Projekt 100ka (čítaj stovka)

Od 1. októbra 2020 sa v Amnesty Slovensko venujeme projektu, ktorého názov je nadpisom tohto článku. 

V rámci projektu 100ka sa budeme počas 10 mesiacov venovať o čosi viac aj vybraným 10 ľudskoprávnym témam, ktoré vám priblížime na sociálnych sieťach, ale ak to pandemická situácia umožní aj prostredníctvom podujatí vo viacerých mestách Slovenska.  

V projekte sa budeme od februára do decembra 2021 venovať nasledujúcim témam:  Práva žien, Práva Rómov a Rómiek, Klimatická kríza, Práva LGBT+ ľudí, Dôstojnosť, Občianska spoločnosť, Aktivizmus –  September, Sloboda médií a Sloboda prejavu zhromažďovania a združovania, Hrdinovia a hrdinky ľudských práv, Všeobecná deklarácia ľudských práv. 

Zhrnutie projektu: Projekt prinesie počas 10 mesiacov tematický vzdelávací obsah o 10 ľudskoprávnych témach na sociálnych sieťach. Projekt sa zameria v priebehu 10 mesiacov na 10 tém, ktoré za 1 mesiac odprezentuje v online priestore 10 známych osobností, v offline priestore dokonca počas 12 mesiacov na 2 školských a 2 verejných podujatiach, to všetko bude podporené propagáciou na sociálnych sieťach, ale aj v médiách.

Projekt ‘100ka’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.