Filters applied

796 results

Sort by
Práva ľudí na úteku

OSN musí zabrániť humanitárnej katastrofe v Sýrii

V pondelok 10. júla vyprší mandát Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) prevádzkovať mechanizmus cezhraničnej pomoci pre Sýriu. BR OSN musí tento mandát predĺžiť aspoň o jeden rok. Zabezpečila by tak prísun humanitárnej pomoci, ktorá je životne dôležitá pre viac ako 4 milióny ľudí na severozápade Sýrie....
Holandsko

Holandsko zmenilo zákonnú definíciu znásilnenia

V Holandsku došlo 4. júna 2023 k historickému víťazstvu. Snemovňa reprezentantov odhlasovala zmenu zákona o sexuálnych trestných činoch. Holandsko zmenilo zákonnú definíciu znásilnenia a zaviedlo novú definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Podľa riaditeľky Amnesty International...
Bielorusko

Nasta Lojka nepatrí za mreže

Bielorusko, petícia je aktívna od 29. júna 2023 Nasta Lojka je obrankyňa ľudských práv a edukátorka, ktorú dňa 21. júna odsúdili na 7 rokov odňatia slobody. Lojku od 6. septembra 2022 svojvoľne zadržiavajú na základe vykonštruovaných obvinení. Počas zadržiavania jej odopreli prístup k právnemu...
Právo na bývanie

Slovensko musí chrániť právo na bývanie

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Adekvátne bývanie je základnou podmienkou pre dôstojný život a východiskom pre zabezpečenie ďalších životných potrieb. Bývanie je ľudské právo, nie komodita, a Slovensko viac nesmie problém nedostupného bývania ignorovať. Vyzvite spolu s nami...
Práva LGBTI+ ľudí

Podporte práva transrodových ľudí v Slovinsku

Právo na sebaurčenie a sebavyjadrenie je jedným zo základných ľudských práv. Každý človek má právo povedať: Som žena / Som nebinárna osoba / Som muž. Slovinské úrady však toto právo transrodovým (binárnym aj nebinárnym) ľuďom upierajú. Žiadajte, aby štát chránil práva transrodových ľudí v...
Európska únia

Maďarsko porušilo práva transrodových ľudí

Maďarsko porušilo práva transrodových ľudí, konkrétne právo na rešpektovanie ich súkromného života, keďže im neposkytuje primerané možnosti na právne uznanie rodu. Tento stav viedol k dlhodobým negatívnym následkom na duševné zdravie ľudí žiadajúcich o právne uznanie rodu (v zákone používaný pojem...
Policajné násilie

Trauma, strach a narušená dôvera

Celospoločenské a medzigeneračné dôsledky neúčinne vyšetrovaného policajného násilia páchaného na Rómoch a Rómkach  Rozšírená tlačová správa Amnesty International Slovensko19.6.2023 „Policajti nemali voči ľuďom srdce. Nech tí už viac nepracujú ako policajti, lebo ako môže taký človek robiť...
Európska únia

Migračný pakt EÚ znižuje ochranu ľudí hľadajúcich azyl

Členské štáty EÚ sa 9. júna 2023 dohodli na rokovacej pozícii k paktu o migrácii a azyle, (nazývaný aj „migračný pakt EÚ“), ktorý by znížil štandardy ochrany ľudí prichádzajúcich na hranice Európskej únie. Na výsledok rokovania reagovala Eve Geddie, riaditeľka kancelárie Amnesty International pre...