Vytvorili sme Metodiky na vzdelávanie o súhlase

Vďaka nim môžu učiteľky a učitelia vzdelávať o súhlase na svojich školách

V Amnesty International Slovensko chceme prispieť k prevencii sexualizovaného násilia a šíriť povedomie o podpore a pomoci pre preživšie a preživších. Veríme, že vzdelávanie o súhlase pri sexuálnych aktivitách je kľúčovým nástrojom na budovanie zdravých vzťahov a prevenciu násilia. Preto sme vytvorili metodiky, ktoré vzdelávanie o súhlase sprístupnia všetkým školám na Slovensku.

Vzdelávanie o súhlase realizujeme v rámci našej kampane Hovorme o súhlase.

Školy a rôzne kolektívy prejavujú o tieto a ďalšie témy, ktoré by mali byť súčasťou komplexného sexuálneho vzdelávania, veľký záujem. V Amnesty International Slovensko poskytujeme workshopy o súhlase pod vedením skúseného školiteľstva. S témou súhlasu chodíme najčastejšie na stredné školy po celom Slovensku, ale workshopy ponúkame aj pre druhý stupeň základných škôl. Uvedomujeme si však, že nedokážeme pokryť potreby všetkých študentov a študentiek v každej triede a škole na Slovensku. Preto sme vytvorili Metodiky o súhlase, vďaka ktorým môžu učiteľky a učitelia realizovať vzdelávacie aktivity o súhlase na svojich školách.

Čomu sa metodiky o súhlase venujú

Vytvorili sme päť metodík, ktoré sprevádzajú učiteľstvo a ďalších ľudí pracujúcich s mládežou workshopmi v nasledujúcich prierezových témach: Hovorme o bezpečných vzťahoch, Hovorme o súhlase, Hovorme o mýtoch a prevencii, Hovorme o pomoci a podpore a Hovorme o ochrane a zákonoch. Každá metodika sprevádza učiteľku alebo lektora jedným workshopom s odporúčaným trvaním 90, respektíve 120 minút. Workshopy je možné realizovať v prezenčnej aj v online forme. Odporúčaný vek študentov a študentiek na účasť na workshopoch je 13 až 19 rokov, respektíve 16 až 19 rokov v prípade workshopu podľa Metodiky č. 5.

Metodiky na vzdelávanie o súhlase sme písali s nádejou, že vďaka nim budú môcť motivované učiteľky, učitelia a ďalšie pracovníctvo v školstve sprevádzať mladých ľudí témou prevencie sexualizovaného násilia. Naším cieľom je tzv. „kultúru znásilnenia“ nahradiť kultúrou súhlasu a rešpektu. Veríme, že aj vďaka týmto metodikám sa nám spoločne podarí priblížiť k dosiahnutiu tohto cieľa.


Ak máte záujem o vzdelávanie o súhlase na vašej škole alebo vo vašom kolektíve, ozvite sa nám na [email protected].


Prečítajte si viac o našej práci