Vyzývame EK, aby zabránila výstavbe segregovanej školy v Trebišove

Spolu s Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sme dňa 18. januára zaslali spoločný list Európskej komisii. Komisiu v liste upozorňujeme na využívanie finančných prostriedkov EÚ na vybudovanie novej základnej školy vo vylúčenej lokalite na Jesennej ulici v Trebišove.

V liste upozorňujeme na to, že:

  • Výstavbou novej školy na Jesennej ulici mesto rieši odstránenie dvojzmennej prevádzky a nedostatočné kapacity základnej školy I. Krasku navštevovanej výlučne rómskymi žiakmi a žiačkami.
  • Sme presvedčení a presvedčené, že vybudovanie novej základnej školy v danej lokalite prehĺbi už existujúcu segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní. Okrem toho prispeje k ďalšej fyzickej izolácii rómskeho obyvateľstva mesta.
  • Mesto musí hľadať také spôsoby riešenia nedostatočnej kapacity základnej školy I. Krasku na Jesennej ulici v Trebišove, ktoré budú v súlade s vnútroštátnou legislatívou, judikatúrou a právom EÚ.

S cieľom zabezpečiť, aby sa všetky finančné prostriedky EÚ využívali v súlade s politikami a právnymi predpismi EÚ o inklúzii, nediskriminácii a desegregácii, sme zaslali Európskej komisii sťažnosť vo veci možného porušenia práva EÚ.

Spoločne s Poradňou pre občianske a ľudské práva a SNSLP vyzývame Európsku komisiu, aby preskúmala využívanie finančných prostriedkov EÚ a zabránila výstavbe segregovanej školy pre rómske deti na Jesennej ulici v Trebišove na Slovensku.

Celý list v angličtine si môžete prečítať na tomto odkaze.

Zistite viac o našej práci