Školskú dochádzku a vzdelávanie na Ukrajine naďalej obmedzuje ruská agresia

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
11. decembra 2023

V tlačovej správe sa venujeme týmto záverom:

  • Školská dochádzka „v utajení“ kvôli hroziacim represáliám
  • Zastrašovanie za prejavy odporu proti ruskej indoktrinácii
  • Nátlak na pedagogický zbor obmedzuje vyučovací proces

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je časť obyvateľstva pod ruskou okupáciou vystavená riziku tvrdých represálií za snahu pokračovať v ukrajinskom vzdelávaní. Podľa nového výskumu Amnesty International sa niektorí rodičia rozhodli utajovať svoje deti, aby sa vyhli ich umiestneniu do „prevýchovných“ zariadení, odoslaniu na adopciu do Ruska alebo nedobrovoľnému zápisu do škôl s ruskými učebnými osnovami.

„Amnesty International získala svedectvá od 23 osôb pracujúcich v oblasti vzdelávania a 16 rodín s deťmi v školskom veku, ktoré žijú alebo určitý čas žili pod ruskou okupáciou. Ich výpovede dokumentujú, ako ruská vojenská agresia viedla k výraznému a rozsiahlemu prerušeniu vzdelávacieho procesu na Ukrajine. Na územiach okupovaných Ruskom patria nátlak a zastrašovanie ku každodennej realite pre rodiny, deti a pedagogický zbor. Takto komentovala zistenia nového výskumu Anna Wright, výskumníčka Amnesty International.

Školská dochádzka „v utajení“ kvôli hroziacim represáliám

Na vrchole svojej ofenzívy ruské sily obsadili približne štvrtinu ukrajinského územia a dodnes majú pod kontrolou približne pätinu. Niektorí učitelia, učiteľky a rodičia sa napriek riziku represálií po niekoľkých mesiacoch okupácie pokúsili zorganizovať vyučovanie podľa ukrajinských učebných osnov.

Podľa slov regionálneho predstaviteľa školstva si učiteľský zbor, žiactvo a rodičia osvojili „partizánske metódy. Na záhradách si vykopali diery na ukrytie notebookov a mobilných telefónov a schovávajú sa na pôjdoch či v starých kôlňach, keď sa pokúšajú zachytiť mobilný signál“.

Školská knihovníčka Uliana* povedala Amnesty International, že so žiakmi a žiačkami si musela potajomky dohadovať stretnutia, na ktorých im odovzdala knihy, zatiaľ čo na uliciach ich dediny hliadkovali ruskí vojaci a vykonávali svojvoľné osobné prehliadky.

Niektorí rodičia sa rozhodli v záujme bezpečnosti svojich detí prerušiť ich vzdelávanie. Polina, matka dvoch detí, uviedla, že svoje deti počas deviatich mesiacov ruskej okupácie pustila von z domu len niekoľkokrát. Dôvodom boli obavy, že by ich mohli odviezť do Ruska.

Zastrašovanie ľudí žijúcich na okupovaných územiach

Xénia*, matka 15-ročného chlapca Kyryla* z okupovanej dediny v Chersonskej oblasti, povedala Amnesty International o domácej návšteve učiteľa na jar 2022. Učiteľ sa Kyryla opýtal, či by od septembra chodil do školy, keď ju otvoria na nový školský rok. Xénia odpovedala, že Kyrylo do školy nepôjde. Začiatkom septembra k nim prišli muži oblečení v ruských vojenských uniformách. Tí Kyrylovi povedali: „Ak sa zajtra nedostavíš do školy, budúci týždeň po teba príde autobus a odvezie ťa do sirotinca v Rusku.“ Kyrylo sa teda vrátil do školy a zistil, že sú v nej rozmiestnené ruské štátne symboly. Pri vstupe a vo vnútri budovy sa nachádzali ozbrojenci.

Učiteľka z okupovanej obce Berdiansk v Záporožskej oblasti opustila okupované územia v júli 2022. Aj napriek tomu naďalej poskytuje online hodiny pre deti, ktoré zostali v Berdiansku. Pre Amnesty International uviedla, že v škole sú teraz nútené učiť sa a spievať ruskú hymnu. Tie deti, ktoré to odmietnu, údajne čelia vyhrážkam, že budú odobraté od rodičov a umiestnené „na prevýchovu v ruských detských domovoch“.

V tej istej škole všetkým žiakom a žiačkam rozdali oznámenie, ktoré videl aj výskumný tím Amnesty International a na ktorom sa uvádza: „Rozhliadnite sa okolo seba. Vidíte, že Ukrajina zničila Charkov, Mariupoľ a ďalšie mestá. Ak nechcete, aby vás Ukrajina zabila, povedzte nám všetko, čo ste videli a čo o tom viete.“

Indoktrinácia a nátlak na pedagogický zbor obmedzujú vyučovací proces

Hanna* a Olena* sú učiteľky z obce v Charkovskej oblasti, ktorá bola od marca do septembra 2022 pod okupáciou. Z riaditeľstva svojich škôl dostali esemesky, ktorými sa ich snažili presvedčiť, aby sa po opätovnom otvorení škôl v septembri 2022 vrátili do práce a vyučovali podľa ruských učebných osnov. Obe odmietli a ukryli sa.

Olena musela opustiť svoj byt a bývala u susedov. Hanna tajne zostala vo svojom dome na úkor toho, že sa neprihlásila na odber žiadnej humanitárnej pomoci (potravinových balíčkov), ktorú distribuovali ruské okupačné orgány. V rozhovore s Amnesty International uviedla, že prežiť osem mesiacov okupácie bez akéhokoľvek peňažného príjmu a podpory bolo veľmi ťažké.

Svedectvá rodín z území okupovaných Ruskom hovoria o školách, ktoré boli znovu otvorené bez dostatočného počtu kvalifikovaných učiteľov a učiteliek. Deti často zostávali na hodinách v triede bez dozoru, dostávali za úlohu čítať si samy z učebníc. Podľa ich rodičov tak klesla kvalita výučby aj disciplína.

„Jediný spôsob, ako priniesť Ukrajine úľavu a pomôcť zahojiť jej rany, je docieliť, aby Rusko ukončilo vojnu na Ukrajine, ktorá je podľa medzinárodného práva aktom agresie. Iba to umožní, aby budúcnosť nebola pre ukrajinské deti taká bolestivá ako súčasnosť.

Okupačné orgány však musia ihneď prestať so zastrašovaním miestneho obyvateľstva, donucovaním pedagogického personálu k nevhodným vzdelávacím aktivitám a inými praktikami, ktorými porušujú ich ľudské práva. V čase vojny alebo okupácie sú všetky strany konfliktu naďalej viazané medzinárodným humanitárnym právom a právom v oblasti ľudských práv. K ich povinnostiam patrí aj zabezpečiť deťom právo na prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Túto svoju povinnosť musia plne rešpektovať,“ zdôraznila Anna Wright.

Pozadie situácie

Amnesty International dokumentuje vojnové zločiny a iné porušenia medzinárodného humanitárneho práva od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu. Všetky doterajšie výstupy Amnesty International súvisiace s touto témou nájdete tu.

*Mená boli z bezpečnostných dôvodov zmenené

Zistite viac o našej práci