Výzva Európskej rady na udržateľné prímerie v pásme Gazy nestačí

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
22. MARCA 2024

Európska rada vyzvala na udržateľné prímerie v pásme Gazy. Na výzvu reagovala vedúca kancelárie Amnesty International pre európske inštitúcie, Eve Geddie: „Včerajšia výzva na prímerie bola potrebná už veľmi dávno. Vzhľadom na hrôzy, ktoré palestínski civilisti a civilistky zažívajú posledných šesť mesiacov, je to nedostatočný krok. Izrael už vo svojej bezohľadnej a nerozlišujúcej vojenskej kampani pozabíjal viac ako 32 000 ľudí. Viac ako tisíc deťom museli amputovať končatiny. Celé štvrte a mestá premenili na trosky. Systém zdravotnej starostlivosti je takmer úplne zničený. A teraz obyvateľstvu pásma bezprostredne hrozí hladomor, ktorý preň Izrael naplánoval… Tomu všetkému sa dalo predísť a zabrániť, keby všetky strany konfliktu dosiahli prímerie skôr. To, čo sa deje v pásme Gazy, je humanitárna katastrofa, ktorú spôsobil človek. Voči ľuďom zodpovedným za všetky tieto zločiny podľa medzinárodného práva musia príslušné orgány vyvodiť zodpovednosť.“

Hamas aj Izrael sa musia zodpovedať za svoje vojnové zločiny

„Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny sa musia zodpovedať za vojnové zločiny, ktoré spáchali 7. októbra vrátane únosu rukojemníkov a rukojemníčok, a za pokračujúce nezákonné raketové útoky. Avšak výzvy na vyvodenie zodpovednosti musia byť dôsledné a zodpovednosť sa nesmie zastierať. Európska rada svojou neschopnosťou pripísať Izraelu zodpovednosť za hrubé porušovanie medzinárodného práva signalizuje, že preň platí beztrestnosť. EÚ tak prispieva ku katastrofe v pásme Gazy. Zúfalú situáciu čiastočne zhoršili aj niektoré členské štáty EÚ. Tie zdiskreditovali a prerušili financovanie životne dôležitej pomoci, ktorú poskytuje Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA). Nechali tak ľudí v pásme Gazy uväznených pod [izraelskou] blokádou bez prístupu k potravinám a čistej vode, zatiaľ čo ich Izrael ostreľuje a bombarduje zbraňami a muníciou, ktoré mu dodali niektoré členské štáty EÚ.

Európska únia a jej členské štáty musia prijať konkrétne opatrenia a podniknúť hmatateľné kroky, ktorými zabránia genocíde palestínskeho obyvateľstva v pásme Gazy. Musia v plnej miere obnoviť financovanie UNRWA a zastaviť akýkoľvek vývoz zbraní a munície do Izraela. Musia tiež vykonať úplnú revíziu dodržiavania záväzkov Izraela v oblasti ľudských práv. Zároveň musia uznať základné príčiny konfliktu a vyzvať na ukončenie izraelského apartheidu voči palestínskej populácii a ukončenie okupácie [palestínskych území],“ zdôraznila Geddie.

Doplňujúce informácie: katastrofálna humanitárna situácia v pásme Gazy potrebuje bezprostredné a systémové riešenia

Je to prvý raz od najnovšej eskalácie útokov v októbri, čo EÚ vyzvala na prímerie.

Európska rada tiež vyjadrila znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou v pásme Gazy, ktorá neprimerane zasahuje civilné obyvateľstvo, obzvlášť deti. V súvislosti s bezprostredným rizikom hladomoru rada vyzvala Izrael na otvorenie viacerých pozemných ciest do pásma Gazy. Okrem toho varovala pred izraelskou pozemnou inváziou do Rafahu a zdôraznila dôležitú úlohu agentúry UNRWA v regióne. Na záver zdôraznila význam rešpektovania a vykonávania príkazu Medzinárodného súdneho dvora z 26. januára 2024 a vyzvala na vyvodenie zodpovednosti za porušovanie medzinárodného práva.

Amnesty International od začiatku konfliktu vyzýva na prepustenie všetkých civilných rukojemníkov a rukojemníčok zadržiavaných Hamasom a inými ozbrojenými skupinami v pásme Gazy a na prepustenie palestínskych väzňov a väzenkýň svojvoľne zadržiavaných izraelskými orgánmi.

Petíciu organizácie s požiadavkou prímeria, ktoré by ukončilo utrpenie civilistov, podpísalo viac ako milión ľudí.

Viac o našej práci