách naprieč Ukrajinou. Je dôležité pripomenúť, že výskum Amnesty bol zameraný na dokumentovanie vojnových zločinov ruskej armády a zistenia o pochybeniach časti ukrajinských vojakov získal náš tím popri zbere dôkazov o ruských zločinoch. Výstupom tejto výskumnej misie boli mnohé ďalšie správy, napríklad Smrtiaci útok na divadlo v Mariupole bol zjavným vojnovým zločinom ruských ozbrojených síl alebo Ktokoľvek môže kedykoľvek zomrieť: Nerozlišujúce útoky ruských ozbrojených síl v Charkove na Ukrajine. 

Ukrajinská armáda podľa zistení Amnesty neprijala maximálne možné opatrenia, aby minimalizovala riziká, ktorým čelí civilné obyvateľstvo v dôsledku prebiehajúcej vojny, ktorú rozpútala ruská armáda. Amnesty zároveň nekritizuje prístup ukrajinskej armády ako celku, ale pomenúva konkrétne oblasti a prípady, pri ktorých malo dôjsť k nedostatočnej ochrane civilistov a civilistiek. 

Tvrdí Amnesty, že Ukrajina používa civilistov a civilistky ako ľudské štíty?  

Nie, to netvrdíme. V našej tlačovej správe nenájdete žiadnu zmienku o tomto obvinení. Amnesty International nenašla pri svojej výskumnej misii dôkazy o tom, že by ukrajinská armáda používala ľudské štíty. 

Ako Amnesty reaguje na to, že poslednú výskumnú správu zneužíva ruská propaganda?  

Nezávislosť, nestrannosť a dôkazy sú základnými princípmi, z ktorých vychádza všetka práca Amnesty International, a všetky naše výskumy sú založené na objektívnom overovaní dôkazov. Kremeľ a jeho priaznivci síce môžu vyzdvihovať kritiku ukrajinskej armády, ale pravdepodobne vynechajú mnoho relevantných súvislostí, vrátane skutočnosti, že Rusko na Ukrajine pácha vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a ďalšie zverstvá a tiež to najdôležitejšie – že celú vojnu rozpútalo.  

Amnesty International a ďalšie organizácie, ktoré informujú o porušovaní ľudských práv, sú často citované a skresľované rôznymi stranami, mnohokrát tiež za účelom propagandy. Naším primárnym záujmom v akomkoľvek vojnovom konflikte sú však vždy civilisti a civilistky. Ich práva a životy nesmú byť ohrozené.  

Napriek tomu sa nazdávame, že sme vydanie tlačovej správy mohli a mali zvládnuť lepšie po komunikačnej stránke. Zároveň sme presvedčení, že ako globálne ľudskoprávne hnutie musíme byť lepšie pripravení na riziká, ktoré predstavuje zneužívanie našich výstupov napr. ruskou propagandou. Amnesty International Slovensko bude aj v tomto prípade presadzovať, aby sme ako globálne hnutie zlepšili našu schopnosť vyhnúť sa takémuto zneužitiu. 

Prečo rezignovala riaditeľka ukrajinskej Amnesty International Oksana Pokalchuk?  

Mrzí nás, že bývala riaditeľka Amnesty International Ukrajina, Oksana Pokalchuk, sa rozhodla zo svojej pozície rezignovať. V Amnesty International Slovensko berieme veľmi vážne kritiku, ktorú adresovala medzinárodnému sekretariátu Amnesty International. Oksana Pokalchuk pri svojej rezignácii kritizovala spôsob komunikácie výstupov smerom k verejnosti, nedostatočný kontext a nedostatočnú komunikáciu pri príprave tlačovej správy. Amnesty International Slovensko bude presadzovať kroky na to, aby k týmto pochybeniam už pri našej práci v budúcnosti nedošlo. 

V správe sa spomína, že Amnesty analyzovala satelitné snímky, ktoré potvrdzujú niektoré z našich zistení. Tieto snímky však neboli v rámci správy publikované tak, ako pri predchádzajúcich výskumoch. Prečo nie je v tlačovej správe viac detailných informácií?   

Detailné informácie, ktorými disponujú výskumníci Amnesty, sme v správe nezverejnili z bezpečnostných dôvodov. Zverejnením satelitných snímok a ďalších detailov by sme mohli odhaliť konkrétne umiestnenie ukrajinských ozbrojených síl, ktoré by mohli poslúžiť ruským silám pri plánovaní budúcich útokov vrátane odvetných útokov. Ich publikovaním by teda Amnesty ohrozila životy a zdravie civilistov a civilistiek, ktorí a ktoré nám poskytli svedectvá. 

Hlavným cieľom Amnesty bolo upozorniť ukrajinskú stranu na konkrétne príklady nedostatočnej ochrany civilistov. Preto sme s ukrajinskými štátnymi zložkami zdieľali veľké množstvo údajov o našom výskume (vrátane GPS súradníc objektov, v ktorých sme zozbierali dôkazy o konaní ukrajinských jednotiek) 

Výpovede svedkov a svedkýň, z ktorých správa vychádza, sú často spochybňované. Je možné potvrdiť, že ich výpovede sú založené na pravde?  

Je dôležité zdôrazniť, že tlačová správa je založená na silných dôkazoch, nielen na svedeckých výpovediach. Traja výskumníci Amnesty videli tieto praktiky v térene na vlastné oči. Vo väčšine z 19 navštívených miest výskumníci Amnesty videli vojakov, ktorí sa nachádzali v školách, nemocniciach a iných civilných budovách.  

V dalších prípadoch výskumníci našli materiálne dôkazy o prítomnosti armády v zbombardovaných budovách. Prítomnosť armády pred bombardovaním v týchto budovách potvrdili aj samotní obyvatelia a obyvateľky skúmaných oblastí. Výskumníci zároveň v okolí obývaných oblastí videli aj ďalšie prázdne budovy, ktoré by vojaci mohli potenciálne využiť. Zistenia uvedené v správe nie sú založené len na rozhovoroch so svedkami, hoci sa výskumníci rozprávali s mnohými ľuďmi a vypočuli si správy o ruských útokoch, ktoré sa odohrali, keď boli ukrajinské sily rozmiestnené v priľahlých budovách. 

Ako Amnesty reaguje na obvinenia ukrajinskej vlády, resp. Centra pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť?

V pondelok 8. augusta 2022 zverejnilo Centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť (Centre for Strategic Communications and Information Security) sériu nepravdivých tvrdení o pochybnosti zdrojov dôkazov, ktoré Amnesty International použila v predmetnej tlačovej správe.

Amnesty International kategoricky odmieta tieto ničím nepodložené a nepravdivé tvrdenia. Žiadna z osôb, s ktorými sme sa rozprávali, sa nenachádzala v ruských väzniciach alebo tzv. filtračných táboroch, ani na územiach kontrolovaných Ruskom. Amnesty na tieto územia nemá ani nemala žiadny prístup. Všetky svedecké výpovede sme získali dobrovoľne, v bezpečných podmienkach a na územiach kontrolovaných Ukrajinou.

Závery výskumu, ktoré sme zverejnili 4. augusta vykonali tí istí experti Amnesty, ktorí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu systematicky dokumentujú porušovanie medzinárodného humanitárneho práva zo strany ruskej armády.

Mohla Amnesty urobiť niečo lepšie?  

Vnímame nedostatky, ktoré vznikli pri komunikácii tlačovej správy ako aj pri uvádzaní našich zistení do kontextu ruskej invázie. Amnesty International Slovensko preto podporilo a bude podporovať dôsledné zhodnotenie procesov v rámci nášho globálneho hnutia, ktoré viedli k zverejneniu tejto tlačovej správy. Naším cieľom je dosiahnuť to, aby sme týmto nedostatkom v budúcnosti zabránili.  
 

Materiál budeme na základe ďalších otázok a informácii priebežne dopĺňať.