2 064 results

Sort by
Bosna a Hercegovina Ozbrojený konflikt a zbrane

Rezolúcia o Medzinárodnom dni na pamiatku genocídy v Srebrenici je dôležitým uznaním pre obete a ich rodiny

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL23. MÁJA 2024 Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu o vyhlásení 11. júla za oficiálny Medzinárodný deň na pamiatku genocídy v Srebrenici v roku 1995. Slovensko sa pri hlasovaní zdržalo, s odôvodnením, že na prijatie rezolúcie momentálne nie je vhodná chvíľa....
Čína Trest smrti

Počet popráv dosiahol takmer desaťročné maximum 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL29. MÁJA 2024 Amnesty International dnes zverejnila svoju výročnú správu o globálnom využívaní trestu smrti. Amnesty uviedla, že počet popráv v roku 2023 stúpol na najvyšší za takmer desaťročie a prudko vzrástol na Blízkom východe.  V roku 2023 štáty...
Trest smrti

Svetové štatistiky o treste smrti za rok 2023 

Amnesty International v roku 2023 zaznamenala 1 153 popráv v 16 krajinách. To predstavuje 31 % nárast oproti 883 popravám zaznamenaným v roku 2022. Ide o najvyšší počet popráv, ktorý Amnesty International zaznamenala v priebehu takmer desiatich rokov (od roku 2015, keď Amnesty zaznamenala 1 634...
Európa Práva pracujúcich

Nová smernica EÚ o náležitej starostlivosti veľkých podnikov je prelomovým krokom k dodržiavaniu ľudských práv

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL24. MÁJA 2024 Ministri a ministerky 27 členských štátov EÚ dnes hlasovali o prijatí smernice, ktorá od veľkých podnikov vyžaduje, aby identifikovali a riešili negatívne vplyvy svojej činnosti na ľudské práva a životné prostredie. Schválenie smernice predstavuje...
Práva ľudí na úteku

Nové technológie a umelá inteligencia používané na hraniciach prehlbujú nerovnosti a ohrozujú ľudské práva migrantov a migrantiek

Amnesty International dnes zverejnila novú výskumnú správu. Správa podrobne dokumentuje spôsoby, akými technológie prispievajú k čoraz častejšiemu porušovaniu ľudských práv na hraniciach. Amnesty vyzýva štáty, aby takéto technológie prestali používať, kým nedokážu zabezpečiť, že ich používanie...
Južná Kórea Právo na čisté životné prostredie

Prípad týkajúci sa klímy na juhokórejskom ústavnom súde môže vytvoriť precedens v oblasti ľudských práv

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL20. MÁJA 2024 V utorok 21. mája sa na juhokórejskom ústavnom súde uskutoční pojednávanie v štyroch prelomových prípadoch. Približne 200 ľudí vrátane viac ako 60 detí, z ktorých jedno v čase podania žaloby ešte nebolo na svete, tvrdí, že vláda ich nedostatočne chráni...