Rok čakania na spravodlivosť

Od vraždy Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha už uplynul rok. Šok, zdesenie a akútnu bolesť u ich blízkych aj u mnohých z nás, ktorým záleží na ľudských právach, vystriedal hnev, frustrácia a chronická bolesť z toho, že sa ani rok po tomto nenávistnom čine na Slovensku nič nezmenilo.  

LGBTI+ ľudia sú stále terčom nenávisti a útokov –⁠ verbálnych aj fyzických. Uplynulé mesiace sme videli a počuli mnoho urážok a lží, ktorými sa časť politického spektra a ďalšie verejne činné osoby dlhodobo snažia kvír ľudí dehumanizovať a vyčleniť zo spoločnosti, ako keby neboli jej integrálnou súčasťou. Slovensko neprijalo žiadne zákony a opatrenia na zlepšenie ľudskoprávnej situácie LGBTI+ ľudí. Navyše, ani rok po vražde nie je ukončené vyšetrovanie vraždy dvoch mladých ľudí, ktorí sa stali terčom nenávisti a násilia len preto, kým boli.  

Juraj Vankulič bol 27-ročný nebinárny človek.  
Matúš Horváth bol 23-ročný bisexuálny muž.  
Radka Trokšiarová, ktorá utŕžené zranenia prežila, mala v čase útoku 28 rokov.  

Všetci traja a ich blízki, ako aj všetky kvír osoby na Slovensku a ich blízki, si zaslúžia spravodlivosť a záväzok štátu, že urobí všetko potrebné na to, aby podobným útokom v budúcnosti predchádzal. Všetci LGBTI+ ľudia na Slovensku majú právo na súkromný a rodinný život, právo na ochranu pred diskrimináciou a násilím, právo na život v súlade so svojou identitou. Tieto práva nie sú ničím navyše a Slovensko má povinnosť ich rešpektovať a chrániť u všetkých z nás, bez ohľadu na rodovú identitu, binaritu alebo citovú a sexuálnu príťažlivosť. 

Príslušné štátne orgány preto opätovne vyzývame, aby: 

  • podnikli všetky potrebné kroky potrebné na zabezpečenie spravodlivosti pre obete útoku na Zámockej a ich blízkych, 
  • prijali preventívne opatrenia na ochranu LGBTI+ ľudí pred útokmi a násilím, 
  • naplnili požiadavky výzvy Ide nám o život a bezodkladne zabezpečili ochranu rovnosti a ľudských práv LGBTI+ ľudí v súlade s medzinárodnými záväzkami SR. 

Príďte dnes o 17:00 hod. na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, následne o 18:30 hod. na Zámockú ulicu a v sobotu o 16:00 hod. pred Tepláreň, vyjadriť pietu a solidaritu a žiadať spravodlivosť pre obete útoku na Zámockej aj všetkých kvír ľudí na Slovensku.  

Práva LGBTI+ ľudí sú ľudské práva a ochrana ľudských práv pre všetkých nie je otázkou názoru. 


Prečítajte si viac o našej práci