Šesť mesiacov ľudskoprávnych úspechov

Záchrana životov, zmena zákonov a ochrana ľudských práv – Amnesty International a jej podporovateľstvo počas prvého polroka 2023 zožali mnohé ľudskoprávne úspechy. Prečítajte si viac o šiestich mesiacoch, počas ktorých sa nám podarilo dosiahnuť nejedno ľudskoprávne víťazstvo.

Úspechy v oblasti legislatívnych zmien

Spojené štáty americké:

Amnesty International USA sa usiluje o zastavenie útokov strelnými zbraňami v celej krajine. V štátoch Illinois a Michigan sa Amnesty pripojila k ďalším aktivistom a aktivistkám v snahe prispieť k boju za prijatie niekoľkých zákonov týkajúcich sa bezpečného používania zbraní. Vďaka práci Amnesty v oblasti advokácie a kampaní je dnes Illinois deviatym štátom, v ktorom sú zakázané útočné zbrane. V Michigane zaviedli všeobecné previerky pri nákupe všetkých strelných zbraní.

Austrália:

Zákonodarný zbor regiónu austrálskeho hlavného mesta navrhol zvýšiť vek trestnoprávnej zodpovednosti z 10 na 12 rokov. K zmene došlo aj vďaka kampani aktivistov, aktivistiek a viacerých organizácií vrátane Amnesty. V júli 2025 by sa mal vek trestnoprávnej zodpovednosti ešte zvýšiť na 14 rokov. Deti obvinené zo „závažných trestných činov“ však budú naďalej vystavené policajnému vyšetrovaniu vrátane osobných prehliadok zahŕňajúcich obnažovanie a naďalej budú môcť byť predvedené pred súd a väznené.

Európska únia:

Dňa 26. mája prijali štáty EÚ významnú dohodu, Ľubľansko-haagsky dohovor o medzinárodnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní zločinu genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov ďalších zločinov podľa medzinárodného práva. Na diplomatickej konferencii sa zúčastnili aj dve osoby z právneho tímu Amnesty International. Tie vyjadrili výhrady k zneniu dohovoru a predložili odporúčania Amnesty.

Toto významné víťazstvo v oblasti ľudských práv je výhrou aj pre Amnesty, ktorá sa na tejto dohode podieľala od prvotného návrhu, ktorý bol sformulovaný pred 10 rokmi. Dohovor obsahuje niekoľko zapracovaných požiadaviek Amnesty, ako napríklad rozšírenie judikatúry štátov v prípadoch genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov; zahrnutie mučenia a násilného zmiznutia medzi zločiny, na ktoré sa dohovor vzťahuje; zákaz uplatňovania premlčacích lehôt; oddiel o právach obetí vrátane progresívnejšieho zadefinovania pojmu „obeť“; odmietnutie vzájomnej právnej pomoci alebo vydania, ak existujú závažné dôvody domnievať sa, že žiadosť bola podaná s cieľom stíhať alebo potrestať osobu na základe sexuálnej orientácie; a rozsiahle a pokrokové ustanovenie o zákaze vyhostenia ľudí na úteku a ľudí žiadajúcich o azyl.

Úspechy v oblasti boja za klimatickú spravodlivosť

Austrália:

Austrália sa stala jednou zo 132 krajín, ktoré sa spolupodieľali na iniciatíve Vanuatu podať žalobu na Medzinárodný súdny dvor vo veci klimatickej zmeny. Toto ľudskoprávne víťazstvo prišlo po vytrvalom úsilí študentstva z Tichomoria, ktoré podporili tisíce aktivistov a aktivistiek Amnesty. Aj ďalšie sekcie Amnesty a iné organizácie občianskej spoločnosti vyvíjali neúnavnú činnosť, aby zabezpečili záväzok vlád podieľať sa na tejto kľúčovej iniciatíve. Ide o prelomový moment v boji za klimatickú spravodlivosť. Súdny dvor bude musieť vydať právne stanovisko k povinnostiam vlád chrániť ľudské práva súčasných a budúcich generácií pred dôsledkami klimatických zmien.

Úspechy v oblasti boja za zrušenie trestu smrti

Malajzia:

V malajzijskom federálnom vestníku boli 16. júna uverejnené dva zákony upravujúce používanie trestu smrti. Ide o zákon o zrušení povinného trestu smrti z roku 2023 a zákon o revízii trestu smrti a trestu odňatia slobody na doživotie (dočasná jurisdikcia federálneho súdu) z roku 2023. Prvý z nich nadobudol účinnosť 4. júla.

Keď Ministerstvo spravodlivosti oznámi dátum nadobudnutia účinnosti zákona o opätovnom odsúdení, osoby odsúdené na trest smrti budú môcť požiadať o preskúmanie rozsudku. Okrem zrušenia povinného trestu smrti a zavedenia možnosti uvážiť pri ukladaní trestov iný ako tento krutý trest, Malajzia úplne zrušila trest smrti za sedem trestných činov. Amnesty vyzýva na zrušenie trestu smrti na celom svete už viac ako 45 rokov. Tieto nové legislatívne úpravy sú významným krokom k úplnému zrušeniu trestu smrti v Malajzii.

Úspechy v oblasti práv LGBTI+ ľudí

Irán:

Iránsku aktivistku Zahru Sedighi-Hamadani v roku 2022 odsúdili na trest smrti za podporu práv LGBTI+ ľudí. Podporovateľstvo Amnesty vyzvalo iránske orgány, aby ju prepustili. Po viac ako roku strávenom za mrežami ju tento rok konečne prepustili na slobodu. Toto ľudskoprávne víťazstvo sme dosiahli aj vďaka podpore mnohých z vás.

Taiwan:

Taiwanská vláda predstavila kroky, ktoré umožnia osobám s taiwanským občianstvom uzatvoriť manželstvo s osobou rovnakého pohlavia s občianstvom Hongkongu alebo Macaa, kde zatiaľ manželstvá pre páry rovnakého pohlavia neuzákonili. Ide o významné víťazstvo v oblasti práv LGBTI+ ľudí. Ďalším zásadným krokom je, že taiwanská vláda povolila spoločnú adopciu detí pre manželské páry rovnakého pohlavia. Amnesty International Taiwan úzko spolupracuje s ďalšími miestnymi skupinami, s ktorými sa zasadzuje za zabezpečenie a ochranu všetkých práv LGBTI+ ľudí.

Austrália:

V Queenslande v júni prijali nové zákony, ktoré odstraňujú prekážky pri zmene rodných listov. Transrodové, nebinárne a rodovo nekonformné osoby už nebudú nútené podstúpiť invazívnu „operáciu na zmenu pohlavia“. Vďaka novoprijatým zákonom si budú môcť zmeniť doklady na také, ktoré budú v súlade s ich rodovou identitou. Ide o ľudskoprávne víťazstvo a skvelé správy pre queenslandskú LGBTI+ sekciu Amnesty International Austrália, ktorá úzko spolupracuje s ďalšími miestnymi organizáciami v boji za práva LGBTI+ ľudí.

Kórejská republika (tzv. Južná Kórea):

So Seong-wook a jeho partner Kim Yong-min sa v roku 2019 zosobášili a žijú spolu ako manželia. Juhokórejská legislatíva však ich vzťah neuznáva. Doteraz nemohli požívať rovnaké práva ako heterosexuálne páry vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Po spustení kampane s podporou Amnesty sa So a Kim stali prvým párom rovnakého pohlavia, ktorý si mohol zaregistrovať „závislú osobu“ v systéme Národnej zdravotnej poisťovne (NHIS). Tá však o osem mesiacov neskôr toto povolenie zrušila. Vo februári juhokórejský najvyšší súd nariadil, aby NHIS obnovila prístup k zdravotnej starostlivosti pre osoby žijúce v partnerstve s človekom rovnakého pohlavia. Južná Kórea totiž poskytuje krytie zdravotnej starostlivosti pre osobu na základe poistenia jej partnera alebo partnerky, doteraz však túto možnosť mohli využívať len heterosexuálne páry. Toto ľudskoprávne víťazstvo je prvým krokom k uznaniu práv párov rovnakého pohlavia.

Slovensko:

NR SR 28. júna 2023 predčasne ukončila júnovú parlamentnú schôdzu, pričom medzi zákonmi, ktoré parlament nestihol pred parlamentnými prázdninami prerokovať, je aj návrh zákona o rodnom čísle. Ak parlament do septembrových volieb neotvorí mimoriadnu schôdzu, o zákone už nebude mať kedy hlasovať, čo znamená, že právne tranzície sú nateraz v bezpečí. Petíciu proti zákonu podpísalo viac 25 000 ľudí zo Slovenska a ďalších európskych krajín. Náš boj za ľudské práva nekončí, ale transrodoví ľudia si môžu na chvíľu vydýchnuť. V budúcnosti aj vďaka vašej podpore dúfame, že dosiahneme v tejto téme ďalšie ľudskoprávne úspechy.

Úspechy v oblasti technológií, ktoré zasahujú do ľudských práv

Globálne:

V marci odhalilo Bezpečnostné laboratórium Amnesty International sofistikovaný hackerský zásah nájomnej špionážnej firmy zameraný na operačný systém Android spoločnosti Google, ako aj na zariadenia iPhone. Amnesty sa o svoje zistenia podelila so spoločnosťou Apple a s oddelením spoločnosti Google, ktoré sa zameriava na boj proti kybernetickým útokom vlád. Spoločnosť Google spolu s ďalšími dotknutými predajcami vrátane spoločnosti Samsung spustili bezpečnostné aktualizácie, ktoré chránia súkromie miliárd ľudí používajúcich systémy Android, Chrome a Linux. Spoločnosť Apple tiež reagovala bezpečnostnou aktualizáciou svojich systémov.

Kórejská republika (tzv. Južná Kórea):

Spoločnosť Google musí zverejniť informácie o tom, či poskytla spravodajským službám USA osobné údaje, ako sú e-mailové adresy kórejských ľudskoprávnych aktivistov a aktivistiek vrátane tých z kórejskej sekcie Amnesty. Po deviatich rokoch súdnych konaní o tom rozhodol juhokórejský najvyšší súd. Podľa tohto rozhodnutia sú nadnárodné spoločnosti ako Google zodpovedné za dodržiavanie práva na ochranu súkromia svojich používateľov a požívateliek.

Spojené štáty americké:

Kríza, ktorú vyvolalo zneužívanie špionážneho softvéru, má závažné dôsledky pre budúcu ochranu ľudských práv. Amnesty International preto vyzýva na okamžitý celosvetový zákaz používania invazívneho špionážneho softvéru. V marci prezident USA Biden podpísal nariadenie, ktoré obmedzuje používanie komerčných špionážnych technológií vládou USA. Toto nariadenie je významným víťazstvom pre ľudské práva. O tri dni neskôr vydalo 11 vlád vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali k spoločnému postupu v boji proti šíreniu a zneužívaniu komerčného špionážneho softvéru. Toto ľudskoprávne víťazstvo je úspechom nás všetkých.

Úspechy v oblasti oslobodenia jednotlivcov a jednotlivkýň

Spojené štáty americké:

Od februára do apríla po rokoch svojvoľného zadržiavania vo väznici v zátoke Guantánamo prepustili na slobodu Majida Khana, Ahmeda Rahima Rabbaniho, Abdula Rahima Rabbaniho, Ghassana al-Sharbiho a Saida Bakusha.

Bývalý väzeň z Guantánama Mansoor Adayfi, ktorého prepustili v roku 2016 do Srbska, mohol po prvýkrát po 21 rokoch vycestovať do zahraničia. Amnesty mu pomohla získať pas od jemenskej vlády, vďaka čomu v júni vystúpil na diskusii v Nórsku.

„Chcel by som poďakovať Amnesty International za všetku prácu, ktorú vykonala v prospech bývalých väzňov zadržiavaných na základni Guantánamo a v prospech ľudstva. Amnesty International je jedným z najdôležitejších hnutí, ktoré bojujú proti mučeniu, útlaku a nespravodlivosti na celom svete,“ povedal Mansoor. „Prvýkrát som o Amnesty International počul na Guantáname, kam nám právnici a právničky prinášali jej výskumné správy a listy. Keď viete, že je tu niekto, kto za vás bojuje a žiada vaše prepustenie, pomáha vám to cítiť sa ako človek. Dáva vám to nádej.“

Irán:

Hrubo nespravodlivý súdny proces s demonštrantmi Arshiom Takdastanom, Mehdim Mohammadifardom a Javadom Rouhim skončil ich odsúdením na trest smrti. Dôvodom bolo, že sa odvážili hovoriť o 22-ročnej Mahse Žine Amini, ktorá v septembri 2022 zomrela vo vyšetrovacej väzbe. Amnesty International podnikla okamžité kroky, ktorými naliehala na iránske orgány, aby zrušili ich rozsudky. V máji 2023 Najvyšší súd rozsudky smrti zrušil. Ešte v ten istý mesiac Arshiov právnik na Twitteri zverejnil informáciu, že Arshiu prepustili z väzenia na kauciu. Aj toto ľudskoprávne víťazstvo jasne ukazuje, že bojovať za ľudské práva sa oplatí aj v krajinách, kde sa náš vplyv môže zdať prislabý.

Rakúsko:

Kamrana Ghaderiho a Massuda Mossaheba, dvoch rakúsko-iránskych občanov, ktorých svojvoľne zadržiavali v iránskej väznici Evin, 2. júna bezpodmienečne prepustili. Kamran a Massud sa tak konečne mohli vrátiť domov do Viedne k svojim rodinám. Oboch odsúdili po nespravodlivých procesoch na základe „priznaní“ vynútených mučením a iným zlým zaobchádzaním.

„Nielenže ste pomohli informovať verejnosť o nespravodlivosti, ktorú voči mne spáchali, ale navyše ste mi dodali odvahu tým, že ste mi ukázali, koľko súcitných a dobrých ľudí je na tomto svete,“ povedal Massud. „Prosím, pokračujte aj naďalej v boji za práva ostatných!“

Angola:

Tanaiceho Neutra, angolského aktivistu, ktorý protestuje prostredníctvom svojej hudby, zatkli v januári 2022. Po tom, ako ho rok nespravodlivo väznili, Amnesty zmobilizovala tisíce ľudí, aby Tanaicemu vyjadrili podporu, šírila povedomie o jeho prípade a začala sa zasadzovať za jeho oslobodenie. Toto úsilie viedlo v júni k Tanaiceho prepusteniu.

„Najväčší dojem na mňa urobilo vedomie, že na to, aby ste mohli vyjadriť podporu a solidaritu, nemusíte človeka poznať osobne, stačí poznať jeho príbeh,“ povedala Tanaiceho manželka Teresa. „Môjho manžela ste osobne nepoznali, a predsa ho podporujete.“

Tanaice sa vyznal: „Stále nemôžem uveriť tomu, že najväčšia medzinárodná ľudskoprávna organizácia sa rozhodla zaoberať mojím prípadom. Som vďačný za všetku podporu, ktorú Amnesty mne a mojej rodine poskytla.“

Venezuela:

Kampaň Amnesty International a našich podporovateľov a podporovateliek za Carlosa Debiaisa viedla k šťastnému koncu. Venezuelského fotografa, ktorého nespravodlivo zadržiavali od 12. novembra 2021, dňa 6. júna 2023 konečne prepustili z väzenia. Venezuelské väzenské orgány, ktoré odmietli splniť príkaz na jeho prepustenie vydaný v apríli 2022, ho teda nakoniec svojvoľne zadržiavali ďalších 14 mesiacov.

„Ďakujem vám za seba aj svoju rodinu za úžasnú prácu, ktorú ste odviedli pri šírení povedomia o mojom prípade, a za pomoc v komplikovanej situácii, do ktorej som sa dostal. Našťastie som teraz na slobode,“ povedal Carlos. „Ďakujem celej ‚rodine‘ Amnesty.“ Hoci Debiaisa v júni prepustili, stále sa musí každých 60 dní hlásiť na súde.

Bangladéš:

Bangladéšskeho novinára Shamsuzzamana Shamsa zatkli 29. marca v skorých ranných hodinách. Dôvodom bol jeho článok o vplyve krízy spôsobenej vysokými nákladmi na život. Viac ako 10 hodín neboli známe žiadne informácie o tom, kde sa nachádza. Následne polícia potvrdila, že ho zadržiava vo väzbe, kde čelí obvineniam na základe drakonického zákona o digitálnej bezpečnosti. 

Amnesty International zmobilizovala svoje podporovateľstvo a vydala naliehavú výzvu na Shamsovo prepustenie. Dňa 3. apríla ho prepustili na kauciu. Ide o prelomový krok, keďže väčšina väzňov v Bangladéši zostáva vo vyšetrovacej väzbe dlhodobo. Amnesty International systematicky bojuje proti bangladéšskemu zákonu o digitálnej bezpečnosti a zverejnila výskumnú správu o jeho zneužívaní. Aj keď jeho prepustenie považujeme za veľké ľudskoprávne víťazstvo, aj naďalej pokračujeme v kampani za stiahnutie obvinení vznesených voči Shamsovi.

Pakistan:

Mahal Baloch bola zadržaná vo februári 2023 spolu so svojimi malými deťmi a ďalšími príbuznými po nezákonnej policajnej razii v jej dome. Po tom, ako jej rodinu prepustili, Mahal aj naďalej zadržiavali bez obvinenia. Amnesty International sa rýchlo rozhodla konať a vydala naliehavú výzvu na jej prepustenie. V máji ju prepustili na kauciu. Polícia pôvodne tvrdila, že Mahal je súčasťou ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá v minulosti uskutočnila samovražedné bombové útoky, a že sa Mahal k týmto skutočnostiam priznala. Počas zadržania bola Mahal terčom očierňujúcej kampane a úrady ju nútili vystupovať v televíznych rozhovoroch.

Pobrežie Slonoviny:

Dvadsiatich šiestich ľudí, ktorí pokojne vyjadrovali podporu politickej strane bývalého prezidenta, v marci odsúdili na dva roky väzenia za „narúšanie verejného poriadku“. Amnesty International verejne reagovala na ich zadržanie a vyzvala úrady, aby protestujúcim zabezpečili spravodlivý súdny proces – kampaň vyvolala vlnu kritiky v tradičných médiách v krajine aj na sociálnych sieťach. Dňa 22. marca aktivistov a aktivistky odsúdili na štvormesačný podmienečný trest a prepustili ich na slobodu.

Európska únia:

Amnesty International sa zasadzuje za to, aby Európska únia v rámci svojich medzinárodných vzťahov výraznejšie podporovala obrancov a obrankyne ľudských práv na celom svete. Tento rok EÚ poskytne ďalších 30 miliónov eur na tzv. Mechanizmus EÚ pre obrancov ľudských práv. Tento mechanizmus zohráva dôležitú úlohu pri pomoci obrankyniam a obrancom ľudských práv v ohrození, ako aj ich rodinám. Amnesty sa zároveň zasadzuje za to, aby delegácie EÚ a veľvyslanectvá členských štátov EÚ na celom svete poskytovali podporu obrancom a obrankyniam ľudských práv a ich rodinám prostredníctvom dohľadu nad súdnymi procesmi, návštev väzníc, verejných vyhlásení a diplomatickej spolupráce s krajinami mimo EÚ.

Dohľad nad súdnymi procesmi zohral dôležitú úlohu v mnohých prípadoch obrancov a obrankýň ľudských práv vrátane Tanera Kılıça, čestného predsedu Amnesty International Turecko, a Idyl Eser, bývalej riaditeľky tureckej sekcie Amnesty. Ich nepodložené a politicky motivované rozsudky v júni po celosvetovej kampani Amnesty turecké úrady konečne zrušili.

Turecko:

V máji Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Turecko porušilo právo organizácie Amnesty International Turecko a jej bývalého predsedu Tanera Kılıça na spravodlivý súdny proces a slobodu združovania tým, že v roku 2008 uložilo organizácii správnu pokutu.

Úspechy v oblasti vyvodzovania zodpovednosti voči orgánom verejnej moci

Austrália a Nový Zéland:

Dňa 16. marca FIFA potvrdila, že spoločnosť Visit Saudi nebude sponzorovať Majstrovstvá sveta vo futbale žien v roku 2023 v Austrálii a na Novom Zélande. Toto rozhodnutie je obrovským víťazstvom pre všetkých aktivistov a aktivistky, ako aj súčasné i bývalé hráčky, ktoré sa zasadzujú za ľudské práva.

Pred oficiálnym vyhlásením FIFA vyzvali podporovatelia a podporovateľky Amnesty novozélandského ministra športu Granta Robertsona, aby sa vyjadril k alarmujúcemu stavu dodržiavania ľudských práv v Saudskej Arábii. Aktivisti ho zároveň žiadali, aby vyzval na skutočné zmeny a vyvinul tlak na organizáciu FIFA, aby urobila to isté. Toto rozhodnutie je dôkazom, že na ľudských právach v športe záleží.

Čile:

Súd v Čile 24. februára opätovne otvoril vyšetrovanie porušovania ľudských práv Moisésa Órdenesa, ktorého v októbri 2019 počas pokojnej demonštrácie napadla skupina príslušníkov jednotky Carabineros, ktorá patrí k štátnym bezpečnostným zložkám. V decembri minulého roka prokurátor uzavrel vyšetrovanie voči siedmim z 13 príslušníkov obvinených z útoku. Moisésova rodina a právnický tím sa domnievali, že vyšetrovanie zďaleka nebolo dostatočne dôsledné. Vďaka apelom zo strany Amnesty International bude týchto sedem príslušníkov Carabineros znovu čeliť vyšetrovaniu.

Globálne:

Jednou z priorít Amnesty International je boj za medzinárodnú spravodlivosť za zločiny spáchané počas ozbrojených konfliktov. V uplynulých mesiacoch členstvo programu Amnesty International na výskum a dokumentovanie postupu aktérov v krízových situáciách spolu s kolegami a kolegyňami z regionálnych kancelárií Amnesty a tímom pre medzinárodnú spravodlivosť poskytli dôkazy a pomoc pre medzinárodné vyšetrovacie mechanizmy. Tie s využitím našich výskumných správ z rôznych krajín vrátane Mjanmarska, Sýrie a Ukrajiny zhromažďujú dokumentáciu potrebnú na vyšetrenie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

Ukrajina:

Dôkazy, ktoré zozbierala a zdokumentovala Amnesty International, prispeli k výskumnej správe Nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie o situácii na Ukrajine. Komisia správu zverejnila 15. marca. Zistenia komisie sa predtým objavili aj v našej správe Ako väzenský konvoj: Ruské nezákonné presuny civilistov a civilistiek na Ukrajine a porušovanie ľudských práv pri osobných previerkach.

Slovensko:

V apríli Európska komisia podala na Slovensko žalobu na Súdnom dvore EÚ (SDEÚ) za to, že si naďalej neplní svoju povinnosť účinne riešiť problém segregovaného vzdelávania rómskych žiakov a žiačok. Toto konanie je v rozpore so smernicou o rovnakom zaobchádzaní bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Komisia takto koná vo veci socio-ekonomických práv prvýkrát v histórii.

Amnesty International spolu s Európskym centrom pre práva Rómov už niekoľko rokov vedie výskum v téme segregovaného vzdelávania na Slovensku, ako aj kampaň za jeho ukončenie. Rozhodnutie Európskej komisie je preto veľké ľudskoprávne víťazstvo pre Amnesty International.

Argentína:

Tínedžer Blas Correas z argentínskeho mesta Córdoba sedel na zadnom sedadle auta, keď ho zastrelila policajná hliadka za to, že vodič nesprávne odbočil. Stalo sa to v roku 2020 a Amnesty International už tri roky podporuje Blasovu rodinu s cieľom dosiahnuť spravodlivosť. Po súdnom procese začiatkom tohto roka dvoch policajtov odsúdili na doživotný trest odňatia slobody. Zvyšok obvinených odsúdili na štvorročný trest odňatia slobody, resp. dvoch oslobodili. Súd rozhodol, že išlo o prípad inštitucionálneho násilia, a rovnako ako Amnesty vyzval bezpečnostné zložky, aby lepšie školili svojich príslušníkov a príslušníčky.

Úspechy v oblasti práv ľudí na úteku a migrujúcich

Peru:

Peruánsky kongres schválil zákon, ktorým zrušil nespravodlivé pokuty pre imigrantov a imigrantky z Venezuely, ktorým v krajine vypršala platnosť víz. Ide o významné ľudskoprávne víťazstvo, pretože vďaka tomuto zákonu môžu ľudia z Venezuely, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a chcú zostať v Peru, využívať programy na legalizáciu svojho pobytu a do väčšej miery požívať svoje práva. Peru je domovom druhej najväčšej venezuelskej komunity v zahraničí a zároveň krajinou, v ktorej si najviac Venezuelčanov a Venezuelčaniek podalo žiadosť o azyl.

Amnesty International sa dôrazne zasadzuje za ochranu ich práv. Organizácia uverejnila dve výskumné správy, v ktorých upozornila na nedostatočnú ochranu Venezuelčanov a Venezuelčaniek v Peru. Podľa zistení Amnesty sú najväčšmi ohrození ľudia, ktorí prežili rodovo podmienené násilie. Amnesty tiež zverejnila naliehavú výzvu na ochranu práv detí z Venezuely.

Austrália:

Po niekoľkoročnej kampani austrálska vláda konečne umožní 19 000 ľuďom, ktorí v krajine žili neraz až 10 rokov v neistote, získať trvalý pobyt a zlúčiť sa so svojimi rodinami. Vďaka tomuto rozhodnutiu môžu navštíviť svojich blízkych, študovať, cestovať a plne sa začleniť do života v Austrálii.

„Táto reforma mala prísť už dávno. Zmení životy ľudí, ktorí roky žili pod dočasnou ochranou,“ povedal Zaki Haidari, kampaňový pracovník v téme práv ľudí na úteku v Amnesty International Austrália. „Mnohí ľudia ako ja, ktorí hľadali útočisko v Austrálii, tu žili aj 10 rokov a zbytočne trpeli v dôsledku krutej politiky dočasnej ochrany, ktorú uplatňovalo niekoľko austrálskych vlád po sebe. V Amnesty ako ľudskoprávnej organizácii pociťujeme veľkú úľavu, keď vidíme, aké šťastie táto reforma prináša do života mnohých ľudí.“

Kanada:

Po tlaku zo strany Amnesty International sa provincie Quebec, New Brunswick, Ontario a Saskatchewan pridali k Britskej Kolumbii, Novému Škótsku, Alberte a Manitobe a vypovedali zmluvy s federálnou vládou o zadržiavaní migrujúcich v provinčných väzniciach. Rozhodnutia týchto štyroch provincií predstavujú povzbudivé kroky smerom k odstráneniu škodlivého systému zadržiavania. Amnesty vyzýva Kanadskú pohraničnú službu, aby ukončila prax administratívneho zadržiavania migrujúcich a namiesto toho umožnila fungovanie lokálnym komunitným projektom na prijímanie migrujúcich, ktoré budú rešpektovať ich ľudské práva.

Úspechy v oblasti práv žien

Švajčiarsko:

Švajčiarska národná rada zmenila zákonnú definíciu znásilnenia tak, aby sa za znásilnenie považoval „sex proti vôli druhej zúčastnenej osoby“. Ide o historické ľudskoprávne víťazstvo. Švajčiarsko touto zmenou konečne upustilo od zastaranej právnej úpravy, podľa ktorej znásilnenie definovala prítomnosť fyzického násilia alebo donútenia s použitím sily či hrozieb a podľa ktorej mohlo dôjsť iba k znásilneniu ženy či dievčaťa. Súčasný zákon považuje každý sex bez súhlasu za znásilnenie.

Amnesty International v úzkej spolupráci s aktivistkami a aktivistami za rodovú rovnosť a práva žien vytrvalo presadzovala túto legislatívnu zmenu. Nová zákonná úprava trestného činu znásilnenia je dôležitým krokom v boji proti sexualizovanému násiliu, ktoré je vo Švajčiarsku veľmi rozšírené. Definícia znásilnenia na základe absencie súhlasu zvyšuje šance preživších domôcť sa spravodlivosti.

Irán:

Práca Amnesty na poli výskumu, kampaní a advokácie má aj naďalej pozitívny vplyv na životy aktivistov a aktivistiek za práva žien väznených v Iráne. Vo februári prepustili z väzenia Jasaman Arjani a jej matku Monireh Arabšáhí po uplynutí štyroch rokov z ich 16-ročného trestu. V roku 2019 ich svojvoľne uväznili za to, že sa postavili proti diskriminačným iránskym zákonom o nútenom zahaľovaní žien. Amnesty International podnikla okamžité kroky a vydala naliehavú výzvu na prepustenie Jasaman a Monireh, pričom príbeh Jasaman bol tiež súčasťou Maratónu písania listov v roku 2019. K tomu, aby sa nám podarilo dosiahnuť toto ľudskoprávne víťazstvo, prispeli aj tisíce ľudí zo Slovenska.

Benin:

Štyri ženy po pôrode zadržali na nemocničnom oddelení v Benine, pretože si nemohli dovoliť zaplatiť nemocničné poplatky. Amnesty International napísala úradom výzvu na ich okamžité prepustenie. Organizácia zdôraznila povinnosť štátu chrániť právo týchto žien na zdravie a slobodu. Všetky štyri ženy o tri dni neskôr prepustili z nemocnice.

Európa:

Rada EÚ dňa 1. júna po rokoch rokovaní a advokačných aktivít zo strany viacerých aktérov občianskej spoločnosti vrátane Amnesty International schválila pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Toto rozhodnutie predstavuje historický moment v boji proti rodovo podmienenému násiliu v celej EÚ a obrovské ľudskoprávne víťazstvo.

Zistite viac o našej práci