Stanovisko Amnesty International Slovensko k tlačovej správe venovanej ukrajinským bojovým taktikám ohrozujúcim civilné obyvateľstvo

Od začiatku vojny na Ukrajine Amnesty vydala viac ako dve desiatky výskumných správ, petícií a tlačových správ, obsahujúcich dôkazy a svedectvá o zločinoch, ktorá ruská armáda spáchala a naďalej pácha od vpádu na Ukrajinu vo februári tohto roka. Výskumné tímy Amnesty International vyšetrovali ruské útoky na Ukrajine a dospeli k záveru, že mnohé z týchto útokov predstavujú vážne porušenie medzinárodného práva a vojnové zločiny. Amnesty bola medzi prvými organizáciami, ktoré zdokumentovali a zverejnili zistenia z terénu.

Od apríla do júla tohto roka prebiehal v Charkovskej, Doneckej a Mykolajivskej oblasti výskum Amnesty International zameraný na ruské útoky. Výskumníci a výskumníčky Amnesty priamo v teréne skúmali miesta činu ruských útokov v Charkovskej, Doneckej a Mykolajivskej oblasti; viedli rozhovory s preživšími, svedkami útokov a príbuznými obetí; na diaľku analyzovali informácie o použitej munícii a satelitné snímky. 

Práca Amnesty International však stojí na princípe nezávislosti, nestrannosti, zbere a objektívnom odhaľovaní dôkazov. Náš tím počas vyšetrovania ruských útokov získal aj dôkazy o tom, že v 19 mestách a obciach uvedených regiónov si ukrajinské jednotky zriadili základne v civilných budovách a odpaľovali rakety z obývaných obytných štvrtí. Tým sa ukrajinskí civilisti a civilistky ocitli vo vážnom nebezpečenstve. Podľa medzinárodného humanitárneho práva sú útoky na civilné budovy zakázané. Ak sa však civilné budovy používajú na vojenské účely, ruské sily to môžu použiť ako zámienku, aby „legitimizovali“ svoje nezákonné útoky na civilné objekty. Útoky z obývaných oblastí vystavujú civilné obyvateľstvu riziku odvetných útokov. Amnesty International zdokumentovala niekoľko prípadov, kedy ruská armáda usmrtila alebo zranila civilistov aj potom, ako sa ukrajinské armádne jednotky úplne stiahli z civilných objektov, v ktorých predtým pôsobili.

Väčšina obytných zón, v ktorých sa rozmiestnili ukrajinskí vojaci, bola vzdialená celé kilometre od frontovej línie. Ukrajinská armáda mala možnosti zvoliť si alternatívne rozmiestnenie, ktorým by nevystavila civilistov a civilistky nebezpečenstvu – napríklad v husto zalesnených oblastiach bližšie k frontu alebo v iných zastavaných oblastiach vzdialenejších od obytných zón.

V zdokumentovaných prípadoch Amnesty International nezistila, že by ukrajinské jednotky, ktoré sa usadili v civilných budovách vrátane škôl a v obytných zónach, požiadali miestne civilné obyvateľstvo, aby opustilo okolité budovy, alebo že by mu poskytli pomoc pri evakuovaní. To znamená, že ukrajinská armáda si pravdepodobne nesplnila povinnosť vykonať všetky dostupné preventívne opatrenia na ochranu civilistov a civilistiek. Táto prax ukrajinskej armády však v žiadnom prípade neospravedlňuje časté porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska. Zároveň, porušovanie práva zo strany Ruska nezbavuje Ukrajinu povinnosti dodržiavať svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky.

Zistenia Amnesty International sa zhodujú so zisteniami iných spoľahlivých zdrojov. Úrad vysokej komisárky pre ľudské práva (OHCHR) v správe vydanej 29. júna uviedol, že ruské aj ukrajinské ozbrojené sily zaujali pozície „v obytných oblastiach alebo v blízkosti civilných objektov, odkiaľ spustili vojenské operácie bez toho, aby prijali opatrenia na ochranu prítomných civilistov a civilistiek tak, ako to od nich vyžaduje medzinárodné humanitárne právo“. K podobným záverom dospela aj organizácia Human Rights Watch, ktorá 21. júla vydala správu, v ktorej zdokumentovala prípady, keď sa ukrajinské a ruské sily usadili v obývaných obytných oblastiach, v dôsledku čoho boli zranení alebo zabití mnohí civilisti. 

Ochrana a obmedzenie rizika pre civilistov a civilistky pritom nie je len požiadavkou Amnesty International, ale je základným kameňom medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov. Skutočnosť, že ukrajinská armáda je v obrannom postavení, ju nezbavuje povinnosti dodržiavať medzinárodné humanitárne právo. Povinnosť chrániť životy a práva civilnej populácie ako aj povinnosť využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby nedošlo k ohrozeniu životov a zdravia civilistov a civilistiek, je povinnosťou, ktorá platí pre všetky bojujúce strany rovnako.

Mrzí nás, že po šiestich mesiacoch od začiatku vojny, keď sme takmer denne informovali o ruských zverstvách na Ukrajine, teraz počúvame, že „podporujeme a podieľame sa na šírení dezinformácií Kremľa“, a mnoho ďalších urážok a osočovania. Nie je to tak a naša práca je toho dôkazom: len pred niekoľkými týždňami sme uverejnili správu o vojnových zločinoch ruskej armády v pobrežnom meste Serhiivka, detailný výskum venovaný smrtiacemu útok na divadlo v Mariupole, výskum z bombardovania Charkova, sériu dôkazov o ruských zverstvách v Buči a mnohé ďalšie výskumy a svedectvá o vraždách, znásilneniach a ďalšom násilí páchanom ruskými vojakmi naprieč Ukrajinou, ktoré si môžete prečítať v slovenčine alebo angličtine.

Amnesty International nikdy nebude ignorovať porušovanie ľudských práv a aj naďalej naň budeme upozorňovať vždy, keď k nemu dôjde, bez ohľadu na to, kto zaň nesie zodpovednosť. Stojíme na strane ľudských práv a našou úlohou je byť nezávislým strážcom ich dodržiavania. Ak by sme nezverejnili naše zistenia, konali by sme v rozpore so zásadami, na ktorých naša organizácia stojí už viac ako 60 rokov. Amnesty nesmie publikovať alebo utajovať svoje zistenia podľa nálad alebo názorov verejnosti, vlád, nadnárodných korporácií, politických strán alebo náboženských orgánov či kohokoľvek iného. Máme povinnosť zverejňovať overené zistenia a informácie o porušovaní medzinárodného práva – bez výnimky.   

Vyššie zmienené princípy nezávislosti, nestrannosti a rešpektovania dôkazov a výpovedí obetí sú našimi základnými stavebnými kameňmi. Ak by sme mlčali o porušovaní ľudských práv z ktorejkoľvek strany, konali by sme zaujate. Zistenia o porušovaní medzinárodného práva zo strany ukrajinskej armády prinášame v neoddeliteľnom kontexte toho, že Amnesty rázne odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajinu. Naďalej vyzývame na okamžité ukončenie ruských útokov a vyvodenie medzinárodnej zodpovednosti voči všetkým páchateľom vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Kritiku konania ukrajinských ozbrojených zložiek je nutné vnímať v kontexte ruských vojnových zločinov, ktoré ruská armáda pácha voči ukrajinským civilistom a civilistkám. Kremeľ a jeho podporovatelia, ako aj mnohí iní ľudia, často citujú Amnesty International a iné organizácie, ktoré informujú o porušovaní ľudských práv, a pritom skresľujú informáciu, ktorú prinášame, často s cieľom šíriť propagandu. Každé tvrdenie či zistenie sa dá zneužiť, to však nesmie byť dôvodom na cenzúru našich zistení. 

Prečítajte si viac o našej práci na téme:

Správa odsudzujúca útok v meste Serkhiiv, pri ktorom zahynuli civilisti

Výskum o útok na divadlo v Mariupole, ktorý je vojnovým zločinom 

Výskum dokumentujúci stovky úmrtí po ruských útokoch na Charkov 

Výzva na ochranu vojnových zajatcov v Azovstale

Výzva na vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny spáchané v blízkosti Kyjeva

Správa dokumentujúca mimosúdne popravy civilistov ruskou armádou

Výzva na vyšetrenie vojnových zločinov v Buči

Výskum o dopadoch obliehacej vojny Ruska na početné úmrtia ukrajinských civilistov

Správa upozorňujúca na bombardovanie civilných objektov na Ukrajine