Pakt EÚ o migrácii je premárnenou príležitosťou

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
10. APRÍLA 2024

Európsky parlament v stredu 10. apríla prijal nový balík právnych predpisov týkajúcich sa migrácie a azylu. Riaditeľka kancelárie Amnesty International pre európske inštitúcie a záležitosti Eve Geddie situáciu komentovala slovami:

„Po rokoch rokovaní inštitúcie EÚ hanebne podpisujú dohodu, o ktorej vedia, že povedie k ďalšiemu ľudskému utrpeniu. Pre ľudí na úteku do Európy, či už pred ozbrojeným konfliktom, prenasledovaním alebo ekonomickou neistotou, budú tieto reformy znamenať menšiu ochranu. Títo ľudia budú čeliť väčšiemu riziku porušovania ľudských práv naprieč Európou. To zahŕňa nezákonné a násilné odsuny, svojvoľné zadržiavanie aj diskriminačné zásahy polície.

Európa premárnila zásadnú príležitosť vybudovať migračný a azylový systém postavený na ochrane ľudských práv. Taký systém, ktorý by bezpodmienečne chránil právo požiadať o azyl bez ohľadu na to, odkiaľ žiadateľ*ka pochádza alebo ako sa do krajiny, v ktorej žiada o azyl, dostal*a. EÚ nedokázala zaujať pozíciu globálneho lídra v oblasti ochrany práv ľudí na úteku do Európy a budovania bezpečných, spravodlivých a dôstojných ciest pre ľudí, ktorí v Európe hľadajú bezpečie alebo príležitosť.

Amnesty International bude aj naďalej prejavovať solidaritu s ľuďmi na úteku a migrujúcimi. Okrem toho budeme ďalej podporovať všetkých ľudí, ktorí čelia rasizmu, diskriminácii, násiliu a porušovaniu ľudských práv na európskych hraniciach aj mimo nich. Naša organizácia naďalej solidarizuje aj s nespočetným množstvom jednotlivcov, organizácií a komunít, ktoré sa snažia brániť práva týchto skupín ľudí.“

Konečná dohoda oslabuje ochranu ľudí na úteku do Európy

Eve Geddie pred hlasovaním upozornila, že aktuálne znenie Paktu EÚ o migrácii a azyle zabrzdí európske azylové právo na nasledujúce desaťročia. Od prvého návrhu reformy, ktorá bola na stole ešte v roku 2020, sa každým rokovaním znenie paktu zhoršovalo.

Geddie upozornila, že EP by mal stanoviť vyšší štandard pre humánnu a udržateľnú azylovú politiku EÚ. Tieto návrhy zároveň prichádzajú ruka v ruke s narastajúcimi snahami presunúť zodpovednosť za ochranu ľudí na úteku a za kontrolu hraníc na krajiny mimo EÚ. Príkladom sú nedávne dohody s Tuniskom, Egyptom a Mauritániou alebo pokusy o externalizáciu vybavovania žiadostí o azyl do Albánska. Tieto postupy predstavujú riziko uväznenia ľudí v štátoch, v ktorých budú ich ľudské práva v ohrození. Aj napriek snahám zbaviť sa zodpovednosti bude EÚ spoluzodpovedná za porušovanie práv, ktoré môže nasledovať pri aplikácii týchto zmien do praxe.

Viac info