Ukrajinských vojnových zajatcov odsúdili na dlhoročné tresty

Ruské okupačné úrady po nezákonných procesoch odsúdili 33 ukrajinských vojnových zajatcov na tresty odňatia slobody v rozmedzí od 27 do 29 rokov. V reakcii na túto správu Anna Wright, výskumná pracovníčka Amnesty International, uviedla:

„Zajatých ukrajinských vojakov obvinili z ťažkých zločinov podľa ruského trestného zákonníka. Oficiálny strohý opis údajných ‚vojnových zločinov‘ zo strany Ruska však naznačuje, že ich stíhali len za to, že sa zúčastnili vojny ako príslušníci ukrajinských ozbrojených síl.

Tento rozsudok vydal takzvaný ‚najvyšší súd Luhanskej ľudovej republiky‘ v Ruskom okupovanom Luhansku. Podľa medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv je však nezákonný. Nespĺňal totiž minimálne medzinárodné normy spravodlivého rozsudku a konania.

Je nevyhnutné vyvodiť zodpovednosť za všetky porušenia ľudských práv a vojnové zločiny spáchané ktoroukoľvek stranou počas celého trvania tohto konfliktu. Vojnových zajatcov však nemožno stíhať len za to, že sa zúčastnili bojových operácií. Vojnový zločin v tomto prípade spáchali ruské orgány, ktoré vojnovým zajatcom neumožnili spravodlivé a riadne súdne procesy.

Rusko musí rešpektovať práva zajatých ukrajinských vojakov a ukončiť takéto fingované procesy.“

V treťom Ženevskom dohovore sa uvádza, že vojnoví zajatci požívajú ochranu pred trestným stíhaním za samotnú účasť na bojových operáciách. Oficiálny opis údajných ‚vojnových zločinov‘ ukrajinských vojakov zo strany Ruska však zahŕňal použitie delostrelectva v prvých dňoch úplnej invázie ruských vojsk na Ukrajinu. To malo za následok smrť jedného civilistu, zranenie jedného civilistu a poškodenie štyridsiatich dvoch domov.

Amnesty International od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu dokumentuje vojnové zločiny a porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané počas ruskej agresie na Ukrajine. Všetky zverejnené výstupy Amnesty International k tejto téme vrátane aktualizovaných tlačových, výskumných správ a reportáží nájdete na tomto odkaze.

Prečítajte si viac o našej práci