Od uväznenia Juliana Assangea v Belmarshi uplynulo 5 rokov

Vo štvrtok 11. apríla uplynulo od uväznenia Juliana Assangea v britskej väznici Belmarsh päť rokov. Amnesty International považuje jeho väznenie v prísne stráženom zariadení za neprijateľné. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard pri príležitosti smutného výročia upozorňuje, že Assange čelí žiadosti o vydanie zo strany amerických orgánov. V prípade vydania by mu hrozil doživotný trest odňatia slobody, ako aj zlé zaobchádzanie vo väzbe.

„Julian Assange sa odvážil vyniesť na svetlo sveta [dokumenty, ktoré] odhaľujú potenciálne vojnové zločiny USA. Je neprijateľné, že mu [štátne orgány] ukradli roky života. Assangea naďalej svojvoľne zadržiavajú v Spojenom kráľovstve na základe politicky motivovaných obvinení, ktorým čelí za to, že odhalil potenciálne protiprávne konanie USA. Štátne orgány USA nedokázali plnohodnotne a transparentne vyšetriť obvinenia z vojnových zločinov. Namiesto toho sa rozhodli prenasledovať Assangea za to, že zverejnil informácie, ktoré mu niekto odtajnil, aj napriek tomu, že ich zverejnenie bolo vo verejnom záujme. Pokračujúce prenasledovanie Assangea je výsmechom záväzkov USA vyplývajúcich z medzinárodného práva, ako aj ich deklarovaného záväzku chrániť právo na slobodu prejavu.“

Pochybné diplomatické záruky a stíhanie za novinársku prácu

V prípade vydania do USA bude Julian Assange čeliť riziku vážneho porušovania ľudských práv vrátane dlhodobej samoväzby, ktorá je v rozpore so zákazom mučenia a iného zlého zaobchádzania. Pochybné diplomatické záruky, ktoré USA poskytli britským úradom a v ktorých deklarujú, že Assangea v prípade vydania nevystavia zlému zaobchádzaniu, nemajú ani hodnotu papiera, na ktorom sú napísané. Tieto tzv. záruky totiž nie sú právne záväzné a sú plné medzier.

Assange čelí prenasledovaniu pre činnosti, ktoré sú základom práce všetkých novinárov a vydavateľov. Tí často získavajú citlivé vládne informácie z externých zdrojov. Portál Wikileaks zverejnil dôkazy o úmrtiach civilistov a potenciálnych vojnových zločinoch [za ktoré môžu niesť zodpovednosť americké štátne a ozbrojené zložky]. Verejnosť má právo vedieť, či jej vláda porušuje medzinárodné právo. Ak Spojené kráľovstvo vydá Assangea do USA, americké orgány tým pripravia pôdu na katastrofálny precedens pre slobodu tlače na celom svete. USA musia stiahnuť všetky obvinenia, ktoré voči Assangeovi vzniesli. To umožní jeho rýchle prepustenie z väzby v Spojenom kráľovstve,“ uviedla Agnès Callamard.

Kontext situácie

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva zverejnil 26. marca svoje rozhodnutie v odvolacom konaní, ktoré prebehlo 20. – 21. februára. Súd situáciu opäť posúdi 20. mája. Orgány USA majú dovtedy čas dodať súdu nové záruky, že s Assangeom budú v prípade vydania zaobchádzať v súlade s medzinárodným právom.

Assangea stíhajú na základe zákona o špionáži z roku 1917. Tento zákon z čias prvej svetovej vojny nikdy necielil na legitímnu prácu vydavateľov a novinárok. V prípade vydania do USA a uznania viny by Assangeovi hrozil trest odňatia slobody až na 175 rokov, a tiež dlhodobá samoväzba a ďalšie porušovanie ľudských práv. Ak by ho súdili za zneužitie počítačových technológií, hrozil by mu trest odňatia slobody na maximálne 5 rokov. Julian Assange čaká na finálny verdikt v londýnskej väznici Belmarsh, kde ho od apríla 2019 držia vo vyšetrovacej väzbe. Amnesty International považuje veľkú časť tejto väzby za svojvoľnú.

Amnesty International zároveň dlhodobo vyzýva orgány USA, aby stiahli obvinenia vznesené proti Julianovi Assangeovi za jeho novinársku prácu a umožnili tým jeho bezodkladné prepustenie na slobodu. Petíciu za zrušenie obvinení, ktorú sme doručili úradom USA, podpísalo viac ako pol milióna ľudí na celom svete. Organizácia zároveň dlhodobo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby Assangea nevydalo do USA a aby ho okamžite prepustili na slobodu.

Viac o našej práci