Výzva ministerstvu školstva na Medzinárodný deň Rómov a Rómok: zastavte segregáciu rómskych žiakov a žiačok

TLAČOVÁ SPRÁVA
8. APRÍLA 2024

BRATISLAVA – Mimovládne organizácie pracujúce s vylúčenými komunitami a na ochrane ich ľudských práv, vyzývajú pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov a Rómok, ministra školstva Tomáša Druckera, aby čo najskôr prijal legislatívne opatrenia, ktoré zastavia prehlbovanie priestorovej segregácie rómskych žiakov a žiačok v školách na Slovensku.

Rezort školstva si dodnes neosvojil rozhodnutia domácich súdov v oblasti zákazu segregácie rómskych žiakov a žiačok v školách a neponúkol systémové riešenia. Európska komisia upozorňovala na neriešenie segregácie rómskych žiakov a žiačok od roku 2015, napokon v apríli 2023 iniciovala postúpenie prípadu na Súdny dvor Európskej únie a v decembri 2023 podľa očakávaní podala žalobu.

Ministerstvo musí riešiť segregáciu rómskych žiakov a žiačok

„Ministerstvo školstva síce v priebehu posledných mesiacov prijalo už druhú metodiku pre riešenie segregácie, tá je však pre potreby každodennej školskej praxe nepoužiteľná. Rezort tiež avizoval, že na riešenie školskej segregácie chystá nový projekt, no ten nebude plošný a dotkne sa len niektorých, dobrovoľne prihlásených škôl – a aj to len na chvíľu,“ vysvetľujú signatári výzvy.

Navyše, aj v tomto prípade, ide opäť o projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie, čo znamená, že štát s ním počíta len dočasne. Optimálnym riešením, ktoré by prinieslo dlhodobo udržateľné výsledky, by podľa signatárov bolo, keby rezort na boj proti školskej segregácii vyčlenil pravidelnú a stabilnú sumu zo štátneho rozpočtu.

Signatári výzvy tiež žiadajú bezodkladnú reformu školských obvodov, aby naďalej účelovo nevytvárali etnicky a sociálne homogénne školy. Mali by, naopak, podporovať sociálnu mobilitu a kultúrnu rôznorodosť žiakov a žiačok v školskom prostredí.

Podľa mimovládnych organizácií je potrebné prijať také pravidlá pre zaraďovanie nových škôl do siete, ktoré nedovolia umiestňovať školy, škôlky ani ich elokované pracoviská vo vylúčených lokalitách.

Segregáciu zhoršuje aj neopodstatnené umiestňovanie detí do špeciálnych škôl a tried

V neposlednom rade je podľa signatárov výzvy dôležité riešiť prepadávanie rómskych žiakov v školách a ich neopodstatnené umiestňovanie do špeciálnych škôl a tried, ktoré im nielen znižujú životnú perspektívu ale sú aj nezákonnou diskriminačnou praxou.

Ministerstvo školstva by sa podľa nich malo zamerať aj na tvorbu nových vzdelávacích a metodických obsahov pre multikultúrne vzdelávanie v školách. Malo by tiež ponúknuť podporný štipendijný program, ktorý by mladým ľuďom z vylúčených komunít pomohol uniesť ekonomické náklady pri štúdiu na stredných a vysokých školách, aby sa v budúcnosti ľahšie uchytili na trhu práce.

Signatári

eduRoma

Amnesty International Slovensko

Cesta mladých

Divé maky

Superar Slovensko

Rómske advokačné a výskumné stredisko


Viac o našej práci