Vývoj v prípade Juliana Assangea

Julian Assange v roku 2010 odhalil a zverejnil dokumenty, ktoré obsahovali aj informácie o možných vojnových zločinoch armády USA. Neoblomná snaha americkej vlády o jeho prenasledovanie je jednoznačným útokom na slobodu prejavu. Obvinenia voči Julianovi Assangeovi vychádzajú priamo zo skutočnosti, že v rámci svojej práce pre WikiLeaks zverejňoval odhalené dokumenty. Toto konanie samé osebe by nemalo byť trestné a predstavuje bežnú súčasť profesionálnej práce investigatívnych novinárov a novinárok.

Assangeovo odsúdenie a uväznenie v USA by malo potenciálny ochromujúci účinok na novinársku obec a ďalších ľudí, ktorí odhaľujú previnenia štátnych orgánov prostredníctvom zverejňovania informácií získaných z dôveryhodných zdrojov. Okrem toho by vážne ohrozilo právo verejnosti na informácie o činnosti a plánoch svojej vlády. Vláda USA musí stiahnuť všetky obvinenia vznesené voči Assangeovi za takúto činnosť.

Amnesty International od začiatku sleduje tento prípad a žiada Assangeovo prepustenie a zbavenie obvinení. Petíciu za jeho oslobodenie podpísalo viac ako pol milióna ľudí na celom svete a Amnesty podpisy odovzdala americkým úradom. Assangea môžete aj naďalej podporiť vyvíjaním tlaku na americké a britské orgány cez sociálne siete.

Aktuality v prípade v slovenčine

2024

Juliana Assangea prepustili z britského väzenia (viac)

25. JÚNA 2024

Zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea po rokoch v prísne stráženej britskej väznici Belmarsh prepustili na slobodu

Julian Assange sa môže ďalej odvolať (viac)

20. MÁJA 2024

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva 20. mája oznámil svoje rozhodnutie, že Julian Assange bude sa bude môcť ďalej odvolať proti vydaniu zo Spojeného kráľovstva do USA. Stalo sa tak po tom, ako americké orgány predložili nové diplomatické záruky, že Assange nebude čeliť zlému zaobchádzaniu, ktoré súd považuje za nedostatočné.

Proces o vydaní Assangea do USA dlhodobo poškodzuje slobodu tlače (viac)

15. MÁJA 2024

Právny poradca Amnesty International, Simon Crowther, sa ako odborný právny pozorovateľ dňa 20. mája zúčastní na ďalšom súdnom pojednávaní britského Najvyššieho súdu v prípade žiadosti USA o vydania Juliana Assangea zo Spojeného kráľovstva. Výsledok pojednávania rozhodne o tom, či sa bude mať Julian Assange opätovne možnosť hájiť pred súdmi Spojeného kráľovstva. Ak súd rozhodne v jeho neprospech, bude to znamenať, že vyčerpal všetky možnosti bojovať za spravodlivosť v Spojenom kráľovstve. Rozsudok v jeho neprospech by viedol k jeho vydaniu do USA alebo žiadosti na posúdenie prípadu Európskym súdom pre ľudské práva.

Od uväznenia Juliana Assangea v Belmarshi uplynulo 5 rokov (viac)

11. APRÍLA 2024

Vo štvrtok 11. apríla uplynulo od uväznenia Juliana Assangea v britskej väznici Belmarsh päť rokov. Amnesty International považuje jeho väznenie v prísne stráženom zariadení za neprijateľné. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard pri príležitosti smutného výročia upozorňuje, že Assange čelí žiadosti o vydanie zo strany amerických orgánov. V prípade vydania by mu hrozil doživotný trest odňatia slobody, ako aj zlé zaobchádzanie vo väzbe.

Britský súd ponecháva Juliana Assangea v právnom limbe (viac)

26. MARCA 2024

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva dnes rozhodol, že Juliana Assangea nemôžu na základe obvinení zo špionáže okamžite vydať do USA. Súd pojednávanie odročil na 20. mája. Súd údajne Assangeovi udelí ďalšiu možnosť sa odvolať, ak americké orgány neposkytnú ďalšie záruky, že v prípade deportácie bude Assange súdený v spravodlivom súdnom procese. Toto rozhodnutie znamená, že právna sága, ktorá sa ťahá už viac ako desať rokov, naďalej pokračuje.

Vydanie Juliana Assangea do USA by ohrozilo slobodu tlače na celom svete (viac)

13. FEBRUÁRA 2024

Juliana Assangea čaká ďalšie súdne pojednávanie o tom, či ho Spojené kráľovstvo vydá do USA. Amnesty International pred týmto pojednávaním, ktoré by pre Assangea mohlo byť posledným v Spojenom kráľovstve, opätovne vyjadrila obavy, že Assangeovi v prípade vydania do USA hrozí vážne porušovanie jeho ľudských práv. Organizácia zároveň varuje, že vydanie Assangea by malo ochromujúci účinok na novinárov a médiá na celom svete.

Výzva na podporu (viac)

6. februára 2024

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva 6. júna 2023 zamietol predchádzajúce odvolanie Juliana Assangea proti príkazu na vydanie. Príkaz v júni 2022 podpísala vtedajšia britská ministerka vnútra Priti Patel. Amnesty International v tedy reagovala, že „prípadné vydanie Juliana Assangea nás mimoriadne znepokojuje, o to viac, že mu v USA hrozí dlhodobá samoväzba, ktorá predstavuje porušenie zákazu mučenia alebo iného zlého zaobchádzania. Diplomatické záruky USA, že Assangea nebudú držať v samoväzbe, nemožno považovať, vzhľadom na predchádzajúce udalosti, za dostatočné ani spoľahlivé.“

2022

Priti Patel potvrdila vydanie Juliana Assangea do USA (viac)

17. JÚNA 2022

Ministerka vnútra Veľkej Británie Priti Patel potvrdila vydanie Juliana Assangea do USA, kde Assange čelí obvineniam podľa zákona o špionáži. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard v reakcii na správu zopakovala, že Assangea by jeho vydanie do USA vystavilo veľkému riziku a zároveň by vyslalo ochromujúci signál novinárskej obci na celom svete.

Rozhodnutie o vydaní Juliana Assangea do USA vážne ohrozuje slobodu tlače (viac)

20. APRÍLA 2022

Westminsterský magistrátny súd v Londýne v stredu 20. apríla povolil vydanie Juliana Assangea do Spojených štátov amerických. Britská ministerka vnútra Priti Patel má čas rozhodnúť o prijatí žiadosti USA na Assangeovo vydanie do 18. mája 2022. Ak ministerka žiadosť Spojených štátov prijme, poruší tým zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania. Podľa Amnesty International by toto rozhodnutie zároveň vytvorilo alarmujúci precedens, ktorý ohrozí novinársku a vydavateľskú obec na celom svete.

Vítame rozhodnutie vrchného súdu umožniť najvyššiemu súdu, aby rozhodol o odvolaní v Assangeovom prípade, ale obmedzenie predmetu odvolania vzbudzuje obavy (viac)

24. JANUÁRA 2022

Vrchný súd v Londýne dnes (24. januára) zamietol Assangeovu žiadosť o povolenieodvolať sa na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Ide o bežnú prax, ktorá najvyššiemu súdu umožňuje, aby si sám vybral, ktoré prípady bude prejednávať. Najvyšší súd však môže udeliť povolenie na odvolanie len v rozsahu, ktorý mu vymedzil vrchný súd.

Súd vo Veľkej Británii by mal čoskoro rozhodnúť vo veci vydania Juliana Assangea do USA (viac)

20. JANUÁRA 2022

Vláda USA sa naďalej pokúša zvrátiť predchádzajúce súdne rozhodnutie o zablokovaní vydania Juliana Assangea z Veľkej Británie. Vrchný súd v Londýne by mal v najbližších dňoch rozhodnúť, či ukončí odvolacie konanie, alebo umožní odvolanie na súde najvyššej inštancie. Najvyšší súd Spojeného kráľovstva sa bude prípadom zaoberať iba ak vrchný súd rozhodne, že tento prípad má celospoločenskú vážnosť.

2021

Stíhanie Juliana Assangea odvádza pozornosť od beztrestnosti USA za vojnové zločiny

27. OKTÓBRA 2021

Vláda USA sa opäť pokúša zvrátiť predchádzajúce rozhodnutie o zablokovaní vydania Juliana Assangea. Očakáva sa, že odvolanie, ktoré má trvať dva dni, rozhodne o tom, či vrchný súd v Londýne vyhovie prebiehajúcej žiadosti administratívy USA, aby bol zakladateľ WikiLeaks vydaný do USA. V Spojených štátoch by Assange čelil súdnemu procesu za obvinenia zo špionáže a v prípade usvedčenia by mu hrozil trest odňatia slobody až do výšky 175 rokov.

Prokuratúra USA tvrdí, že Assange spojil sily s „whistleblowerkou“ a bývalou analytičkou vojenskej spravodajskej služby Chelsea Manning, aby získal utajené informácie. Záruky, že Juliana Assangea nezavrú do väzenia s najvyšším stupňom stráženia a ani ho nepodrobia osobitným administratívnym opatreniam vrátane dlhodobej samoväzby, vláda USA zdiskreditovala vlastným dodatkom, že si vyhradzuje právo tieto záruky zmeniť.

V čase, keď je sloboda médií na celom svete neustále atakovaná, by bolo umlčanie Juliana Assangea veľmi citeľné, nakoľko by v novinárskej obci vyvolalo strach z trestného stíhania za žurnalistickú prácu. Neoblomné prenasledovanie Assangea zo strany vlády USA jasne ukazuje, že toto stíhanie ďaleko presahuje osud jedného človeka a priamo alebo nepriamo ohrozuje slobodu médií a slobodu prejavu na celom svete. Obvinenia proti Assangeovi by preto mali urýchlene stiahnuť a mal by byť prepustený.

Assangea by mali prepustiť, hovorí expertka Amnesty International na národnú bezpečnosť (viac)

4. AUGUSTA 2021

V júli Bidenova administratíva ponúkla britským orgánom diplomatické záruky, že ak povolia vydanie Juliana Assangea do USA, nebudú ho väzniť v najprísnejšom americkom väzení ADX Florence. Administratíva tiež prisľúbila, že ho nepodrobia tvrdému režimu známemu ako „osobitné administratívne opatrenia“ (SAM). Novinárka Stefania Maurizi z Il Fatto Quotidiano požiadala Juliu Hall z Amnesty International o analýzu týchto záruk.

Assangeovi zamietli kauciu – vo Veľkej Británii ho zadržiavajú svojvoľne

6. JANUÁRA 2021

Magistrátny súd v Londýne dnes zamietol žiadosť Juliana Assangea o prepustenie na kauciu – a to napriek tomu, že v pondelok (4. 1. 2021) sudkyňa rozhodla, že jeho vydanie do USA by bolo nezákonné a upozornila na jeho zlý zdravotný stav a ďalšie riziká, ktoré pre jeho zdravie predstavuje aj pokračujúca pandémia COVID-19 vo Veľkej Británii. Namiesto toho, aby sa Julian Assange po vyše roku väzby vrátil domov k svojim blízkym a prvýkrát po takmer desiatich rokoch spal vo svojej posteli, ho previezli späť do samoväzby s vysokým stupňom stráženia.

Amnesty International považuje ďalšie zadržiavanie Juliana Assangea po takej dlhej väzbe a následnom odmietnutí kaucie za svojvoľné. „Je zrejmé, že Julian Assange nemal byť väznený, kým nebolo rozhodnuté o jeho vydaní. Obvinenia, ktoré boli voči nemu vznesené, boli politicky motivované a vláda Veľkej Británie nikdy nemala tak ochotne pomáhať USA v neutíchajúcej snahe o prevzatie Assangea,“ uviedol regionálny riaditeľ Amnesty International pre Európu Nils Muižnieks. „Americká vláda sa správa, akoby mala jurisdikciu na celom svete a mohla tak stíhať každú osobu, ktorá prijíma a zverejňuje informácie o jej priestupkoch. Zdá sa, že rozhodnutie o zamietnutí kaucie Juliana Assangea má vyslať správu, že britské súdnictvo jej nebude stáť v ceste,“ dodal.

SKVELÉ SPRÁVY! Juliana Assangea nevydajú do USA.

4. JANUÁRA 2021

Súd vo Veľkej Británii dnes rozhodol, že s ohľadom na jeho zdravotný stav nebude Julian Assange vydaný do USA, kde by mu hrozilo zlé zaobchádzanie. Napriek nepochybnému ľudskoprávnemu úspechu, ktorý sa dnes podarilo dosiahnuť, náš boj za spravodlivosť nekončí. Zakladateľ WikiLeaks by v prvom rade nemal čeliť trestnému stíhaniu za konanie, ktoré je považované za bežnú súčasť profesionálnej práce investigatívnych novinárov a novinárok.

Ako uviedol náš riaditeľ, Rado Sloboda: „Skutočnosť, že dnešný rozsudok chráni Assangea pred vydaním do USA, nezbavuje Veľkú Britániu zodpovednosti za nadŕžanie Spojeným štátom v súdnom procese vedenom voči slobode médií a prejavu.“

2020

Súd zamietol opätovnú žiadosť Amnesty International o sledovanie súdneho pojednávania na diaľku

16. SEPTEMBRA 2020

Výsledky testov účastníkov a účastníčok súdneho pojednávania na ochorenie COVID-19 boli negatívne, súdny proces preto od 14.9.2020 pokračuje ďalej. Keďže súd pozorovateľom a pozorovateľkám ani po urgentnej žiadosti Amnesty International neumožnil priebeh pojednávania na diaľku sledovať, podala Amnesty International ďalšiu žiadosť. Túto žiadosť sudkyňa 16.9.2020 zamietla s odôvodnením, že nebude robiť špeciálne ústupky pre Amnesty International.

Amnesty International je odhodlaná monitorovať súdne pojednávanie o vydaní Juliana Assangea a bude sa aj naďalej zasadzovať za získanie prístupu do súdnej siene, aby mohla sledovať a informovať o priebehu súdneho pojednávania. Vyzývame orgány Veľkej Británie, aby uznali, že pozorovatelia a pozorovateľky plnia pri sledovaní súdnych pojednávaní dôležitú úlohu, dovolili im sa na pojednávaní zúčastniť a minimalizovali tak pochybnosti o dodržiavaní ľudských práv Juliana Assangea. Zároveň trváme na tom, že Veľká Británia musí dodržať povinnosti, ktoré jej vyplývajú z medzinárodného práva a vydanie Assangea zamietnuť.

Súdne pojednávanie o vydaní Juliana Assangea prerušili pre podozrenie na ochorenie COVID-19

10. SEPTEMBRA 2020

Dňa 10.9.2020 bol súdny proces prerušený kvôli podozreniu na ochorenie COVID-19 u účastníkov a účastníčok súdneho pojednávania a potrebu testovania.

Vo Veľkej Británii dnes začína súdne pojednávanie o vydaní Juliana Assangea z Británie do USA

7. SEPTEMBRA 2020

V prípade vydania by bol Assange za zverejnenie informácií o rozsiahlom porušovaní ľudských práv americkou vládou a armádou súdený za špionáž. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 175 rokov. Pri tejto príležitosti sme boli odovzdať na veľvyslanectve USA v Bratislave petíciu za stiahnutie všetkých obvinení voči Julianovi Assangeovi. Na Slovensku petíciu podpísalo zatiaľ takmer 800 ľudí. Amnesty International zároveň adresovala sudkyni urgentnú žiadosť o opätovné povolenie sledovania súdneho pojednávania na diaľku.

Tejto žiadosti sudkyňa na ďalší deň nevyhovela. Odôvodnením malo byť, že pozorovateľ Amnesty International môže využiť priestory v súdnej sieni vyhradené pre verejnosť. V týchto priestoroch je však limitovaný počet miest a nie sú tu povolené žiadne zariadenia ani písacie potreby.

Súd zrušil Amnesty International povolenie na sledovanie súdneho procesu na diaľku

6. SEPTEMBRA 2020

Večer pred pojednávaním sudkyňa zrušila Amnesty International povolenie na sledovanie súdneho procesu na diaľku. Zamietnuté boli aj žiadosti 40 ďalších pozorovateľov a pozorovateliek, vrátane delegácie pozorovateľov Európskej únie.

Súd zamietol pozorovateľovi Amnesty International žiadosť o účasť v súdnej sieni počas pojednávania

1. SEPTEMBRA 2020

Pracovník oddelenia súdov a tribunálov informoval Amnesty International, že žiadosť o osobnú účasť pozorovateľa Amnesty na pojednávaní o vydaní Juliana Assangea, bola zamietnutá. Žiadosť o oficiálnu akreditáciu a priradenie miesta v súdnej sieni pre pozorovateľa adresovala Amnesty International britskému ministrovi spravodlivosti Robertovi Bucklandovi ešte 17.8.2020. Žiadosť reflektovala na predchádzajúce skúsenosti Amnesty International, nakoľko počas prvej fázy súdneho pojednávania o vydaní Juliana Assangea vo februári 2020 bola účasť Amnesty International v súdnej sieni povolená. Súdne pojednávanie, ktoré sa začína 7.9.2020, však bude môcť pozorovateľ Amnesty International sledovať na diaľku, prostredníctvom živého prenosu zo súdnej siene.

Ďalšie súdne pojednávanie vo veci vydania do USA prebehne najskôr v novembri 2020

4. MÁJA 2020

Súdne pojednávanie vo veci vydania Juliana Assangea do USA bude pokračovať najskôr v novembri 2020. Dôvodom je fakt, že Julian Assange nemá v čase krízy COVID-19 šancu dostatočne pripraviť svoju obhajobu a komunikovať so svojím právnym tímom. Assange čaká na súdne pojednávanie vo väzení a Amnesty aj naďalej žiada jeho prepustenie.

Aktuality v prípade v angličtine / News in English

(updated 26. march 2024)

US advocacy

(February 2021): https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/amnesty-international-joins-civil-liberties- groups-to-ask-biden-to-drop-case-against-julian-assange/

Expert analysis:

https://www.amnesty.org/en/documents/eur45/4450/2021/en/

Fair trial monitoring work in the context of observing the Assange extradition hearings:

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/EUR4530762020ENGLISH.pdf

Media work:

The Secretary General has appeared on behalf of Julian Assange https://twitter.com/democracynow/status/1419118988542595072?s=20

Our experts have been sought by many outlets for their commentary on the case (see: https://www.ilfattoquotidiano.it/inedicola/articoli/2021/07/24/julia-hall-amnesty-international-expert-on-national-security-assange-should-be-released/6272346/

Media citing Amnesty on work on Julian Assange:

“UK approves US extradition of WikiLeaks founder Julian Assange” (17 Jun 2022)— citing secretary general Agnes Callamard https://www.aljazeera.com/news/2022/6/17/uk-approves-us-extradition-of-wikileaks-founder-julian-assange

“Amnesty International condemns U.K. extradition of Julian Assange to U.S.” Washington Times (21 June 2023) https://www.washingtontimes.com/news/2023/jun/21/amnesty-international-condemns-julian- assange-extr/

US advocacy:

We have signed two letters to the US government in league with partner organizations calling on the US to drop the charges, including this one from Feb 2021: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/amnesty-international-joins-civil-liberties- groups-to-ask-biden-to-drop-case-against-julian-assange/

Expert analysis:

See for example our statement on the US assurances, which Wikileaks and others has frequently cited: https://www.amnesty.org/en/documents/eur45/4450/2021/en/ and our work on fair trial monitoring in the context of observing the Assange extradition hearings: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/EUR4530762020ENGLISH.pdf

Media work:

The Secretary General has appeared on behalf of Julian Assange https://twitter.com/democracynow/status/1419118988542595072?s=20

Our experts have been sought by many outlets for their commentary on the case: https://www.ilfattoquotidiano.it/inedicola/articoli/2021/07/24/julia-hall-amnesty-international-expert-on-national-security-assange- should-be-released/6272346/

Media citing Amnesty on work on Julian Assange:

“UK approves US extradition of WikiLeaks founder Julian Assange” (17 June 2022)— citing Agnes Callamard https://www.aljazeera.com/news/2022/6/17/uk-approves-us-extradition-of-wikileaks-founder-julian-assange

“Amnesty International condemns U.K. extradition of Julian Assange to U.S.” Washington Times (21 June 2023) https://www.washingtontimes.com/news/2023/jun/21/amnesty-international-condemns-julian- assange-extr/

“Human Rights Groups and Journalists Call for Release of Julian Assange on World Press Freedom Day” Today News Africa (4 May 2023)— https://todaynewsafrica.com/human-rights-groups-and-journalists-call-for-release-of-julian-assange- on-world-press-freedom-day/

“Amnesty International Resists Calls To Designate Assange A ‘Prisoner Of Conscience’ As Extradition Looms” The Dissenter (16 May 2022) https://thedissenter.org/amnesty-international-resists-assange-prisoner-conscience/

“Free Assange” On International Human Rights Day” CODEPINK standing by Amnesty International’s calling https://www.codepink.org/_free_assange_on_international_human_rights_day

“Amnesty International calls for charges to be dropped against Julian Assange” FOX News (26 Oct 2021) https://www.fox9.com/news/amnesty-international-calls-for-charges-to-be-dropped-against-julian- assange

Op-eds:

https://www.aljazeera.com/opinions/2020/9/6/the-uss-pursuit-of-julian-assange-threatens-media-freedom

https://www.newsweek.com/assange-extradition-hearings-amnesty-1532990

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/10/27/free-julian-assange-now

Julia Hall’s opinion in Maktoob media: Last time I saw Julian Assange he looked tired and wan https://maktoobmedia.com/2020/09/12/last-time-i-saw-julian-assange-he-looked-tired-and-wan/

Stefan Simanowitz – Common Dreams: https://www.commondreams.org/views/2021/10/27/free-julian-assange-now

Simon Crowther for Radio Islam International: US government blocking Julian Assange extradition https://radioislam.org.za/a/simon-crowther-us-government-blocking-julian-assange-extradition/

Press releases:

On the decision to refuse bail https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/uk-decision-to- refuse-assange-bail-renders-his-continued-detention-arbitrary/

PR on the decision not to allow extradition https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/uk-assange- extradition-decision-welcome-but-exposes-politically-motivated-process/

On Amnesty monitors not being allowed to observe the trial https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/why-are-amnesty-international-monitors-not- able-to-observe-the-assange-hearing/

PR on the process against him generally https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/julian- assange-extradition-hearing-punishing-the-publisher/

US/UK: “Travesty of justice” as extradition appeal fails to recognise that it would be unsafe for Julian Assange to be sent to the US https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/us-uk-travesty-of-justice-as-extradition-appeal-fails-to-recognise-that-it-would-be-unsafe-for-julian-assange-to-be-sent- to-the-us/

How the US pursuit of Julian Assange is a distraction from impunity for war crimes https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/how-the-us-pursuit-of-julian-assange-is-a- distraction-from-impunity-for-war-crimes/

US/UK: “Drop the charges, stop the extradition and free Julian Assange,” says Amnesty head https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/us-uk-drop-the-charges-stop-the-extradition-and- free-julian-assange-says-amnesty-head/

USA/UK: US authorities must drop politically motivated charges against Assange https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/usa-uk-president-biden-must-drop-politically- motivated-charges-against-assange/

The US diplomatic assurances are inherently unreliable. Julian Assange must be released https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/the-us-diplomatic-assurances-are-inherently- unreliable-julian-assange-must-be-released/

UK: Decision to refuse Assange bail renders his continued detention “arbitrary” https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/uk-decision-to-refuse-assange-bail-renders-his- continued-detention-arbitrary-2/

Why are Amnesty International monitors not able to observe the Assange hearing? https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/why-are-amnesty-international-monitors-not-able- to-observe-the-assange-hearing/

UK: Delay in Assange proceedings important for ensuring access to justice amid COVID-19 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/uk-delay-in-assange-proceedings-important-for- ensuring-access-to-justice-amid-covid19/

Assange bail application highlights COVID-19 risk to many vulnerable detainees and prisoners (UK) https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/uk-assange-bail-application-highlights-covid19- risk-to-many-vulnerable-detainees-and-prisoners/

UK: Amnesty International urges the UK to guarantee a fair extradition process to Julian Assange https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/uk-amnesty-international-urges-the-uk-to- guarantee-a-fair-extradition-process-to-julian-assange/

US/UK: Drop charges and halt extradition of Julian Assange https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/usuk-drop-charges-and-halt-extradition-of-julian-assange/

UK must refuse extradition of Julian Assange to the United States https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/uk-must-refuse-extradition-of-julian-assange-to-the- united-states-2/

UK must refuse extradition of Julian Assange to the United States https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/uk-must-refuse-extradition-of-julian-assange-to-the- united-states/

Julian Assange: Rape allegations must be treated with utmost seriousness https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/julian-assange-rape-allegations-must-be-treated- with-utmost-seriousness-2/

Sweden should issue assurance it won’t extradite Assange to USA https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/09/sweden-should-issue-assurance-it-won-t-extradite-assange-usa-2/

UK: High Court decision welcome in Assange case but concerns remain over limitations on appeal https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/uk-high-court-decision-welcome-in-assange-case-but-concerns-remain-over-limitations-on-appeal/

UK/US: Home Secretary’s certification of Assange extradition puts him at risk (17 June 2022) https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/uk-us-home-secretarys-certification-of-assange-extradition-puts-him-at-risk/

UK: Certifying Assange’s extradition puts him at great risk and “would pose grave threat to press freedom” https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/uk-certifying-assanges-extradition-puts-him-at- great-risk-and-would-pose-grave-threat-to-press-freedom/

UK: Refusal by Supreme Court to grant Assange right to appeal is “a blow for justice” https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/uk-refusal-by-supreme-court-to-grant-assange-right- to-appeal-is-a-blow-for-justice/

On the decision not to allow extradition; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/uk-assange- extradition-decision-welcome-but-exposes-politically-motivated-process/

PR on Amnesty monitors not being allowed to observe the trial; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/why-are-amnesty-international-monitors-not- able-to-observe-the-assange-hearing/

On the process against him generally; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/julian- assange-extradition-hearing-punishing-the-publisher/

US/UK: “Travesty of justice” as extradition appeal fails to recognise that it would be unsafe for Julian Assange to be sent to the US; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/us-uk-travesty-of- justice-as-extradition-appeal-fails-to-recognise-that-it-would-be-unsafe-for-julian-assange-to-be-sent- to-the-us/

How the US pursuit of Julian Assange is a distraction from impunity for war crimes; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/how-the-us-pursuit-of-julian-assange-is-a- distraction-from-impunity-for-war-crimes/

US/UK: “Drop the charges, stop the extradition and free Julian Assange,” says Amnesty head; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/us-uk-drop-the-charges-stop-the-extradition-and- free-julian-assange-says-amnesty-head/

USA/UK: US authorities must drop politically motivated charges against Assange; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/usa-uk-president-biden-must-drop-politically- motivated-charges-against-assange/

The US diplomatic assurances are inherently unreliable. Julian Assange must be released; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/the-us-diplomatic-assurances-are-inherently- unreliable-julian-assange-must-be-released/

UK: Decision to refuse Assange bail renders his continued detention “arbitrary”; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/uk-decision-to-refuse-assange-bail-renders-his- continued-detention-arbitrary-2/

Why are Amnesty International monitors not able to observe the Assange hearing?; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/why-are-amnesty-international-monitors-not-able- to-observe-the-assange-hearing/